Alkalmazás létrehozása egy SharePoint-lista adatainak kezeléséreGenerate an app to manage data in a SharePoint list

A PowerApps használatával egy háromképernyős alkalmazást hoz létre, amellyel egy SharePoint-listában található adatok kezelhetők attól függetlenül, hogy a webhely helyszíni vagy a felhőben található.In PowerApps, generate a three-screen app automatically to manage data in a SharePoint list, whether the site is on-premises or in the cloud.

Alapértelmezés szerint minden létrehozott alkalmazás rendelkezik a rekordok böngészésére szolgáló képernyővel, egy rekord részleteit mutató képernyővel, és a rekordok létrehozásához és frissítéséhez szükséges képernyővel.By default, every generated app has a screen for browsing records, a screen for showing details of a record, and a screen for creating or updating records. Minden képernyő kezdeti elrendezése és tartalma automatikusan létrejön, de valószínűleg testre kell szabnia az alkalmazást, hogy illeszkedjen az igényeihez.The initial layout and content for each screen is automatically determined, but you'll probably need to customize the app to suit your needs.

Ha korábban még nem használta a PowerApps szolgáltatást, lásd: Bevezetés a PowerApps használatába.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

A cikk megszületésének időpontjában a PowerApps az egyéni listákat támogatja, a könyvtárakat azonban nem.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Egyes oszloptípusok, például a Choice (Választás) és a Picture (Kép) adatait megjelenítheti, de frissíteni nem tudja.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. További információkért lásd az ismert problémákkal foglalkozó témakört.For more information, see Known issues.

Megjegyzés

Ha bármely oszlop neve szóközt tartalmaz, a PowerApps a következőképpen fogja azt megjeleníteni: „_x0020_”.If any column name contains a space, PowerApps will show it as "_x0020_". Például a „Column Name” oszlop az alábbi módon fog megjelenni: „Column_x0020_Name”.For example "Column Name" will display as "Column_x0020_Name".

SharePoint-alkalmazás megadásaSpecify a SharePoint app

 1. Ha még nem hozott létre kapcsolatot a SharePoint szolgáltatáshoz, hozzon létre egyet.If you haven't already created a connection to SharePoint, create one.
 2. Nyissa meg a PowerApps szolgáltatást az alábbi módok egyikével:Open PowerApps in either of these ways:

 3. A Kiindulás saját adatokból szakaszban kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés lehetőségre a SharePoint csempén.Under Start with your data, click or tap Phone layout on the SharePoint tile.

A webhely és a lista megadásaSpecify a site and a list

 1. A Connect to a SharePoint site (Csatlakozás egy SharePoint-webhelyhez) mezőbe írja be vagy illessze be annak a webhelynek az URL-címét, amely tartalmazza a használni kívánt listát, majd kattintson vagy koppintson a Go (Ugrás) gombra.Under Connect to a SharePoint site, type or paste the URL to the site that contains the list that you want to use, and then click or tap Go.

  Megjegyzés

  Az URL-címet az adott lista címe nélkül írja be.Don't include a specific list in the URL.

 2. A Choose a list (Lista választása) alatt kattintson vagy koppintson a használni kívánt lista nevére.Under Choose a list, click or tap the name of the list that you want to use.

  Betűrend szerint rendezheti a listák neveit, ha a rendezés gombra kattint vagy koppint.You can sort the list names alphabetically by clicking or tapping the sort button.

  Beírhat vagy beilleszthet egy vagy több betűt a keresőmezőbe, hogy kizárólag csak azon listanevek jelenjenek meg, amelyek tartalmazzák a megadott szöveget.You can also type or paste at least one letter in the search box to show only those list names that contain the text that you specify.

  Nem minden típusú lista jelenik meg alapértelmezés szerint.Not all types of lists appear by default. Ha a használni kívánt lista neve nem jelenik meg, görgessen a képernyő aljára, majd írja be a lista nevét az Egyéni lista nevének megadása mezőbe.If the name of the list that you want to use doesn't appear, scroll to the bottom, and then type the list name in the box that contains Enter custom list name.

 3. Kattintson vagy koppintson a Connect (Csatlakozás) lehetőségre az alkalmazás létrehozásához.Click or tap Connect to generate the app.

  Connect (Csatlakozás) gomb

 4. Ha a bemutató megtekintésére kéri a program, kattintson vagy koppintson a Next (Tovább) gombra a PowerApps felület fontos részeinek megismeréséhez (vagy kattintson vagy koppintson a Skip (Kihagyás) lehetőségre).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  A bemutató nyitóképernyője

  A bemutatót később is bármikor megtekintheti a jobb felső sarokban található kérdőjel ikonra kattintva vagy koppintva, majd a Take the intro tour (Bemutató megtekintése) lehetőségre kattintva vagy koppintva.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

További lépésekNext steps

 • Az imént létrehozott alkalmazás mentéséhez nyomja le a Ctrl-S billentyűkombinációt.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Az (alapértelmezettként megjelenő) tallózási képernyő testreszabásához tekintse meg az Elrendezések testreszabása részt.To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Részletek testreszabásához vagy a képernyő szerkesztéséhez tekintse meg az Űrlap testreszabása részt.To customize the details or edit screens, see Customize a form.