A Power BI bemutatásaWhat is Power BI?

A Power BI olyan szoftverszolgáltatások, alkalmazások és összekötők gyűjteménye, amellyel az egymástól független adatforrásokat egymással együttműködő, vizuálisan megragadó, interaktív elemzésekké alakítja.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Az adatok lehetnek akár egy Excel-táblában, vagy felhőalapú és helyszíni hibrid adattárházak gyűjteményében is.Your data may be an Excel spreadsheet, or a collection of cloud-based and on-premises hybrid data warehouses. A Power BI-jal egyszerűen csatlakozhat az adatforrásokhoz, vizuálisan megjelenítheti és feltárhatja a fontos részeket, és ezt bárkivel meg is oszthatja.Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize and discover what’s important, and share that with anyone or everyone you want.

A Power BI részeiThe parts of Power BI

Power BI a következőkből áll:Power BI consists of:

  • Egy Power BI Desktop nevű asztali Windows-alkalmazás.A Windows desktop application called Power BI Desktop.
  • Egy online SaaS-szolgáltatás (más néven szolgáltatott szoftver), melynek Power BI szolgáltatás a neve.An online SaaS (Software as a Service) service called the Power BI service.
  • Power BI mobilalkalmazások Windows, iOS és Android rendszerű eszközökre.Power BI mobile apps for Windows, iOS, and Android devices.

Power BI Desktop, szolgáltatás, mobil

Ez a három elem — a Power BI Desktop, a szolgáltatás és a mobilalkalmazások — úgy lett tervezve, hogy a szerepkörük szerinti leghatékonyabb módon segítse Önt és szerepkörét az üzleti elemzések létrehozásában, megosztásában és felhasználásában.These three elements—Power BI Desktop, the service, and the mobile apps—are designed to let you create, share, and consume business insights in the way that serves you and your role most effectively.

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló a negyedik elem. Ezzel a Power BI Desktopban létrehozott Power BI-jelentéseket lehet közzétenni helyszíni jelentéskészítő kiszolgálón.A fourth element, Power BI Report Server, allows you to publish Power BI reports to an on-premises report server, after creating them in Power BI Desktop. További információ: Power BI jelentéskészítő kiszolgáló.Read more about Power BI Report Server.

A Power BI illeszkedése az Ön szerepköréhezHow Power BI matches your role

A Power BI szolgáltatás használata függhet attól, hogy Ön milyen szerepkört tölt be egy projektben vagy egy csapatban.How you use Power BI may depend on your role in a project or on a team. A Power BI-t mindenki saját szerepkörének megfelelően különbözőképpen használja.Other people, in other roles, might use Power BI differently.

Lehetséges például, hogy Ön elsősorban a Power BI szolgáltatást használja jelentések és irányítópultok megtekintésére.For example, you might primarily use the Power BI service to view reports and dashboards. A számításokat végző és üzleti jelentéseket létrehozó munkatársa esetleg nagy mértékben támaszkodik a Power BI Desktop alkalmazásra, és a jelentéseket közzéteszi a Power BI szolgáltatásban, ahol Ön aztán megtekinti azokat.Your number-crunching, business-report-creating coworker might make extensive use of Power BI Desktop to create reports, then publish those reports to the Power BI service, where you view them. Elképzelhető, hogy egy másik, értékesítési osztályon dolgozó munkatárs a Power BI mobilalkalmazást használja az értékesítési kvóták előrehaladásának figyeléséhez, illetve az új értékesítések részleteinek vizsgálatához.Another coworker, in sales, might mainly use their Power BI phone app to monitor progress on sales quotas, and to drill into new sales lead details.

Fejlesztőként használhatja a Power BI API-jait arra, hogy az adatokat adatkészletekbe töltse be, vagy hogy irányítópultokat és jelentéseket ágyazzon be egyéni alkalmazásaiba.If you're a developer, you might use Power BI APIs to push data into datasets or to embed dashboards and reports into your own custom applications. Javaslata van új vizualizációra?Have an idea for a new visual? Hozza létre, és ossza meg másokkal is.Build it yourself and share it with others.

A Power BI egyes elemeit használhatja emellett felváltva is attól függően, hogy épp milyen céljai vannak, illetve milyen szerepkörben dolgozik egy adott projektben vagy feladaton.You also might use each element of Power BI at different times, depending on what you’re trying to achieve or your role for a given project.

A Power BI használatát az határozza meg, hogy e Power BI melyik funkciója vagy szolgáltatása a legmegfelelőbb az adott helyzetben.How you use Power BI can be based on which feature or service of Power BI is the best tool for your situation. Például a Power BI Desktop alkalmazással jelentéseket hozhat létre a saját csapatának az ügyfélkapcsolati statisztikákról, és megtekintheti a leltárat és a gyártási folyamat állapotát a szolgáltatás egy valós idejű irányítópultján.For example, you can use Power BI Desktop to create reports for your own team about customer engagement statistics and you can view inventory and manufacturing progress in a real-time dashboard in the Power BI service. A Power BI minden elemét elérheti, ami nagy mértékű rugalmasságot jelent.Each part of Power BI is available to you, which is why it’s so flexible and compelling.

A szerepköréhez kapcsolódó dokumentumok elemzése:Explore documents that pertain to your role:

A Power BI-ban való munka folyamataThe flow of work in Power BI

A Power BI-ban a leggyakoribb munkafolyamat első lépése az adatforrásokhoz való csatlakozás, majd pedig jelentések létrehozása a Power BI Desktopban.A common flow of work in Power BI begins by connecting to data sources and building a report in Power BI Desktop. A jelentést ezt követően közzéteheti a Power BI Desktopból a Power BI szolgáltatásba és megoszthatja azt, így a végfelhasználók megtekinthetik azt a szolgáltatásban és a mobileszközökön is.You then publish that report from Power BI Desktop to the Power BI service, and share it so end users in the Power BI service and mobile devices can view and interact with the report. Ez egy nagyon gyakori munkafolyamat, és jól látszik benne, hogy hogyan egészíti ki egymást a Power BI három összetevője.This workflow is common, and shows how the three main Power BI elements complement one another.

Az alábbiakban a Power BI Desktop és a Power BI szolgáltatás részletes összehasonlítását találja.Here's a detailed comparison of Power BI Desktop and the Power BI service.

Helyszíni jelentéskészítés a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóvalOn-premises reporting with Power BI Report Server

De mi történik, ha Ön nem áll még készen arra, hogy a felhőbe települjön át, és jelentéseit egy vállalati tűzfal mögött kell tartania?But what if you're not ready to move to the cloud, and need to keep your reports behind a corporate firewall? Olvasson tovább.Read on.

Mobil és többoldalas Power BI-jelentéseket hozhat létre, telepíthet és felügyelhet a helyszínen a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló által biztosított, használatra kész eszközökkel.You can create, deploy, and manage Power BI mobile and paginated reports on premises with the range of ready-to-use tools and services that Power BI Report Server provides.

a helyszíni diagramja

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló megoldást tűzfal mögött lehet üzembe helyezni, és ezt követően különféle módokon lehet a jelentéseket a megfelelő felhasználókhoz eljuttatni, akik megnézhetik azokat egy webböngészőben, mobileszközön vagy e-mailben is.Power BI Report Server is a solution that you deploy behind your firewall and then deliver your reports to the right users in different ways, whether that’s viewing them in a web browser, on a mobile device, or as an email. Mivel a Power BI jelentéskészítő kiszolgálója kompatibilis a felhőalapú Power BI-jal, bármikor dönthet úgy, hogy áttelepül a felhőbe, ha készen áll rá.And because Power BI Report Server is compatible with Power BI in the cloud, you can move to the cloud when you're ready.

További információ: Power BI jelentéskészítő kiszolgáló.Read more about Power BI Report Server.

Következő lépésekNext steps