Mit jelent a Power BI-felügyelet?What is Power BI administration?

A Power BI-felügyelet egy Power BI-bérlő kezelését jelenti, beleértve az irányítási szabályzatok konfigurálását, a használat figyelését, valamint a licencek, a kapacitás és a szervezeti erőforrások üzembe helyezését is.Power BI administration is the management of a Power BI tenant, including the configuration of governance policies, usage monitoring, and provisioning of licenses, capacities, and organizational resources. Ez a cikk áttekintést nyújt a felügyeleti szerepekről, a feladatokról és az eszközökről, és további részleteket tartalmazó forrásokra mutató hivatkozásokat is felsorol.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools; and links to articles that go into more detail.

Power BI felügyeleti portál

A Power BI-t önkiszolgáló üzleti intelligenciához terveztük, a rendszergazda pedig felügyeli a Power BI-bérlőn belüli adatokat, folyamatokat és szabályzatokat.Power BI is designed for self-service business intelligence, and the administrator is the guardian of data, processes, and policies in the Power BI tenant. A Power BI-rendszergazda kulcsfontosságú tagja annak a csapatnak, amelyben részt vesznek még a BI-fejlesztők, az elemzők és más szerepkörrel rendelkezők is.A Power BI administrator is a key member of a team that includes BI developers, analysts, and other roles. A rendszergazda segít abban, hogy a szervezet elérje a legfontosabb célkitűzéseket:The administrator can help support an organization to make sure that critical goals are met:

 • Információ arról, hogy a felhasználóknak milyen KPI-kre és metrikákra van ténylegesen szükségeUnderstand the KPIs and metrics that users actually need
 • A szállítási idő csökkentése az IT által vezetett vállalati jelentéseknélDecrease the time to delivery for IT-led corporate reporting
 • A Power BI-üzembehelyezés bevezetésének és a befektetési megtérülésnek a növeléseIncrease adoption and return on investment from a Power BI deployment

A fő feladat az, hogy az üzleti felhasználók eredményesebbek lehessenek, és hogy biztosítani lehessen a jogszabályi és az egyéb szabályozásoknak való megfelelőséget.The job is to make business users productive and ensure security and compliance with laws and regulations. A feladatok közé tartozhat a segítségnyújtás és támogatás, és sok esetben az is, hogy az üzleti felhasználókat segítse a munkavégzésben.Responsibilities may include help and support and, in many cases, assisting business users to do the right thing.

A Power BI-adminisztrációhoz számos szerepkör kapcsolódik, amelyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze.There are several roles related to Power BI administration, which are covered in the following table.

RendszergazdatípusType of administrator Felügyeleti hatókörAdministrative scope Power BI-hatókörPower BI scope
Office 365 globális rendszergazdaOffice 365 Global Administrator Office 365Office 365 Felügyelheti a Power BI-bérlő és más szolgáltatások minden aspektusát.Can manage all aspects of a Power BI tenant and other services.
Office 365 számlázási adminisztrátorOffice 365 Billing Administrator Office 365Office 365 Power BI-licenceket szerezhet be az Office 365-előfizetéseken keresztül.Can acquire Power BI licenses through Office 365 subscriptions.
Power BI-szolgáltatásadminisztrátorPower BI Service Administrator Power BI-bérlőPower BI tenant Teljes felügyeleti jogosultsága van a Power BI-bérlőre és annak felügyeleti funkcióira vonatkozóan (kivéve a licencelést).Has full control over a Power BI tenant and its administrative features (except for licensing).
Power BI Prémium kapacitásadminisztrátorPower BI Premium Capacity Administrator Egy Prémium-kapacitásA single Premium capacity Teljes körű felügyelettel rendelkezik a prémium szintű kapacitás és annak adminisztratív funkciói fölött.Has full control over a premium capacity and its administrative features.
Power BI Embedded kapacitásadminisztrátorPower BI Embedded Capacity Administrator Egy Embedded-kapacitásA single Embedded capacity Teljes körű felügyelettel rendelkezik az embedded szintű kapacitás és annak adminisztratív funkciói fölött.Has full control over an embedded capacity and its administrative features.

Az Office 365 és az Azure Active Directory globális rendszergazdáinak rendszergazdai jogosultságai vannak a Power BI-ban.Global Administrators in Office 365 or Azure Active Directory have administrator rights in Power BI. Az Office 365 globális rendszergazdája más felhasználókhoz rendelhetnek Power BI-rendszergazdai szerepköröket, amely csak a Power BI-funkciókra vonatkozó felügyeleti jogosultságot biztosít.An Office 365 Global Administrator can assign other users to the Power BI Service Administrator role, which grants administrative rights over Power BI features only.

A Power BI szolgáltatás-rendszergazdáinak hozzáférése van a Power BI portálhoz, ahol a működéssel, a biztonsággal és a figyeléssel kapcsolatos különféle bérlőszintű beállítások érhetőek el.Power BI Service Administrators have access to the Power BI admin portal which includes various tenant-level settings regarding functionality, security, and monitoring. A szolgáltatás-rendszergazdák teljes hozzáféréssel rendelkeznek a Power BI-bérlő összes erőforrásához.Service Administrators have full access to all resources of a Power BI tenant. A szolgáltatás-rendszergazdák a legtöbb esetben azonosítják a problémákat, majd az erőforrás tulajdonosát kérik fel a hiba elhárítására.In most cases, Service Administrators identify issues and then follow up with the resource owners to take corrective actions.

A Power BI szolgáltatás-rendszergazdai szerepköre nem tartalmaz jogosultságot licencek felhasználókhoz való hozzárendeléséhez vagy az auditnaplók megtekintéséhez az Office 365-ben.The Power BI Service Administrator role does not grant the ability to assign licenses to users or view audit logs in Office 365. Ezért jelenleg a Power BI nem felügyelhető teljes mértékben olyan felhasználók által, akik kizárólag Power BI-szolgáltatásrendszergazdai szerepkörrel rendelkeznek.Therefore, the task of administering Power BI cannot currently be performed by users who are solely members of the Power BI Service Administrator role.

Felügyeleti feladatokAdministrative tasks

A rendszergazdák sokféle feladatot látnak el a Power BI-bérlő szervezeten belüli támogatásához. Ezeket a feladatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.Administrators perform many tasks to support the Power BI tenant for their organization, which are covered in the following table.

FeladatkörTask area Tipikus feladatokTypical tasks
A Power BI-bérlő kezeléseManage the Power BI tenant
 • Kulcsfontosságú Power BI-funkciók engedélyezése és letiltásaEnable and disable key Power BI features
 • Jelentéskészítés a használatról és a teljesítményrőlReport on usage and performance
 • Auditálási események áttekintése és kezeléseReview and manage auditing of events
Power BI-licencek beszerzése és hozzárendeléseAcquire and assign Power BI licenses
 • Felhasználók feliratkozásának kezeléseManage user signup
 • Pro-licencek vásárlása és hozzárendelésePurchase and assign Pro licenses
 • Felhasználók Power BI-hozzáférésének letiltásaBlock users from accessing Power BI
Prémium szintű kapacitás kezeléseManage Premium capacity
 • Prémium kapacitás beszerzése és kezeléseAcquire and work with Premium capacity
 • A szolgáltatás színvonalának biztosításaEnsure quality of service
Embedded-kapacitás kezeléseManage Embedded capacity
 • Embedded-kapacitás beszerzése a Power BI-funkciók használatának egyszerűbbé tétele érdekében független szoftverszolgáltatók és fejlesztők számáraAcquire Embedded capacity to simplify how ISVs and developers use Power BI capabilities
Belső szabályzatoknak, jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelőség biztosításaEnsure compliance with internal policies, laws, and regulations
 • Besorolás és üzleti adatok kezeléseManage classification of business data
 • Tartalom közzétételére és megosztásra vonatkozó szabályzatok betartatásaHelp to enforce content publishing and sharing policies
Power BI-erőforrások kezeléseManage Power BI resources
 • Munkaterületek kezeléseManage workspaces
 • Egyéni vizualizációk közzétételePublish custom visuals
 • A Power BI más alkalmazásokban való beágyazásához használt kódok ellenőrzéseVerify codes used to embed Power BI in other applications
A bérlő felhasználóinak támogatása és segítségnyújtás számukraProvide help and support to tenant users
 • Adathozzáférési és más problémák elhárításaTroubleshoot data access and other issues
Egyéb feladatokOther tasks
 • A Power BI Desktop üzembe helyezése például a System Center Configuration Manager használatávalDeploy Power BI Desktop, e.g. using System Center Configuration Manager
 • A Power BI mobilalkalmazás üzemelő példányainak kezelése az Intune-nalManage Power BI mobile app deployment with Intune
 • Az adatvédelem és a biztonság, többek között a forrásadatok biztonságának kezeléseManage data privacy and security, such as source data security

Felügyeleti eszközökAdministrative tools

A Power BI-adminisztrációhoz számos eszköz használható, amelyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze.There are several tools related to Power BI administration, which are covered in the following table. A rendszergazdák a legtöbb időt általában a Power BI felügyeleti portálján töltik, és szükség szerint más eszközöket is használhatnak.Administrators typically spend most of their time in the Power BI Admin portal and use other tools as necessary.

EszközTool Tipikus feladatokTypical tasks
Power BI felügyeleti portálPower BI Admin portal
 • Prémium kapacitás beszerzése és kezeléseAcquire and work with Premium capacity
 • A szolgáltatás színvonalának biztosításaEnsure quality of service
 • Besorolás és üzleti adatok kezeléseManage classification of business data
 • Tartalom közzétételére és megosztásra vonatkozó szabályzatok betartatásaHelp to enforce content publishing and sharing policies
 • Munkaterületek kezeléseManage workspaces
 • Egyéni vizualizációk közzétételePublish custom visuals
 • A Power BI más alkalmazásokban való beágyazásához használt kódok ellenőrzéseVerify codes used to embed Power BI in other applications
 • Adathozzáférési és más problémák elhárításaTroubleshoot data access and other issues
Microsoft 365 Felügyeleti központMicrosoft 365 admin center
 • Felhasználók feliratkozásának kezeléseManage user signup
 • Pro-licencek vásárlása és hozzárendelésePurchase and assign Pro licenses
 • Felhasználók Power BI-hozzáférésének letiltásaBlock users from accessing Power BI
Office 365 Security & Compliance CenterOffice 365 Security & Compliance Center
 • Auditálási események áttekintése és kezeléseReview and manage auditing of events
Az Azure Active Directory (AAD) az Azure PortalonAzure Active Directory (AAD) in the Azure portal
 • További hozzáférési engedélyek konfigurálása a Power BI-erőforrásokhoz az AAD használatávalConfigure conditional access to Power BI resources through AAD
 • Power BI Embedded-kapacitás kiépítéseProvision Power BI Embedded capacity
PowerShell-parancsmagokPowerShell cmdlets
 • Munkaterületek és más Power BI-funkciók kezelése parancsfájlokkalManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Felügyeleti API-k és SDK-kAdministrative APIs and SDK
 • A Power BI-rendszergazdai feladatokhoz egyéni felügyeleti eszközöket is létrehozhat. A Power BI Desktoppal használhatóak például az alábbi API-k a felügyelethez kapcsolódó adatokat használó jelentések létrehozásáraBuild custom administrative tools to facilitate the work of a Power BI admin. For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration

Következő lépésekNext steps

Ebből a cikkből megismerhette a Power BI-rendszergazdai feladatok lényegesebb aspektusait, az egyes szerepköröket, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat és a felhasználható eszközöket.We hope this article gave you some quick insights into the job of the Power BI administrator, and the specific roles, tasks, and tools that are involved. Ezek mélyebb megértéséhez az alábbi cikkeket, illetve témaköröket ajánljuk figyelmébe.We recommend the follow articles topics to deepen your understanding.

A Power BI felügyeleti portál használataUse the Power BI admin portal

PowerShell-parancsmagok használataUse PowerShell cmdlets

Gyakori kérdések a Power BI-felügyelettel kapcsolatbanPower BI administration FAQ

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community