Kapcsolódás a Microsoft Translatorhoz a PowerApps szolgáltatásbanConnect to Microsoft Translator from PowerApps

Microsoft Translator

A Microsoft Translator-összekötő hozzáadásával lefordított szöveget jeleníthet meg Felirat vezérlőelemekben az alkalmazásban.Add the Microsoft Translator connector to display translated text in a Label control in your app. Létrehozhat például egy olyan beviteli szövegmezőt, amely megkéri a felhasználót, hogy írja be a lefordítandó szöveget.For example, you can create an input text box that asks the user to enter some text to translate. Egy másik feliraton megjelenítheti a lefordított szöveget.In another label, you can display the translated text.

A témakör azt ismerteti, hogyan hozhatja létre a Microsoft Translator-kapcsolatot, hogyan használhatja a Microsoft Translator-összekötőt egy alkalmazásban, és felsorolja a rendelkezésre álló funkciókat.This topic shows you how to create the Microsoft Translator connection, use the Microsoft Translator connection in an app, and lists the available functions.

Megjegyzés: Az összekötő napi korlátja 150 hívás felhasználónként.Note: This connector is limited to 150 calls per user per day.

 

What you need to get started

Kapcsolódás a Microsoft TranslatorhozConnect to Microsoft Translator

 1. Nyissa meg a PowerApps szolgáltatást, kattintson az Új lehetőségre, majd hozzon létre egy Üres alkalmazást.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Válassza a telefonos vagy a táblagépes elrendezést.Choose phone or tablet layout. A táblagépes elrendezés nagyobb munkaterületet biztosít:Tablet layout gives you more workspace:

  Üres alkalmazás megnyitása

 2. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson az Adatok lapra, majd az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.In the right-hand pane, click or tap Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Válassza az Új kapcsolat, majd a Microsoft Translator lehetőséget:Select New connection, and then select Microsoft Translator:

  Kapcsolódás a Microsoft Translatorhoz

  Kapcsolódás a Microsoft Translatorhoz

 4. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget.Select Connect. A kapcsolat ekkor megjelenik az Adatforrások szakaszban:Your connection appears under Data sources:

  Kapcsolódás a Microsoft Translatorhoz

A Microsoft Translator-kapcsolat használata az alkalmazásbanUse the Microsoft Translator connection in your app

Szöveg fordításaTranslate text

 1. A Beszúrás menüben válassza a Szövegmező, majd a Szövegbevitel lehetőséget.On the Insert menu, select Text, and then select Text input. Nevezze át a szövegbeviteli vezérlőelemet a Source (Forrás) névre:Rename the text input control to Source:

  Átnevezés

 2. Adjon hozzá egy Legördülő listát (Beszúrás menü > Vezérlők), nevezze át a TargetLang (Célnyelv) névre, majd helyezze át a Source (Forrás) alá.Add a Drop down list (Insert menu > Controls), rename it to TargetLang, and move it below Source.
 3. A TargetLang Items (Elemek) tulajdonságát állítsa be a következő képletre:Set the Items property of TargetLang to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Languages()

 4. Vegyen fel egy feliratot, és helyezze át a TargetLang alá, majd a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa be a következő képletre:Add a label, move it below TargetLang, and set its Text property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Translate(Source.Text, TargetLang.Selected.Value)

 5. Írjon be valamilyen szöveget a Source (Forrás) mezőbe, majd válasszon nyelvet a TargetLang (Célnyelv) listából.Type some text into Source, and select a language in TargetLang. A felirat megjeleníti a megadott szöveget a kiválasztott nyelven:The label shows the text that you entered in the language you chose:

  Szöveg fordítása angolról spanyolra

Lefordított szöveg felolvasásaSpeak translated text

Ha még nem tette meg, kövesse az előző szakasz lépéseit valamilyen szöveg lefordításához.If you haven't already, follow the steps in the previous section to translate some text. Ezek a további lépések ugyanazokat a vezérlőelemeket használják.These next steps use the same controls.

 1. A TargetLang (Célnyelv) legördülő menü Items (Elemek) tulajdonságát állítsa be a következő képletre:Set the Items property of the TargetLang drop-down list to the following formula:

  MicrosoftTranslator.SpeechLanguages()

 2. Nevezze át a második feliratot (nem a Source (Forrás) mezőt) a Target (Cél) névre.Rename the second label (not the Source box) to Target.
 3. Vegyen fel egy Hang vezérlőelemet (Beszúrás menü > Média), és állítsa be a Media (Média) tulajdonságát a következő képletre:Add an Audio control (Insert menu > Media), and set its Media property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.TextToSpeech(Target.Text, TargetLang.Selected.Value)

 4. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy kattintson az Előnézet gombra ().Press F5, or select the Preview button (). Írjon be valamilyen szöveget a Source (Forrás) mezőbe, válasszon nyelvet a TargetLang (Célnyelv) menüből, majd válassza a Lejátszás gombot a hangvezérlőelemben.Type some text into Source, select a language in TargetLang, and then select the play button in the audio control.

  Az alkalmazás lejátssza a megadott szöveg hangverzióját a kiválasztott nyelven.The app plays an audio version of the text that you entered in the language you chose.

 5. Az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.

A forrásnyelv felismeréseDetect the source language

A következő lépések ugyanazt a Source (Forrás) szövegbeviteli mezőt és Target (Cél) szöveges vezérlőket használják.These next steps use the same Source text input and Target text controls. Ha szeretne, létrehozhat új vezérlőelemeket, csak frissítse a képletben szereplő neveket.You can create new controls if you prefer, just update the names in the formula.

 1. Válassza ki a Target (Cél) szöveges vezérlőt, és a Text (Szöveg) tulajdonságot állítsa be a következő képletre:Select the Target text control, and set the Text property to the following formula:

  MicrosoftTranslator.Detect(Source.Text).Name

 2. Írjon be valamilyen szöveget a Source (Forrás) mezőbe.Type some text into Source.

  A felirat megjeleníti a beírt szöveg nyelvét.The label shows you the language of the text that you typed. A felirat például a francia nyelvet jeleníti meg, ha a bonjour szót írja be, vagy az olasz nyelvet, ha azt írja be, hogy ciao.For example, the label shows French if you type bonjour, or Italian if you type ciao.

A rendelkezésre álló függvények áttekintéseView the available functions

Ez a kapcsolat a következő függvényeket tartalmazza:This connection includes the following functions:

Függvény neveFunction Name LeírásDescription
Languages (Nyelvek)Languages A Microsoft Translator által támogatott összes nyelv beolvasásaRetrieves all languages that Microsoft Translator supports
Translate (Fordítás)Translate Szöveg lefordítása a megadott nyelvre a Microsoft TranslatorralTranslates text to a specified language using Microsoft Translator
Detect (Felismerés)Detect A megadott szöveg forrásnyelvének felismeréseDetects source language of given text
SpeechLanguages (Beszélt nyelvek)SpeechLanguages A beszédszintézishez elérhető nyelvek beolvasásaRetrieves the languages available for speech synthesis
TextToSpeech (Szöveg beszéddé alakítása)TextToSpeech Egy adott szöveg átalakítása beszéddé hangformátumú audiostreamkéntConverts a given text into speech as an audio stream in wave format

NyelvekLanguages

Nyelvek beolvasása: A Microsoft Translator által támogatott összes nyelv beolvasásaGet languages: Retrieves all languages that Microsoft Translator supports

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Nincs.None.

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
KódCode karakterláncstring NemNo
Name (Név)Name karakterláncstring NemNo

Translate (Fordítás)Translate

Szöveg lefordítása: Szöveg lefordítása a megadott nyelvre a Microsoft TranslatorralTranslate text: Translates text to a specified language using Microsoft Translator

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
query (lekérdezés)query karakterláncstring igenyes A lefordítandó szövegText to translate
languageTo (célnyelv)languageTo karakterláncstring igenyes Célnyelv kódja (példa: fr)Target language code (example: 'fr')
languageFrom (forrásnyelv)languageFrom karakterláncstring nemno Forrásnyelv (ha nincs megadva, a Microsoft Translator megpróbálja automatikusan felismerni) (példa: en)Source language (if not provided, Microsoft Translator will try to auto-detect) (example: en)
category (kategória)category karakterláncstring nemno Fordítási kategória (alapértelmezett: „general” (általános))Translation category (default: 'general')

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Nincs.None.

Detect (Felismerés)Detect

Nyelv felismerése: Az adott szöveg forrásnyelvének felismeréseDetect language: Detects source language of given text

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
query (lekérdezés)query karakterláncstring igenyes A szöveg, amelynek a nyelve azonosítva leszText whose language will be identified

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
KódCode karakterláncstring NemNo
Name (Név)Name karakterláncstring NemNo

SpeechLanguages (Beszélt nyelvek)SpeechLanguages

Beszélt nyelvek beolvasása: A beszédszintézishez elérhető nyelvek beolvasásaGet speech languages: Retrieves the languages available for speech synthesis

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Nincs.None.

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
KódCode karakterláncstring NemNo
Name (Név)Name karakterláncstring NemNo

TextToSpeech (Szöveg beszéddé alakítása)TextToSpeech

Szöveg beszéddé alakítása: Egy adott szöveg átalakítása beszéddé hangformátumú audiostreamkéntText to speech: Converts a given text into speech as an audio stream in wave format

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
query (lekérdezés)query karakterláncstring igenyes Az átalakítandó szövegText to convert
nyelvlanguage karakterláncstring igenyes A beszéd létrehozásához használt nyelv kódja (példa: en-us)Language code to generate speech (example: 'en-us')

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Nincs.None.

Az összes rendelkezésre álló kapcsolat áttekintése.See all the available connections.
További információk a kapcsolatok hozzáadásáról alkalmazásokhoz.Learn how to add connections to your apps.