Kapcsolat létrehozása a SharePoint és a PowerApps közöttCreate a connection to SharePoint from PowerApps

Hozzon létre egy kapcsolatot a SharePoint Online vagy egy helyszínen telepített SharePoint szolgáltatáshoz, amelynek használatával automatikusan létrehozhat egy alkalmazást vagy felépíthet egyet az alapoktól.Create a connection to either SharePoint Online or on-premises SharePoint so that you can generate an app automatically or build one from scratch.

Amennyiben nem ismeri a PowerApps szolgáltatást, tekintse meg a Bevezetés a PowerApps használatába témakört.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

A cikk megszületésének időpontjában a PowerApps az egyéni listákat támogatja, a könyvtárakat azonban nem.As of this writing, PowerApps supports custom lists but not libraries. Egyes oszloptípusok, például a Choice (Választás) és a Picture (Kép) adatait megjelenítheti, de frissíteni nem tudja.In addition, you can show data in some types of columns, such as Choice and Picture, but you can't update that data. További információkért lásd az ismert problémákkal foglalkozó témakört.For more information, see Known issues.

SharePoint-kapcsolat megadásaSpecify a SharePoint connection

 1. Ha még nem regisztrált, regisztráljon a PowerApps szolgáltatásban.If you haven't already signed up, sign up for PowerApps.
 2. Jelentkezzen be a powerapps.com helyre a regisztráció során használt hitelesítő adatokkal.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.
 3. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a Kezelés, majd a Kapcsolatok lehetőségre.In the left navigation bar, click or tap Manage, and then click or tap Connections.

  Új beállítás a Fájl menün

 4. A jobb felső sarokban kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat gombra.Near the upper-right corner, click or tap New connection.

  Új kapcsolat gomb

 5. A kapcsolatok listáján kattintson vagy koppintson a SharePoint elemre.In the list of connections, click or tap SharePoint.

  SharePoint-kapcsolat hozzáadása

 6. Kövesse alábbi, a jelen témakör későbbi részében leírt eljárások valamelyikének lépéseit:Follow the steps in either of these procedures, which appear later in this topic:

Kapcsolódás SharePoint Online-helyhezConnect to a SharePoint Online site

 1. Kattintson vagy koppintson a Connect directly (cloud services) (Közvetlen kapcsolódás (felhőszolgáltatások)), majd az Add connection (Kapcsolat hozzáadása) lehetőségre.Click or tap Connect directly (cloud services), and then click or tap Add connection.

  Válassza a SharePoint Online elemet

 2. Lépjen a További lépések részre a témakör végén.Go to Next steps at the end of this topic.

Kapcsolódás helyszíni SharePoint-helyhezConnect to an on-premises SharePoint site

 1. Kattintson vagy koppintson a Connect using on-premises data gateway (Kapcsolódás helyszíni adatátjáró használatával) lehetőségre.Click or tap Connect using on-premises data gateway.

  Helyszíni SharePoint kiválasztása

  Megjegyzés: Átjárók és helyszíni kapcsolatok kizárólag a felhasználó alapértelmezett környezetében hozhatók létre és használhatók.Note: Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

 2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát.Specify your user name and your password.

  Amennyiben hitelesítő adatai tartománynevet tartalmaznak, Tartomány\Alias formátumban adja meg.If your credentials include a domain name, specify it as Domain\Alias.

  Hitelesítő adatok megadása

 3. Amennyiben nem rendelkezik telepített helyszíni adatátjáróval, telepítsen egyet, majd kattintson vagy koppintson az ikonra az átjárók listájának frissítéséhez.If you don't have an on-premises data gateway installed, install one, and then click or tap the icon to refresh the list of gateways.

  Átjáró telepítése

 4. Az Choose a gateway (Átjáró kiválasztása) alatt kattintson vagy koppintson a használni kívánt átjáróra, majd a Add connection (Kapcsolat hozzáadása) lehetőségre.Under Choose a gateway, click or tap the gateway that you want to use, and then click or tap Add connection.

  Átjáró kiválasztása

További lépésekNext steps

 • Alkalmazás automatikus létrehozása egy Ön által megadott lista alapján.Generate an app automatically based on a list that you specify. Az alkalmazás alapértelmezés szerint három képernyőt tartalmaz: egyet a rekordok tallózásához, egyet az adott rekord részleteinek megjelenítéséhez és egyet a rekordok létrehozásához vagy frissítéséhez.The app will have three screens by default: one each for browsing records, displaying details about a single record, and creating or updating a record.
 • Alkalmazás létrehozása az alapoktól.Build an app from scratch. Ez a témakör az Excelhez íródott, azonban ugyanezek az elvek alkalmazhatóak a SharePointra is.This topic was written for Excel, but the same principles apply to SharePoint.