Táblarekordok megjelenítése, szerkesztése vagy felvétele a PowerAppsbenShow, edit, or add a record from a table in PowerApps

Egy adott rekord összes mezőjének megjelenítéshez vegyen fel és konfiguráljon egy Megjelenítési űrlap típusú vezérlőelemet.To show all fields in a record, add and configure a Display form control. Egy adott rekord bármely mezőjének szerkesztéséhez (vagy egy rekord felvételéhez), valamint a módosítások adatforrásba való mentéséhez, vegyen fel és konfiguráljon egy Szerkesztési űrlap típusú vezérlőelemet.To edit any field in a record (or to add a record) and save your changes back to a data source, add and configure an Edit form control.

ElőfeltételekPrerequisites

Űrlap hozzáadása és az adatok megjelenítéseAdd a form, and show data

 1. Vegyen fel egy Legördülő lista típusú vezérlőelemet, nevezze el ChooseProduct néven, majd állítsa be az Elemek tulajdonságát a következő értékre:Add a Drop down control, name it ChooseProduct, and set its Items property to this value:

  FlooringEstimates.NameFlooringEstimates.Name

  Megjegyzés

  Ha nem ismeri egy vezérlőelem felvételének, átnevezésének vagy egy tulajdonság beállításának módját, akkor tekintse meg a Vezérlőelemek hozzáadása és konfigurálása című témakört.If you're not sure how to add a control, rename it, or set a property, see Add and configure controls.

  A lista padlóburkolati termékek neveit jeleníti meg az adatforrásból.The list shows names of flooring products from the data source.

 2. Vegyen fel egy Szerkesztési űrlap típusú vezérlőelemet, mozgassa azt a ChooseProduct nevű elem alá, majd az űrlap átméretezésével fedje le a képernyő nagy részét.Add an Edit form control, move it below ChooseProduct, and then resize the form to cover most of the screen.

  Űrlap hozzáadása

  Megjegyzés

  Ez a témakör a Szerkesztési űrlap típusú vezérlőelemet ismerteti, de hasonló alapelvek vonatkoznak a Megjelenítési űrlap típusú vezérlőelemre is.This topic describes the Edit form control, but similar principles apply to the Display form control.

 3. Állítsa be az űrlap DataSource tulajdonságát FlooringEstimates értékre, valamint az űrlap Elemek tulajdonságát az alábbi képletre:Set the DataSource property of the form to FlooringEstimates and the Item property of the form to this formula:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  Ez a képlet gondoskodik arról, hogy az űrlap konfigurálása után az a rekord jelenjen meg, amelyet a felhasználó a ChooseProduct nevű területen választ ki.This formula specifies that, after you finish configuring the form, it will show the record that the user selects in ChooseProduct.

 4. Az Adatok ablaktáblában kattintson vagy koppintson az egyes mezők jelölőnégyzetére a megjelenítéshez.In the Data pane, click or tap the checkbox for each field to show it.

  Megjegyzés

  Ha az Adatok ablaktábla be van zárva, megnyithatja azt a bal oldali ablaktábla űrlapjának kiválasztása után a jobb oldali ablaktábla Adatok elemére kattintva vagy koppintva.If the Data pane is closed, open it by selecting the form in the left-hand pane and then clicking or tapping Data in the right-hand pane.

  Mezők megjelenítése az űrlapon

 5. Az Adatok ablaktáblában húzza a Név bejegyzést a lista elejére.In the Data pane, drag the Name entry to the top of the list.

  Kártya áthelyezése

  A Szerkesztési űrlap vezérlőelemen megjelenik a módosítás.The Edit form control reflects your change.

  A név fent

Mező kártyatípusának beállításaSet the card type for a field

 1. Miután kijelölte az űrlapot, kattintson vagy koppintson az Ár elem kártyaválasztójára az Adatok ablaktáblában.With the form selected, click or tap the card selector for Price in the Data pane.

  Kártyaválasztó kijelölése

 2. Görgessen le, majd a Szöveg megtekintése lehetőségre kattintva vagy koppintva írásvédetté teheti a mezőt.Scroll down, and then click or tap the View text option to make the field read-only.

  Szöveg megtekintése

  Az űrlapon megjelenik a módosítás.The form reflects your change.

  Írásvédett szám

(csak a Szerkesztési űrlapon) Módosítások mentése(Edit form only) Save changes

 1. A bal oldali ablaktáblában jelölje ki az űrlapot, majd kattintson vagy koppintson a három pontra (...).In the left-hand pane, select the form, and then click or tap the ellipsis (...).

  Űrlap kijelölése

 2. Kattintson vagy koppintson az Átnevezés elemre, majd nevezze át az EditForm nevű űrlapot.Click or tap Rename, and then rename the form EditForm.

 3. Vegyen fel egy Gomb vezérlőelemet, majd állítsa be annak Szöveg típusú tulajdonságát úgy, hogy a Mentés értéket jelenítse meg.Add a Button control, and set its Text property to Save.

  Mentés gomb hozzáadása

 4. A Mentés gomb OnSelect tulajdonságához adja meg a következő képletet:Set the OnSelect property of the Save button to this formula:

  SubmitForm(EditForm)SubmitForm(EditForm)

 5. Nyissa meg az Előnézet módot a jobb felső sarok közelében lévő lejátszás gomb kiválasztásával (vagy az F5 billentyűt lenyomva).Open Preview mode by selecting the play button near the upper-right corner (or by pressing F5).

  Előnézet mód megnyitása

 6. Módosítsa a termék nevét, majd kattintson vagy koppintson a létrehozott Mentés gombra.Change the name of a product, and then click or tap the Save button that you created.

  A SubmitForm függvény menti a módosításokat az űrlap konfigurálásához használt adatforrásba.The SubmitForm function saves your changes to the data source with which you configured the form.

 7. (nem kötelező) A bezárás ikon használatával zárhatja be az Előnézet módot (vagy nyomja le az Esc billentyűt).(optional) Select the close icon to close Preview (or press Esc).

  Előnézet bezárása

Következő lépésekNext steps

További információ az űrlapokkal és képletekkel kapcsolatban.Learn more about working with forms and formulas.