ArcGIS-térképek létrehozása a PowerBI-banCreate ArcGIS maps in Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: Vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak Vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Vonatkozik a következőre.Power BI DesktopNem vonatkozik a következőre.Pro- vagy Prémium-licenc szükségesAPPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Megjegyzés

Ezek a vizualizációk a Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban is létrehozhatók.These visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. A cikk lépései és ábrái a Power BI Desktopra vonatkoznak.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

Ez az áttekintés az ArcGIS for Power BI-térképet létrehozó személy szemszögéből készült.This overview is written from the point of view of a person creating an ArcGIS map for Power BI. Ha a tervező megosztja az ArcGIS for Power BI-térképet egy kollégájával, az illető megtekintheti és használhatja a térképet, azonban nem mentheti a módosításokat.Once a designer shares an ArcGIS for Power BI map with a colleague, that colleague can view and interact with the map but not save changes. További információ az ArcGIS-térképek megtekintéséről: Ismerkedés az ArcGIS for Power BI-térképekkel.To learn more about viewing an ArcGIS map, see Explore ArcGIS for Power BI.

Az ArcGIS-térképek és a Power BI együttes használata új lehetőségeket kínál a térképkezelésben, amelyek messze túlmutatnak a pontok térképeken való elhelyezésén.The combination of ArcGIS maps and Power BI takes mapping beyond the presentation of points on a map to a whole new level. Az alaptérképekhez, helytípusokhoz, témákhoz, szimbólumstílusokhoz és referenciarétegekhez elérhető beállításokkal lenyűgöző és informatív térképes vizualizációk hozhatók létre.Choose from base maps, location types, themes, symbol styles, and reference layers to create gorgeous informative map visualizations. A térképen megjelenített mérvadó adatrétegek és a térbeli elemzés egyesítésével jobban megértheti a vizualizációban szereplő adatokat.The combination of authoritative data layers on a map with spatial analysis conveys a deeper understanding of the data in your visualization. Az ArcGIS for Power BI-térképek mobileszközökön nem hozhatók létre, de megtekinthetők és használhatók.While you cannot create an ArcGIS for Power BI map on a mobile device, you can view and interact with it.

Megjegyzés

Az ArcGIS for Power BI csak online környezetekben támogatja a Power BI jelentéskészítő kiszolgálót, offline környezetben nem támogatott.ArcGIS for Power BI supports Power BI Report Server in online environments only; it isn't supported in an offline environment.

Tipp

A GIS az angol Geographic Information System (térinformatikai rendszer) kifejezés rövidítése.GIS stands for Geographic Information Systems.

Az alábbi példa sötétszürke vásznon ábrázolja hőtérképként a regionális értékesítéseket a rendelkezésre álló jövedelem 2016-os középértékét jelölő demográfiai rétegen.The example below uses a dark gray canvas to show regional sales as a heatmap against a demographic layer of 2016 median disposable income. Tovább olvasva látni fogja, hogy az ArcGIS for Power BI kibővített térképes megjelenítési lehetőségekkel, demográfiai adatokkal és egyéb lenyűgöző térképes vizualizációkkal segíti Önt abban, hogy történetét a lehető legjobb módon mondhassa el.As you'll see as you read on, using ArcGIS for Power BI offers enhanced mapping capability, demographic data, and even-more compelling map visualizations so you can tell your best story.

Az ArcGIS nyitóképe

Tipp

Látogasson el az ESRI ArcGIS for Power BI-oldalára, ahol számos példát és beszámolót talál.Visit Esri's page on ArcGIS for Power BI to see many examples and read testimonials. Tekintse meg az ESRI ArcGIS Maps for Power BI online súgóját is.Also view Esri's ArcGIS Maps for Power BI online help.

Az ArcGIS for Power BI szolgáltatója az Esri (https://www.esri.com).ArcGIS for Power BI is provided by Esri (https://www.esri.com). Az ArcGIS for Power BI használatára az Esri szerződési feltételei és adatvédelmi szabályzata vonatkoznak.Your use of ArcGIS for Power BI is subject to Esri's terms and privacy policy. A Power BI-felhasználóknak, akik alkalmazni szeretnék az ArcGIS for Power BI vizualizációit, egy párbeszédpanelen el kell fogadniuk a felhasználói feltételeket.Power BI users wishing to use the ArcGIS for Power BI visual must accept the consent dialog. Ez a párbeszédpanel csak az első alkalommal jelenik meg, amikor Ön ArcGIS for Power BI-t használ.This dialog appears only the first time you use ArcGIS for Power BI.

ElőfeltételekPrerequisites

Ez az oktatóanyag a Power BI Desktopot és a Kiskereskedelmi elemzési minta .PBIX-fájlt használja.This tutorial uses Power BI Desktop and the PBIX Retail Analysis sample. ArcGIS for Power BI-térképek a Power BI szolgáltatásban is létrehozhatók.ArcGIS for Power BI maps can also be created using the Power BI service.

 1. A menüsor bal felső részén válassza a Fájl > Jelentés megnyitása lehetőséget.From the upper left section of the menu bar, select File > Open report.
 2. Keresse meg a Kiskereskedelmi elemzési minta PBIX-fájlt a helyi számítógépén.Find the Retail Analysis sample PBIX file saved on your local machine.
 3. Nyissa meg a Kiskereskedelmi elemzési mintát jelentésnézetben Jelentésnézet ikon.Open the Retail Analysis Sample in report view Report view icon.
 4. Válassza ezt:Select Új oldal hozzáadása ikon hogy új oldalt adjon a jelentéshez.to add a new page to the report.

ArcGIS for Power BI-térképvizualizáció létrehozásaCreate an ArcGIS for Power BI map visualization

Ha térképet szeretne hozzáadni egy jelentéshez, kövesse az alábbi lépéseket:To add a map to a report, follow these steps:

 1. A Vizualizációk panelen válassza az ArcGIS for Power BI ikont.Select the ArcGIS for Power BI icon from the Visualizations pane.

  ArcGIS Maps-ikon a vizualizációk panelen

 2. A Power BI egy üres sablont ad hozzá a jelentésvászonhoz.Power BI adds an empty template to the report canvas. Ebben az áttekintésben a Standard verzióval fogunk dolgozni, amelyet a Power BI tartalmaz.In this overview, we'll be using the Standard version included with Power BI. További funkciókhoz is hozzáférhet, ha megfelelő licenceléssel jelentkezik be egy érvényes ArcGIS-fiókba. Részletekért tekintse meg az ArcGIS for Power BI online súgóját.If you sign in to a valid ArcGIS account with the proper licensing, you'll have access to more features; for details, see the ArcGIS for Power BI online help.

  Bejelentkezés az ArcGIS-be

 3. A Mezők panelen húzzon egy adatmezőt a Hely mezőbe, vagy húzza a koordinátákat a megfelelő Szélesség és/vagy Hosszúság gyűjtőkbe.From the Fields pane, drag a data field to the Location field, or drag coordinates into the appropriate Latitude and/or Longitude buckets. Ebben a példában az Üzlet > Város adatokat használjuk.In this example, we're using Store > City.

  Megjegyzés

  Az ArcGIS for Power BI automatikusan érzékeli, hogy a kiválasztott mezők formaként vagy pontként jeleníthetők-e meg legjobban a térképen.ArcGIS for Power BI automatically detects whether the fields you've selected are best viewed as a shape or a point on a map. Az alapértelmezett beállításokat módosíthatja a beállításokban (lásd az ArcGIS for Power BI vizualizáció formázása szakaszt).You can adjust the default in the settings (see format the ArcGIS for Power BI visualization).

  Az ArcGIS Város mezője

 4. A Mezők panelen húzzon egy mértéket a Méret gyűjtőbe, így megadja az adatok megjelenítésének módját.From the Fields pane, drag a measure to the Size bucket to adjust how the data is shown. Ebben a példában az Értékesítés > Előző évi értékesítés adatokat használjuk.In this example, we're using Sales > Last Year Sales.

  Az ArcGIS Méret mezője

Létrehozta első ArcGIS for Power BI-térképét.You've created your first ArcGIS for Power BI map. Most pontosítsuk és formázzuk a térképet alaptérképekkel, helytípusokkal, témákkal és egyebekkel.Now, let's refine and format our map using base maps, location types, themes, and more.

Az ArcGIS for Power BI-vizualizáció formázásaFormat the ArcGIS for Power BI visualization

Az ArcGIS for Power BI formázási funkcióinak elérése:To access ArcGIS for Power BI formatting features:

 1. A Vizualizációk panelen kattintson a Formázás fülre a formázási beállítások megjelenítéséhez.On the Visualizations pane, click the Format tab to view the formatting options.

  Formázás fül

  Az ArcGIS-térképek formázási lehetőségei a következők:ArcGIS map formatting options include:

  • Rétegek: Módosíthatja a rétegek listájának címét, ki- és bekapcsolhatja a rétegek listáját, a térképhez rögzítheti a listát, és megadhatja a térképen a rögzített lista pozícióját.Layers: Change the title of the Layers list (ToC), turn the layers list on or off, anchor the list over the map, define the position of the anchored list. A rétegek listája alapértelmezetten be van kapcsolva, és a kibontott térképeszközökben érhető el Térkép ikon.The Layers list is on by default and is available in the expanded map tools Map icon.
  • Térképeszközök: ki- és bekapcsolhatja a navigációs eszközöket, zárolhatja a térkép mértékét a pillanatnyi helyzetében, meghatározhatja az infografika kártyák pozícióját a térképen.Map tools: turn navigation tools on or off, lock the map extent in its current position, define the position of infographics cards on the map. A nagyítás és kicsinyítés gomb alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.Zoom in and Zoom out buttons are off by default.
  • Hely típusa: Javíthatja a térkép helyeinek pontosságát annak az országnak vagy régiónak a meghatározásával, ahol az adatok találhatók.Location type: Specifying the country/region in which your data is located helps to improve the accuracy of locations on your map. Ha az adatok egyetlen országban vagy régióban találhatók, válassza ki ezt az országot vagy régiót a legördülő listából.If your data is in a single country/region, choose the country/region from the drop-down list. Globális adatok esetén válassza a világ lehetőséget.If your data is global, choose World.
  • Keresés: Ki- és bekapcsolhatja a keresés funkciót, megváltoztathatja a gombostűk alapértelmezett színét.Search: Turn the Search function on or off, change the default color of the pin. A keresés alapértelmezetten be van kapcsolva, és a kibontott térkép eszközökben érhető el Keresés ikon.Search is on by default and is available in the expanded map tools search icon.

ArcGIS for Power BI-térkép szerkesztéseEdit an ArcGIS for Power BI map

Miután hozzáadta az adatokat a térkép-vizualizációhoz, elérhetővé válnak a térképeszközök.After you add data to the map visualization, the map tools become available.

Megjegyzés

Ez az áttekintés csak az ArcGIS for Power BI Standard verziójában elérhető funkciókat és lehetőségeket mutatja be.This tutorial shows only the features and options available in the Standard version of ArcGIS for Power BI. További funkciókhoz is hozzáférhet, ha megfelelő licenceléssel bejelentkezik egy érvényes ArcGIS-fiókba.If you're signed in to a valid ArcGIS account with the proper licensing, you'll have access to more features.

A térképeszközök kibontása:To expand the map tools:

 1. Az eszközök kibontásához kattintson a Térképeszközök gombra.Click the Map tools button to expand the tools.

  Térképeszközök gomb

A térképeszközök kibontásával láthatóvá válnak az elérhető funkciók.The map tools expand to show the available features. Az egyes funkciók kiválasztásakor megnyílik egy részletes lehetőségeket tartalmazó feladatpanel.Each feature, when selected, opens a task pane that provides detailed options.

Tipp

Az Esri részletes ismertetőket biztosít az ArcGIS for Power BI használatához.Esri provides comprehensive documentation on using ArcGIS for Power BI.

Az alaptérkép módosításaChange the base map

Az alaptérkép biztosítja a hátteret vagy a vizualizációs környezetet a térképen ábrázolt adatokhoz.A basemap provides a background, or visual context, for the data in a map. Például egy utcákat ábrázoló alaptérkép segítségével összefüggésekben mutathat be címadatokat.For example, a basemap showing streets can provide context for your address data. A Standard fiók használatával négy alaptérkép érhető el: sötétszürke vászon, világosszürke vászon, OpenStreetMap és utcák.Using the Standard account, four base maps are provided: Dark Gray Canvas, Light Gray Canvas, OpenStreetMap, and Streets.

Az alaptérkép módosításához kövesse ezeket a lépéseket:To change the basemap, follow these steps:

 1. Kattintson az Alaptérkép gombra Alaptérkép ikon a gyűjtemény megjelenítéséhez.Click the Basemap button basemap icon to display the gallery.

 2. Válassza ki a sötétszürke vászon alaptérképet.Select the Dark Gray Canvas basemap.

  Alaptérkép kiválasztása

  A térkép az új alaptérkép használatával frissül.The map updates using the new basemap.

További információért tekintse meg az Alaptérkép módosítása szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For more information, see Change the basemap in the ArcGIS for Power BI online help.

Térképrétegek megjelenítéseShow map layers

Az ArcGIS for Power BI használata során különböző rétegeken dolgozunk a földrajzi adatokkal.In ArcGIS for Power BI, you work with geographic data through layers. A rétegek a térképek létrehozásához használt földrajzi adatok logikai gyűjteményei, és a földrajzi elemzések alapjául is szolgálnak.Layers are logical collections of geographic data that are used to create maps; they are also the basis for geographic analysis.

A rétegek listájának megjelenítéséhez kattintson a Rétegek Rétegek ikon gombra a Térképeszközök listájában.To display the Layers list, click the Layers Layers icon button in the map tools.

A Rétegek lista a térképet alkotó rétegeket jeleníti meg. Minden réteghez külön beállítási lehetőségek tartoznak, amelyek segítségével a térképet testre szabhatja és használhatja.The Layers list displays each layer that makes up the map, and each layer has its own set of options to help you customize and work with the map. A beállítási lehetőségek a kiválasztott rétegtől függően jelennek meg a menüben. Például Power BI-adatokkal létrehozott rétegen, mint amilyen a példánkban létrehozott Város réteg is, megváltoztathatja a szimbólumokat vagy a hely típusát, de ezek a lehetőségek nem érhetőek el a referenciarétegeken vagy az utazási idő rétegen.Different options appear in the menu depending on the type of layer selected; for example, you can change symbology and location type for a layer created using Power BI data—like the City layer you created for this example—but those options aren't available for reference or drive-time layers.

Az ArcGIS rétegek gombja

További információért tekintse meg a Rétegek használata szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For more information, see Work with layers in the ArcGIS for Power BI online help.

A hely típusának megadásaSpecify the location type

Az ArcGIS for Power BI nagy teljesítményű földrajzi alapú technológiája segítségével a térképen pontosan meg tudja határozni a helyadatokat, és az adat típusától függően alapértelmezés szerint automatikusan pontként vagy határvonalként jeleníti meg az elemeket.ArcGIS for Power BI uses its powerful geo enabling technology to accurately position location data on the map and automatically renders items as points or boundaries by default, based on the type of data. Egy szélességi-hosszúsági koordinátát például pontként ábrázol, míg az Állam mező adata határvonalként vagy sokszögként jelenik meg.For example, a latitude-longitude coordinate is rendered as a point on the map, whereas a state field is rendered as a boundary, or polygon. A helyek megjelenítésének módját módosíthatja a hely típusának megadásával.You can change the way locations are rendered by specifying the location type.

A térképen lévő helyek pontosságának javításához használja a Hely típusa funkciót.Use the Location type feature to improve the accuracy of the locations on your map. Ezt úgy teheti meg a leggyorsabban, ha a vizualizáció Formázás panelén kiválasztja az ország/régió lehetőséget (bontsa ki a Hely típusa kategóriát és válassza ki a megfelelő országot vagy régiót), de további beállításokhoz is hozzáférhet a teljes Hely típusa funkció használatával, amely a Réteg beállításai panelen található.You can quickly do this by choosing a country/region in the visualization's Format pane (expand the Location type category and choose the appropriate country/region), or access more options by using the full Location Type feature in the layer options pane.

A teljes Hely típusa funkció a Réteg beállításai menüben érhető el, segítségével kiválaszthatja, hogy az adatai pontokként vagy határvonalakként (sokszögekként) jelenjenek-e meg, valamint meghatározhatja azt az országot vagy régiót, amelyben az adatok találhatók.The full Location type feature is accessible through the layer options menu and allows you to choose whether to represent your data as points or boundaries (polygons), in addition to specifying the country/region in which the data is located. A határvonalak általában mint szabványos földrajzi területek vannak meghatározva, például országok, tartományok, irányítószámhoz tartozó területek és így tovább.Boundaries are typically defined as standard geographic areas such as countries, provinces, ZIP codes, and so on. Ha az adatok helyeként egy országot vagy régiót határoz meg és határvonalakat választ megjelenítésként, többféle standard határ közül választhat, mint például megyék, népszámlálási adatok, kerületek vagy önkormányzati hatókörök.If you choose boundaries and a specific country/region for your data locations, you can choose from a variety of standard boundaries, such as counties, census tracts, districts, or municipalities. Az egyes országok és régiók esetében különböző típusú helyek érhetők el.Different location types are available for each country/region.

Az adatok helytípusának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:To modify your data's location type, follow these steps:

 1. Válassza ki a Rétegek listából azt az adatréteget, amelyet használni kíván.In the Layers list, select the data layer you want to work with.

 2. Kattintson a Réteg beállításai gombra, és válassza ki a Hely típusa lehetőséget.Click the Layer options button and choose Location type.

  Hely típusa kiválasztása

  Ahhoz, hogy a helyek pontokként legyenek megjelenítve a térképen, fogadja el az alapértelmezett értékeket, és adja meg a következőket: Egyetlen ország > Egyesült Államok.Accept the default values to render the locations as points on the map and specify One country > United States.

  A hely típusa alatt választható értékek

További információért tekintse meg a Hely típusának megadása szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For more information, see Specify the location type in the ArcGIS for Power BI online help.

A térkép szimbólumainak testreszabásaCustomize the map's symbology

Az ArcGIS for Power BI a Mezők panel értékeit használja a helyek térképen való megjelenítési módjának intelligens meghatározására.ArcGIS for Power BI uses values in the Fields pane to intelligently determine how it should render locations on the map. A Szimbólumok funkcióval módosíthatja az alapértelmezett stílust olyanra, ami a legjobban segíti elő a közlendő információ bemutatását.The Symbology feature allows you to modify the default styling to better tell your story. Választhat másik térképtémát, és testre szabhatja a térképen a helyek megjelenítéshez használt szimbólumokat és színeket.You can choose a different map theme and customize the symbols and colors used to represent locations on the map. A térkép-vizualizáció Mezők panelén megadott értékektől függően különböző térképtémák és stílusformázási lehetőségek érhetők el.Different map themes and styling options are available, depending on the values you added to the map visual's Fields pane.

Egy réteg szimbólumainak módosításához kövesse az alábbi lépéseket:To change a layer's symbology, follow these steps:

 1. Válassza ki a Rétegek listából azt az adatréteget, amelyet használni kíván.In the Layers list, select the data layer you want to work with.

 2. Kattintson a Réteg beállításai gombra, és válassza ki a Szimbólumok lehetőséget.Click the Layer options button and choose Symbology.

Ekkor megjelenik a Szimbólumok panel a kibontott Térképtéma kategóriával.The Symbology pane appears, with the Map theme category expanded.

Térképtéma módosításaChange the map theme

Mivel példánkban a Hely és a Méret mezőkbe is írtunk értékeket, a térkép alapértelmezés szerint a Méret témát használja.In this example, because we added values to both the Location and Size fields, the map uses the Size theme by default.

A térképtéma módosításához kövesse ezeket a lépéseket:To change the map theme, follow these steps:

 1. Válasszon a többi térképtéma közül, és figyelje meg, hogyan változik a térképe.Choose some of the other map themes to see how your map changes.

  Térképtémák

 2. Válassza ki a Méret témát.Choose the Size theme.

További információért tekintse meg a Térképtéma módosítása szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For detailed information, see Change the map theme in the ArcGIS for Power BI online help.

A rétegek átlátszóságaLayer transparency

Ha a térkép több réteget is tartalmaz, hasznos lehet a rétegeket valamilyen mértékben átlátszóvá tenni annak érdekében, hogy a többi rétegen található elemek láthatóak maradjanak.If your map contains several layers, it can be useful to render layers with some level of transparency so that items on other layers are still visible.

A réteg átlátszósági értékének megadásához kövesse az alábbi lépéseket:To set the transparency value for the layer, follow these steps:

 1. A Szimbólumok panelen bontsa ki az Átlátszóság kategóriát.In the Symbology pane, expand the Transparency category.

 2. Írjon be egy százalékot a szövegmezőbe, vagy mozgassa a csúszkát jobbra (átlátszóbb) vagy balra (kevésbé átlátszó).Type a percentage in the text box or move the slider to the left (less transparent) or to the right (more transparent).

SzimbólumstílusSymbol style

Szimbólumstílusok használatával pontosíthatja, hogy hogyan jelenjenek meg az adatok a térképen.Symbol styles allow you to fine-tune how data is presented on the map. A szimbólumstílusok a kiválasztott Helytípus és Térképtéma alapján válnak alapértelmezetté. Különböző stílusbeállítások érhetők el attól függően, hogy melyik mezőgyűjtő tartalmaz adatot, és milyen természetűek ezek az adatok.Default symbol styles are based on the selected Location type and Map theme, and the available styling options are different depending on which field wells contain values and the nature of those values.

A szimbólumstílus módosításához kövesse ezeket a lépéseket:To change the symbol style, follow these steps:

 1. A Szimbólumok panelen bontsa ki az Szimbólumstílus kategóriát.In the Symbology pane, expand the Symbol style category.

 2. Módosítsa a szimbólumbeállításokat saját igényei szerint.Change the symbol settings as desired. Válassza ki a szimbólum alakját, színét, átlátszóságát és a körvonal színét, vastagságát és átlátszóságát is.Choose a symbol shape, color, transparency, and outline color, thickness, and transparency. A beállítások módosításához bontsa ki a Szimbólumstílus kategóriát. Különböző lehetőségek jelennek meg attól függően, hogy Ön milyen természetű adatokat adott meg és milyen térképtéma van kiválasztva.Expand the Symbol size category to change those options; different options appear depending on the nature of your data and the selected map theme.

  Az alábbi példában egy Méret témára beállított térképet, valamint a szimbólumstílus átlátszóság, stílus és méret szerinti módosításának számos lehetőségét láthatja.The example below shows the map theme set to Size and several symbol style adjustments to transparency, style, and size.

  Térképméret és szimbólumok

 3. A stílus beállításának végeztével zárja be a Szimbólumok panelt.When you're done setting styling options, close the Symbology pane.

Adatok elemzéseAnalyze your data

Az ArcGIS for Power BI számos olyan eszközt biztosít, amelyek használatával különböző mintákat tárhat fel adatai között, és lenyűgöző módon mutathat be információkat egy térkép segítségével.ArcGIS for Power BI provides several tools that allow you to discover patterns in your data and tell a compelling story with a map.

Az elemzési lehetőségek a következők:Analysis features include:

 • Helyek kiválasztása a térképenSelecting locations on the map
 • Egy adott cím, helyszín vagy fontos hely kereséseSearching for a specific address, place, or point of interest
 • Referenciaréteg hozzáadása további összefüggések megjelenítéséhezAdding a reference layer to provide more context
 • Helyek keresése egy adott sugarú körön vagy adott utazási időn belülFinding locations within a specified radius or drive-time area
 • A térképen megjelenített terület demográfiai adatait ábrázoló kártyák hozzáadásaAdding cards that display demographic details about the area displayed on the map

Helyek kiválasztásaSelect locations

Az ArcGIS for Power BI különböző kijelölési eszközöket biztosít ahhoz, hogy helyeket lehessen kiválasztani ki a térképen.ArcGIS for Power BI provides several different selection tools to help you select locations on the map. Különböző eszközök jelennek meg a Rétegek listában aktuálisan kiválasztott rétegtípustól függően.Different tools appear, depending on the type of layer currently selected in the Layers list.

A kijelölési eszközök megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To display the selection tools, follow these steps:

 1. A Térkép eszközei között kattintson a Kijelölési eszközök gombra Kijelölési eszközök az eszközkészlet kibontásához.From the map tools, click the Selection tools button selection tools to expand the toolset.

  Négy elérhető kijelölési eszköz van, és a Kijelölési eszközök menüben a pillanatnyilag aktív rétegtől függően különböző eszközök jelenhetnek meg.There are four selection tools available; different tools may appear in the Selection tools menu, depending on the type of layer that is currently active. A példánkban szereplő térkép mindössze egy adatréteget tartalmaz, ezért csak az Egyetlen elem kijelölése és a Többszörös kijelölés elemek jelennek meg.Because the map in this example contains only a data layer, only the Single select and Box select tools appear.

  EszközTool LeírásDescription
  Egyetlen elem kijelölése Egyetlen elem kijelölése – Ez az eszköz az egyes helyekre kattintva egyetlen elemet jelöl ki. Ez az alapértelmezett kijelölési eszköz.Single select —This is a single-selection tool that can be used to click individual locations; it is the default selection tool. Több hely kijelöléséhez a Ctrl billentyűt lenyomva kattintson. A térképen az adatok helyére kattintással kiválasztja az adatokat, és interakciót kezdeményez egyéb vizualizációkkal. A referenciarétegen egy gombostűre vagy egy helyre kattintással megjeleníti az elem leírását.Press Ctrl and click to select multiple locations.Clicking data locations on the map selects them and triggers interactions with other visualizations.Clicking a pin or a location on a reference layer displays its tooltip.
  Többszörös kijelölés Többszörös kijelölés – Egy téglalap alakú kiválasztó húzásával több helyet is kijelölhet, kattintással pedig egyes helyeket jelölhet ki. Az elemkijelölő eszközhöz hasonlóan a referenciarétegen egy gombostűre vagy egy helyre történő kattintás megjeleníti az elemleírást. Ha a Többszörös kijelölés eszköz aktív, nem tudja pásztázni a térképet.Box select —Drag a rectangle selector to select multiple locations or select individual locations by clicking them.As with the Select tool, clicking a pin or a location on a reference layer displays its tooltip.When the Box select tool is active, you cannot pan the map.
  referenciaréteg kijelölése ikon Kijelölés a referenciarétegen – Ha a térképhez referenciaréteget adott hozzá, ezzel az eszközzel jelölhet ki helyeket a referenciaréteg területeire kattintva.Reference layer select —If you added a reference layer to the map, use this tool to select locations by clicking areas on the reference layer. A körülhatárolt területen belüli helyek ki vannak emelve, a térkép egyéb területein található helyek pedig nem elérhetőek. Ez az eszköz csak akkor jelenik meg, ha a térkép tartalmaz egy vagy több referenciaréteget, és aktuálisan egy referenciaréteg aktív.Locations that are within a delimited area on a reference are highlighted; locations in other areas of the map are unavailable.This tool appears only if the map contains one or more reference layers and a reference layer is currently active.
  utazási idő kijelölés Utazási idő kijelölése – Ha a térképhez utazási idő területet adott hozzá, az így meghatározott területen belül az utazási idő kijelölése eszközzel jelölheti ki az adatok helyét.Drive-time select —If you added a drive-time area to your map, use the drive-time area selection tool to select data locations within the defined area.
 2. Egy vagy több hely kijelölése a térképen.Select one or more locations on the map. Egyszerre legfeljebb 250 adatpontot jelölhet ki.You can select a maximum of 250 data points at a time.

További információért tekintse meg a Helyek kijelölése a térképen szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For more information, see Select locations on a map in the ArcGIS for Power BI online help.

Helyszín rögzítésePin a location

Rögzítsen egy adott címet, helyszínt vagy fontos helyet a térképen.Pin a specific address, place, or point of interest on the map. Ebben a példában Pittsburgh nemzetközi repülőterét fogja megkeresni.For this example, you'll search for the Pittsburgh International Airport.

Egy hely rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To pin a location, follow these steps:

 1. A térkép eszközei között kattintson a Keresés gombra Keresési ikon a Keresés panel megnyitásához.From the map tools, click the Search button search icon to open the Search pane.

 2. Írja be a Pittsburgh international kulcsszavakat a keresőmezőbe.Type the keywords Pittsburgh international in the search box.

  Kulcsszó lehet egy cím, egy helyszín vagy egy fontos hely is.Keywords can include an address, place, or point of interest. Gépelés közben hasonló múltbeli keresések vagy hasonló kulcsszavakon alapuló javaslatok jelennek meg.As you type, similar recent searches or suggestions based on similar keywords appear.

 3. Az eredmények listájából válassza ki a Pittsburgh International Airport elemet, majd kattintson a Bezárásra.From the results list, choose Pittsburgh International Airport and click Close.

  Ekkor egy szimbólum jelenik meg a térképen, a térkép pedig automatikusan ráközelít az adott helyre.A symbol appears on the map, and the map automatically zooms to the location. A gombostűk csak az aktuális munkamenet folyamán maradnak a térképen, rögzített helyet a térképen nem lehet menteni.Pins remain in place on the map only during the current session; you cannot save a pinned location with the map. A rögzített hely rétegként a Rétegek listában is megjelenik, átnevezheti, megjelenítheti vagy elrejtheti, illetve el is távolíthatja a térképről, ahogy a többi réteggel is teheti.The pinned location also appears as a layer in the Layers list; you can rename the layer, show or hide it, or remove it from the map, as you can with other layers.

 4. A gombostű színének megváltoztatásához bontsa ki a Keresés kategóriát a térkép-vizualizáció Formátum panelén, és válasszon új színt.To change the color of the pin, expand the Search category in the map visual's Format pane and choose a new color.

Megjegyzés

Az ArcGIS for Power BI-ban korábban elérhető Kitűzés funkciót a Keresés funkció váltja le.The Search feature replaces the Pins feature previously available in ArcGIS for Power BI.

További információért tekintse meg a Helyszín rögzítése szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For more information, see Pin a location in the ArcGIS for Power BI online help.

Referenciaréteg hozzáadásaAdd a reference layer

A referenciarétegek összefüggéseket adnak meg a térképen bemutatott Power BI-adatokhoz.Reference layers provide context for the Power BI data you're already displaying on a map. A referenciarétegek lehetnek demográfiai adatok, például a háztartások jövedelme, az életkor vagy az iskolázottság.Reference layers can include demographic data, such as household income, age, or education. Lehetnek az ArcGIS Online oldalon elérhető nyilvánosan megosztott objektumrétegek is, amelyek további információt nyújtanak a térkép helyeit körülvevő területekről.They can also include publicly shared feature layers available on ArcGIS Online that provide more information about areas surrounding the locations on your map.

Demográfiai réteg hozzáadásaAdd a demographic layer

A standard ArcGIS for Power BI-fiókban gondosan összeválogatott demográfiai rétegek is elérhetők, amelyek segítségével kontextusba helyezheti a Power BI-ból származó adatokat.The Standard ArcGIS for Power BI account includes a curated selection of U.S. demographic layers that help contextualize data from Power BI.

Demográfiai réteg hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:To add a demographic layer, follow these steps:

 1. A térkép eszközei között kattintson az Elemzési eszközök gombra Elemzési eszközök ikon az eszközkészlet kibontásához.From the map tools, click the Analysis tools button analysis tools icon to expand the toolset.

 2. Kattintson a Referenciaréteg gombra Referenciaréteg kiválasztása.Click the Reference layer button reference layer select.

  Megjelenik a Referenciaréteg panel, amely megjeleníti a Demográfia fület és ennek választható rétegeit.The Reference layer pane appears, displaying the Demographics tab and its selection of layers.

 3. Keressen görgetéssel a gyűjteményben, és kattintson a térképhez hozzáadni kívánt réteg Hozzáadás miniatűrére.Scroll through the gallery and click Add on the thumbnail of the layer you want to add to your map.

  Ehhez a példához keresse meg a 2016 USA Average Household Income (Amerikai Egyesült Államok háztartásának 2016. évi átlagos jövedelme) réteget, és kattintson a Hozzáadásra.For this example, find the 2016 USA Average Household Income layer and click Add.

  A térkép az új réteg megjelenésével frissül.The map updates to show the new layer.

  Demográfiai réteg

A demográfiai referenciarétegek interaktívak. Kattintson egy területre a további információkat tartalmazó elemleírás megtekintéséhez.Demographic reference layers are interactive; click an area to view a tooltip containing more information. Használhatja a Referencia kiválasztása eszközt is ahhoz, hogy a térképen olyan területeket válasszon ki, amelyek a referenciaréteg egyik területén belül esnek.You can also use the Reference select tool to select areas on the map that fall within an area on the reference layer.

Referenciaréteg hozzáadása az ArcGIS gyűjteményébőlAdd a reference layer from ArcGIS

Az ArcGIS for Power BI lehetővé teszi az ArcGIS oldalán elérhető nyilvánosan megosztott objektumrétegek közötti keresést, hozzáférést biztosítva ezzel referenciarétegek ezreihez, amelyek további információt nyújtanak az adatréteg helyeit körülvevő területekről.ArcGIS for Power BI allows you to search for publicly shared feature layers on ArcGIS, giving you access to thousands of reference layers that provide information about the areas surrounding the locations on your data layer. Ha Ön érvényes ArcGIS-fiókkal jelentkezik be ArcGIS for Power BI-ba, a szervezetében, a szervezete csoportjaiban vagy a nyilvános tartalmak között közzétett tartalmakból válogathat.When you sign in to ArcGIS for Power BI using a valid ArcGIS account, you can search for content in your organization, your organization's groups, or public content. Ebben a példában csak a nyilvánosan megosztott tartalom jelenik meg a keresési eredmények között, mivel Ön Standard fiókot használ.In this example, because you're using the Standard account, only publicly shared content appears in search results.

ArcGIS hivatkozási réteg hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:To add an ArcGIS reference layer, follow these steps:

 1. A Referencia panelen kattintson az ArcGIS fülre.In the Reference pane, click the ArcGIS tab.

 2. A keresőmezőbe írja be az USA Congressional districts (Amerikai Egyesült Államok kongresszusi körzetei) szöveget, és nyomja meg az Entert.In the search field, type USA Congressional districts and press Enter.

  A gyűjtemény több lehetséges eredménnyel is fel van töltve.The gallery populates with several possible results.

 3. Keresse meg az Amerikai Egyesült Államok 116. kongresszusi körzetének rétegét, és kattintson a Hozzáadás gombra.Locate the USA 116th Congressional Districts layer and click Add.

  A térkép az új réteg megjelenésével frissül.The map updates to show the new layer.

  Referenciaréteg

Az ArcGIS referenciarétegek interaktívak. Kattintson egy területre a további információkat tartalmazó elemleírás megtekintéséhez.ArcGIS reference layers are interactive; click an area to view a tooltip containing more information. Használhatja a Referencia kiválasztása eszközt is ahhoz, hogy a térképen olyan területeket válasszon ki, amelyek a referenciaréteg egyik területén belül esnek.You can also use the Reference select tool to select areas on the map that fall within an area on the reference layer.

Közeli helyszínek kereséseFind nearby locations

A térképén található helyeket, köztük a rögzített helyeket is, kiindulópontként használhatja arra, hogy a térképen közeli helyszíneket keressen és jelöljön ki.You can use locations on your map—including a pinned location—as a starting point to find and select nearby locations on your map. Például ha egy fontos helyet keres, kijelölheti a térképén az ettől a helytől adott távolságra található vagy adott utazási időn belül elérhető helyeket.For example, if you search for a particular place of interest, you can select locations on your map that are within a specified driving time or distance from that place.

A példában a korábban rögzített pittsburghi nemzetközi repülőteret használjuk kiindulópontként, ettől 100 mérföld távolságon belül eső helyeket keresünk.In this example, you'll use the Pittsburgh International Airport you pinned earlier as a starting point to find locations within 100 miles of the airport. Hasonló lépésekben végezheti el az adott utazási időn belül elérhető helyek keresést is.Use similar steps to find locations within a specified drive time.

A kiindulóponttól adott utazási időn belül elérhető helyek kereséséhez kövesse az alábbi lépéseket:To find locations within a specific driving distance from the point of origin, follow these steps:

 1. A térkép eszközei között kattintson az Elemzési eszközök gombra Elemzési eszközök ikon az eszközkészlet kibontásához.From the map tools, click the Analysis tools button analysis tools icon to expand the toolset.

 2. Kattintson az Utazási idő gombra Utazási idő ikon.Click the Drive-time button drive time icon .

  Megjelenik az Utazási idő panel.The Drive time pane appears.

 3. Kattintson az Egyszeres kijelölési eszközre, majd jelölje ki a térképen a korábban rögzített pittsburghi nemzetközi repülőteret.Click the single select tool and, on the map, select the Pittsburgh International Airport location you pinned earlier.

 4. A Keresési terület legördülő menüben válassza a Sugár lehetőséget, és adjon meg 100 mérföld távolságot.From the Search area drop-down menu, choose Radius and specify a distance of 100 miles.

 5. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  A térképen megjelenik egy kör a repülőtér rögzített helye körül.The map shows a circle surrounding the pinned airport location. Az Utazási idő panel kibomlik, bemutatva az utazási idő alatt bejárható terület különböző stílusbeállításait.The Drive time pane expands to show styling options for the driving distance area.

  Közeli helyszínek keresése

  Az utazási idő alatt bejárható terület rétegként a Rétegek listában is megjelenik, átnevezheti, megjelenítheti vagy elrejtheti, illetve el is távolíthatja a térképről, ahogy a többi réteggel is teheti.The driving distance area also appears as a layer in the Layers list; you can rename the layer, show or hide it, or remove it from the map, as you can with other layers.

 6. Ha az Utazási idő réteg aktív a Rétegek listában, használja az Utazási idő kiválasztása eszközt az utazási idő alatt bejárható terület meghatározásához.With the drive-time layer active in the Layers list, use the Drive-time select tool to click the driving distance area.

  A keresési feltételekben meghatározott területen belül eső helyek ki lesznek jelölve, a térkép kijelölésen kívüli részén található helyek pedig kisebbé vagy átlátszóbbá válnak.Locations that fall within the search area are selected; unselected locations on the map appear smaller or become more transparent. A többi vizualizáció frissül, hogy a kijelölt helyeket tükrözze.Other visualizations are updated to reflect the selected locations.

További információért tekintse meg a Közeli helyszínek keresése szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For more information, see Find nearby locations in the ArcGIS for Power BI online help.

Infografikai kártyák hozzáadásaAdd infographics cards

A referenciarétegekhez hasonlóan az infografikai kártyák is kiegészítő adatokkal szolgálnak a térkép egyes területeiről.Like reference layers, infographics cards provide additional details about areas on the map. Az infografikai kártyák a térkép felett helyezkednek el, és demográfiai információkat közölnek vagy kifejezetten a kijelölt helyet közvetlenül körülvevő területről, vagy az aktuális térképkiterjesztés nagyobb területéről.Infographics cards lay on top of the map and display specific demographic information about either the area immediately surrounding a selected location, or about the general area displayed in the current map extent. További információért tekintse meg az Infografikai kártyák hozzáadása szakaszt az ArcGIS for Power BI online súgójában.For detailed information, see Add infographics cards in the ArcGIS for Power BI online help.

SegítségkérésGet help

Az Esri részletes online ismertetőket biztosít az ArcGIS for Power BI használatához.Esri provides comprehensive online documentation on ArcGIS for Power BI.

Az ArcGIS for Power BI online súgóját a vizualizációból is elérheti, ehhez kövesse az alábbi lépéseket:To access the ArcGIS for Power BI online help from the visualization, follow these steps:

 1. A térkép eszközei között kattintson a Beállítások gombra Beállítások ikon.From the map tools, click the Settings button settings icon.

 2. A Beállítások panelen kattintson a Súgó gombra.On the Settings pane, click the Help button.

 3. Kattintson az OK gombra a megjelenő megerősítési ablakban.Click OK on the confirmation window that appears.

  Egy böngészőablakban megnyílik az ArcGIS for Power BI online súgó.The ArcGIS for Power BI online help opens in a browser window.

Az ArcGIS for Power BI használatának kezelése a szervezetbenManage the use of ArcGIS for Power BI within your organization

A Power BI a tervezők, a Power BI-rendszergazdák és a felhasználói rendszergazdák számára teszi lehetővé az ArcGIS for Power BI használatának kezelését.Power BI allows designers, Power BI admins, and user administrators to manage the use of ArcGIS for Power BI. Az alábbi szakasz ismerteti az egyes szerepkörök által végezhető műveleteket.The sections below outline the actions each role can take.

Tervezői lehetőségekDesigner options

A Power BI Desktopban a tervezők letilthatják az ArcGIS for Power BI-t a Biztonság lapon. Válassza a Fájl > Lehetőségek és beállítások menüpontot, majd a Beállítások > Biztonság lehetőséget.In Power BI Desktop, designers can disable ArcGIS for Power BI on the security tab. Select File > Options and settings and then select Options > Security. Ha le van tiltva, az ArcGIS alapértelmezés szerint nem töltődik be.When disabled, ArcGIS will not load by default.

Tervezői lehetőségek

Rendszergazdai beállításokAdministrator options

A PowerBI szolgáltatásban a rendszergazdák az összes felhasználó számára kikapcsolhatják az ArcGIS for Power BI-t.In the Power BI service, administrators can turn off ArcGIS for Power BI for all users. Válassza a Beállítások > Felügyeleti portál > Bérlői beállítások lehetőséget.Select Settings > Admin Portal > Tenant settings. Ha az ArcGIS for Power BI le van tiltva, a Power BI Vizualizációk paneljén nem fog megjelenni az ikonja.When disabled, Power BI will no longer display the ArcGIS for Power BI icon in the visualizations pane.

Rendszergazdai beállítások

Felhasználói rendszergazdai beállításokUser Administrator options

A Power BI Desktop támogatja a Csoportszabályzatok használatát az ArcGIS for Power BI használatának letiltásához a cég összes üzembe helyezett számítógépén.Power BI Desktop supports using Group Policy to disable ArcGIS for Power BI across an organization's deployed computers.

AttribútumAttribute ÉrtékValue
KulcsKey Software\Policies\Microsoft\Power BI DesktopSoftware\Policies\Microsoft\Power BI Desktop
valueNamevalueName EnableArcGISMapsEnableArcGISMaps

Az 1 (decimális) érték engedélyezi az ArcGIS for Power BI használatát.A value of 1 (decimal) enables ArcGIS for Power BI.

A 0 (decimális) érték letiltja az ArcGIS for Power BI használatát.A value of 0 (decimal) disables ArcGIS for Power BI.

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

Az ArcGIS for Power BI az alábbi szolgáltatásokban és alkalmazásokban érhető el:ArcGIS for Power BI is available in the following services and applications:

Szolgáltatás/AlkalmazásService/Application Rendelkezésre állásAvailability
Power BI DesktopPower BI Desktop IgenYes
Power BI szolgáltatás (powerbi.com)Power BI service (powerbi.com) IgenYes
Power BI mobilalkalmazások*Power BI mobile applications* IgenYes
Power BI webes közzétételPower BI publish to web Igen, az egy érvényes ArcGIS-fiókba bejelentkezett, megfelelő bővítménylicenccel rendelkező tervezők számára.Yes, for designers signed in to a valid ArcGIS account with the appropriate add-on license. Az ügyfeleknek nincs szükségük bővítménylicencre a közzétett tartalom megtekintéséhez.Consumers do not need the add-on license to view published content.
Power BI EmbeddedPower BI Embedded Igen, az egy érvényes ArcGIS-fiókba bejelentkezett, megfelelő bővítménylicenccel rendelkező tervezők számára.Yes, for designers signed in to a valid ArcGIS account with the appropriate add-on license. Az ügyfeleknek nincs szükségük bővítménylicencre a közzétett tartalom megtekintéséhez.Consumers do not need the add-on license to view published content.
Power BI szolgáltatás beágyazása (powerbi.com)Power BI service embedding (powerbi.com) NemNo
Power BI jelentéskészítő kiszolgálóPower BI Report Server Igen, csak online környezetekben. Kapcsolat nélküli környezetben nem támogatott.Yes, in online environments only; not supported in a disconnected environment.

*Mobil környezetekben a Power BI (Standard fiók) ArcGIS for Power BI vizualizációk használatával létrehozott térképeket tekintheti meg.*In mobile environments, you can view maps created using the ArcGIS for Power BI visualization included with Power BI (Standard account). Az ArcGIS-tól származó prémium tartalmat tartalmazó térképek a mobil környezetekben nem támogatottak.Maps that contain premium content from ArcGIS are not supported in mobile environments.

Azokban a szolgáltatásokban és alkalmazásokban, ahol az ArcGIS for Power BI nem elérhető, a képi megjelenítésben üres vizualizáció jelenik meg a Power BI emblémával.In services or applications where ArcGIS for Power BI is not available, the visualization will show as an empty visual with the Power BI logo.

A következő táblázat a minden Power BI-felhasználó számára elérhető standard funkciókat hasonlítja össze a kizárólag bejelentkezett ArcGIS-felhasználók számára elérhető funkciókkal:The following table compares the standard features available to all Power BI users to those available to signed-in ArcGIS users:

Tartalmazza ikon Standard (a Power BI tartalmazza)Standard (included with Power BI) ArcGIS-fiók ikon 1 ArcGIS-fiók ikon 2 Az ArcGIS-fiókkalWith your ArcGIS account
AlaptérképekBasemaps
4 alapszintű alaptérkép4 basic basemaps Minden ESRI-alaptérkép, hozzáférés a szervezete alaptérképeihez, köztük az egyéni alaptérképekhez isAll Esri basemaps plus access to your organization's basemaps, including custom basemaps
GeokódolásGeocoding
Térképenként 3500 helyszín3,500 locations per map Térképenként 10 000 helyszín10,000 locations per map
Havonta 10 000 helyszín10,000 locations per month Nincs havi korlátNo monthly limit
ReferenciarétegekReference layers
10 referenciaréteg, amelyek az USA demográfiai adatait tartalmazzák10 reference layers that contain U.S. demographics Hozzáférés az ArcGIS-szervezet összes webtérképéhez és rétegéhezAccess to all web maps and layers from your ArcGIS organization
Nyilvánosan megosztott objektumrétegek az ArcGIS-benPublicly shared feature layers in ArcGIS Nyilvánosan megosztott objektumrétegek az ArcGIS-benPublicly shared feature layers in ArcGIS
Az ArcGIS Living Atlas of the World térképeinek és rétegeinek elérése (objektumszolgáltatások)Access to ArcGIS Living Atlas of the World maps and layers (feature services)
InfografikákInfographics
Az amerikai demográfiai változók válogatott gyűjteménye (7 kategóriában)Curated gallery of U.S. demographics variables (7 categories) Teljes hozzáférés a ArcGIS GeoEnrichment-adatböngészőhöz, beleértve az Egyesült Államokbeli és a globális demográfiai változókatFull access to the ArcGIS GeoEnrichment data browser, including U.S. and global demographics variables

További lépésekNext steps