Kapcsolódás az Office 365 Outlookhoz a PowerAppsbőlConnect to Office 365 Outlook from PowerApps

Office 365 Outlook

Ha az Office 365 Outlookhoz kapcsolódik, egyéb feladatok mellett megjeleníthet, küldhet és törölhet e-maileket, valamint válaszolhat azokra.If you connect to Office 365 Outlook, you can show, send, delete, and reply to email messages, in addition to other tasks.

Az alkalmazás ezen funkcióinak ellátásához vezérlőket adhat hozzá.You can add controls to perform these functions in your app. Például hozzáadhat Szövegbevitel vezérlőket, amelyekkel lekérheti az e-mailek feladóját, tárgyát és törzsét, valamint hozzáadhat egy Gomb vezérlőt, amellyel elküldheti a levelet.For example, you can add Text input controls to ask for the recipient, the subject, and the body of the email, and add a Button control to send the email.

Ez a témakör azt mutatja be, hogyan veheti fel alkalmazásába kapcsolatként és adatforrásként az Office 365 Outlook szolgáltatást, és hogyan használhatja ezeket az adatokat különböző vezérlőkben.This topic shows you how to add Office 365 Outlook as a connection, add Office 365 Outlook as a data source to your app, and use this data in different controls.

Important

Jelen cikk megjelenésekor a naptárművelet még nem támogatja az ismétlődő eseményeket.As of this writing, the calendar operation doesn't support recurring events.

ElőfeltételekPrerequisites

Kapcsolódás az Office 365 OutlookhozConnect to Office 365 Outlook

 1. Adjon hozzá egy adatkapcsolatot, és válassza az Office 365 Outlook lehetőséget:Add a data connection and select Office 365 Outlook:

  Kapcsolódás az Office 365-höz

 2. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget és ha a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be, adja meg munkahelyi fiókját.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Az Office 365 Outlook-kapcsolat létrejött és hozzá lett adva az alkalmazáshoz.The Office 365 Outlook connection has been created and added to your app. Most már készen áll a használatára.Now, it's ready to be used.

Üzenetek megjelenítéseShow messages

 1. A Beszúrás menüben válassza a Katalógus lehetőséget, majd válasszon egy Szövegkatalógus vezérlőt.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. A vezérlő Elemek tulajdonságát állítsa az alábbi képletre:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  A program automatikusan feltölti e-mailekkel a vezérlőt.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. A katalógusban állítsa az első felirat Szöveg tulajdonságát a következő értékre: ThisItem.From.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.From. A második feliratot állítsa az alábbi értékre: ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. A harmadik feliratot állítsa az alábbi értékre: ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body. A feliratokat át is méretezheti.You can also resize the labels.

  A program automatikusan feltölti az új tulajdonságokkal a vezérlőt.The gallery control is automatically populated with the new properties.

 4. Ehhez a funkcióhoz számos választható paraméter tartozik.This function has several optional parameters available. Állítsa a katalógus Elemek tulajdonságát az alábbi képletek egyikére:Set the gallery's Items property to one of the following formulas:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Üzenet küldéseSend a message

 1. A Beszúrás menüben válassza a Szövegmező, majd a Szövegbevitel lehetőséget.On the Insert menu, select Text, and then select Text input.
 2. Ismételje meg még kétszer az előző lépést, hogy három mezőt kapjon, majd rendezze őket egy oszlopba:Repeat the previous step two more times so that you have three boxes, and then arrange them in a column:

  Három mező egy oszlopban

 3. Nevezze át a vezérlőket:Rename the controls to:

  • inputToinputTo
  • inputSubjectinputSubject
  • inputBodyinputBody
 4. A Beszúrás menüben válassza a Vezérlők, majd a Gomb lehetőséget.On the Insert menu, select Controls, and then select Button. Állítsa az OnSelect tulajdonságát a következő képletre:Set its OnSelect property to the following formula:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. A gombot helyezze a többi vezérlő alá, majd állítsa a Szöveg tulajdonságát a következőre: „E-mail küldése”.Move the button so that it appears under all the other controls, and set its Text property to "Send email".
 6. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy kattintson az Előnézet gombra (Előnézet gomb).Press F5, or select the Preview button (Preview button). Írjon be egy érvényes e-mail-címet az inputTo mezőbe, majd írjon be tetszőleges szöveget a másik két Szövegbevitel vezérlőbe.Type in a valid email address in inputTo, and type whatever you want in the other two Text input controls.
 7. Válassza az E-mail küldése lehetőséget az üzenet elküldéséhez.Select Send email to send the message. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.

Melléklettel ellátott üzenet küldéseSend a message with an attachment

Létrehozhat például egy alkalmazást, amelyben a felhasználó az eszköz kamerájával készít képeket, majd mellékletként elküldi őket.You can, for example, create an app in which the user takes pictures by using the device's camera and then sends them as attachments. A felhasználók emellett számos más típusú fájlt is csatolhatnak az e-mail-alkalmazáshoz.Users can also attach many other kinds of files to an email app.

Melléklet hozzáadásához kövesse az előző szakasz lépéseit, azonban adjon meg egy paramétert a melléklethez (a gomb OnSelect tulajdonságának megadásakor).To add an attachment to a message, follow the steps in the previous section, but add a parameter to specify an attachment (when you set the OnSelect property of the button). Ez a paraméter táblaként van strukturálva, amelyben legfeljebb három tulajdonságot adhat meg minden melléklethez:This parameter is structured as a table in which you specify up to three properties for each attachment:

 • Name (Név)Name
 • ContentBytesContentBytes
 • @odata.type

Note

A(z) @odata.type tulajdonságot csak egy melléklethez adhatja meg, és egy üres karakterláncként állíthatja be.You can specify the @odata.type property for only one attachment, and you can set it to an empty string.

Ebben a példában egy fényképet küldünk file1.jpg néven:In this example, a photo will be sent as file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

Ebben a példában a képen kívül egy hangfájlt is küldünk:In this example, an audio file will be sent in addition to the photo:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Üzenet törléseDelete a message

 1. A Beszúrás menüben válassza a Katalógus lehetőséget, majd válasszon egy Szövegkatalógus vezérlőt.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. A vezérlő Elemek tulajdonságát állítsa az alábbi képletre:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  A program automatikusan feltölti e-mailekkel a vezérlőt.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. A katalógusban állítsa az első felirat Szöveg tulajdonságát a következő értékre: ThisItem.Id.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.Id. A második feliratot állítsa az alábbi értékre: ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. A harmadik feliratot állítsa az alábbi értékre: ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body.
 4. Válassza ki a katalógus első feliratát, majd nevezze át EmailID értékre:Select the first label in the gallery, and rename it to EmailID:

  Az első címke átnevezése

 5. Válassza ki a katalógus harmadik feliratát, és adjon hozzá egy Gombot (a Beszúrása menüben).Select the third label in the gallery, and add a Button (Insert menu). Állítsa a gomb OnSelect tulajdonságát a következő képletre:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy kattintson az Előnézet gombra (Press F5, or select the Preview button (Előnézet gomb).). Válassza ki a katalógus egyik e-mailjét, majd kattintson a gombra.Select one of the emails in your gallery, and click the button.

  Note

  Ezzel törli a postaládából a kijelölt e-mailt.This deletes the selected email from your inbox. Jól fontolja meg a döntését.So, choose wisely.

 7. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.

Üzenet megjelölése olvasottkéntMark a message as read

Ez a szakasz ugyanazokat a vezérlőket használja, mint az Üzenet törlése.This section uses the same controls as Delete a message.

 1. Állítsa a gomb OnSelect tulajdonságát a következő képletre:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy kattintson az Előnézet gombra (Press F5, or select the Preview button (Előnézet gomb).). Válassza ki az egyik nem olvasott e-mailt, majd kattintson a gombra.Select one of the unread emails, and then click the button.
 3. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.