A fejlesztői kézikönyv áttekintése, Power BI jelentéskészítő kiszolgálóDeveloper handbook overview, Power BI Report Server

Üdvözöljük a Power BI-, mobil és lapokra tördelt jelentések tárolására és kezelésére szolgáló helyszíni hely, a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló fejlesztői kézikönyvében.Welcome to the developer handbook for Power BI Report Server, an on-premises location for storing and managing your Power BI, mobile, and paginated reports.

Power BI jelentéskészítő kiszolgáló áttekintése.

A kézikönyv bemutatja, hogy milyen lehetőségeket kínál a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló a fejlesztők számára.This handbook highlights options you have, as a developer, to work with Power BI Report Server.

BeágyazásEmbedding

A Power BI jelentéskészítő kiszolgálón bármely jelentést beágyazhat egy iFrame elembe, ha hozzáfűzi az ?rs:Embed=true lekérdezési karakterláncot az URL-címe végéhez.For any report within Power BI Report Server, you can embed within an iFrame by adding the querystring parameter ?rs:Embed=true to the URL. Ez módszer a Power BI jelentésekkel és a többi jelentéstípussal is működik.This technique works with Power BI reports as well as other report types.

Jelentésmegjelenítő vezérlőelemReport Viewer Control

A több lapra tördelt jelentések esetében a jelentésmegjelenítő vezérlőelem alkalmazása hasznosnak bizonyulhat.For paginated reports, you can take advantage of the Report Viewer Control. Ezzel ugyanis a vezérlőt elhelyezheti egy .NET-es Windows- vagy webalkalmazásban.With it, you can place the control within a .NET windows or web application. További információkért lásd a Jelentésmegjelenítő vezérlőelem használatának első lépéseit ismertető témakört.For more information, see Get started with the Report Viewer Control.

API-kAPIs

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló használatához számos API áll rendelkezésre.You have several API options for interacting with Power BI Report Server. Ez a módszer a következőket foglalja magában.This technique includes the following.

Továbbá használhatja a nyílt forráskódú PowerShell-segédprogramokat is a jelentéskészítő kiszolgáló kezelésére.You can also use the open-source PowerShell utilities to manage your report server.

Megjegyzés

A PowerShell-segédprogramok támogatják a Power BI Desktop-fájlok (.pbix) -RsRest* parancsokkal történő használatát.The PowerShell utilities support Power BI Desktop files (.pbix) via the -RsRest* commands.

Az alábbi parancs futtatásával megállapíthatja, hogy a ReportingServicesTools PowerShell-modul mely parancsai támogatják a Power BI Desktop- (.pbix-) fájlokat.Run the following command to find which commands in the ReportingServicesTools PowerShell module support Power BI Desktop files (.pbix).

Get-Command -Module ReportingServicesTools -Noun RsRest*

Egyéni bővítményekCustom extensions

A bővítménykódtár a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló részét képező osztályok, felületek és értéktípusok halmaza.The Extension Library is a set of classes, interfaces, and value types that are included in Power BI Report Server. A kódtár a rendszerfunkciókhoz biztosít hozzáférést, és ez képezi azt az alapkészletet, amelynek segítségével a Microsoft .NET-keretrendszert használó alkalmazásokkal bővíthetőek a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló összetevői.This library provides access to system functionality and is designed to be the foundation on which Microsoft .NET Framework applications can be used to extend Power BI Report Server components.

A bővítmények többféle típusát hozhatja létre.There are several types of extensions you can build.

  • Adatfeldolgozási bővítményekData processing extensions
  • Kézbesítési bővítményekDelivery extensions
  • Renderelési bővítmények a lapokra tördelt jelentésekhezRendering extensions for paginated reports
  • Biztonsági bővítményekSecurity extensions

További tudnivalókért lásd: Bővítménykódtár.To learn more, see Extension library.

További lépésekNext steps

A Jelentésmegjelenítő vezérlőelem használatának első lépéseiGet started with the Report Viewer Control
Alkalmazások készítése webszolgáltatás és a .NET-keretrendszer használatávalBuilding Applications Using the Web Service and the .NET Framework
URL-hozzáférésURL Access
BővítménykódtárExtension library
WMI-szolgáltatóWMI Provider

Több kérdése van?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community