Irányítási és üzembe helyezési megközelítésekGovernance and deployment approaches

Az elmúlt néhány évtizedben a vállalatok egyre jobban felfigyeltek arra, milyen fontos az adategységekben rejlő előnyök kihasználása, ha a piaci lehetőségekből profitálni szeretnének.Over the last few decades, companies have become increasingly aware of the need to leverage data assets to profit from market opportunities. Sok vállalat már megértette, hogy egy adatstratégia alkalmazásával, például a versenyképesség elemzésével vagy a működési minták megismerésével, a versenytársak előtt maradhatnak.Either by performing competitive analysis or by understanding operational patterns, many organizations now understand they can benefit from having a data strategy as a way to stay ahead of their competition.

Mivel a vállalatok egyre inkább az adatközpontúságra törekednek, A Power BI Enterprise üzembehelyezési előkészületei című tanulmány keretet biztosít ahhoz, hogy a Power BI-jal kapcsolatos befektetések jobban megtérüljenek.The Planning a Power BI Enterprise Deployment whitepaper provides a framework for increasing the return on investment related to Power BI as companies increasingly seek to become more data-savvy.

Az üzleti intelligencia gyakorlói általános vélekedése szerint az adatközpontú vállalatok olyan vállalatok, amelyek a döntéshozatal során felhasználják a tényszerű adatok nyújtotta előnyöket.Business Intelligence practitioners typically define data-savvy companies as those that benefit from the use of factual information to support decision making. Mi úgy is jellemzünk bizonyos vállalatokat, hogy adatkultúrával rendelkeznek.We even describe certain organizations as having a data culture. Az adatkultúra, akár vállalati szinten, akár részlegek szintjén, pozitív hatással lehet egy vállalat alkalmazkodóképességére és sikerességére.Whether at the organizational level, or at a departmental level, a data culture can positively alter a company’s ability to adapt and thrive. Az adatelemzéseknek nem kell mindig az egész vállalatra kiterjedniük ahhoz, hogy komoly hatást gyakorolhassanak: ha egy kisebb működési elemzés a mindennapi működést változtatja meg, akár az egész vállalatot átformálhatja.Data insights don't always have to be at enterprise scope to be far-reaching: small operational insights that alter day-to-day operations can be transformational as well.

Ezek a vállalatok megértették, hogy az üzletmenetet a tényeknek és a tényeken alapuló elemzéseknek kell meghatározniuk.For these companies, there is an understanding that facts – and fact analysis – must drive how business processes are defined. A csoportok tagjai arra törekednek, hogy felkutassák az adatokat, azonosítsák a mintákat és megosszák az észrevételeiket másokkal.Team members attempt to seek data, identify patterns, and share findings with others. Hasznos lehet ez a megközelítés, függetlenül attól, hogy az elemzést külső vagy belső üzleti tényezők alapján végezték.This approach can be useful regardless of if the analysis is done over external or internal business factors. Ez elsősorban egy szemlélet, nem pedig egy folyamat.It is first and foremost a perspective, not a process. Olvassa el a tanulmányt a Power BI-ökoszisztéma irányításával kapcsolatos alapfogalmak, lehetőségek és javaslatok megismeréséhez.Read the whitepaper to learn about concepts, options and suggestions for governance within the Power BI ecosystem.