Hang és Videó vezérlők a PowerApps-banAudio and Video controls in PowerApps

Egy hang- vagy videofájl, vagy egy YouTube-videó lejátszására szolgáló vezérlő.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

LeírásDescription

A Hang vezérlő fájlból játszik le egy hangklipet vagy egy felvételt a Mikrofon vezérlőről, vagy a hanganyagot egy videofájlból.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file. A Videó vezérlő fájlból játszik le egy videoklipet, vagy pedig a YouTube-ról, ha megad egy URL-címet. Opcionálisan feliratot is hozzáadhat.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube if you specify a URL with optional closed captions.

Fő tulajdonságokKey properties

Loop (Ismétlés) – Megadja, hogy egy hang- vagy videoklip lejátszása automatikusan újrainduljon-e, amint a végére ért.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media (Multimédia) – Egy hang- vagy videovezérlő által lejátszott klip azonosítója.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls (Vezérlők megjelenítése) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a hang- vagy videólejátszókban megjelenjen-e például a lejátszási gomb vagy a hangerőszabályzó csúszka, illetve a toll típusú vezérlőknél például a rajzolási, radírozási és törlési ikonok.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

További tulajdonságokAdditional properties

AutoPause (Automatikus szüneteltetés) – Azt határozza meg, hogy egy hang vagy egy videoklip lejátszása automatikusan szüneteljen-e, ha a felhasználó egy másik képernyőre vált.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart (Automatikus indulás) – Azt határozza meg, hogy egy hang- vagy videovezérlő automatikusan elinduljon-e, ha a felhasználó a vezérlő képernyőjére vált.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ClosedCaptionsUrl – Csak Videó vezérlőre vonatkozik.ClosedCaptionsUrl – Video control only. A feliratok URL-címe WebVTT formátumban.URL of closed captions file in WebVTT format. Mind a videó, mind a felirat URL-címének HTTPS-protokollt kell használnia.Both video and captions URLs must be HTTPS. A videót és a feliratot tároló kiszolgálónak CORS-támogatással kell rendelkeznie.Server hosting both video and captions file needs to be CORS enabled.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Image (Kép) – Egy Kép, Hang vagy Mikrofon vezérlőelemben megjelenő kép neve.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition (Kép pozíciója) – Egy kép pozíciója (Fill (Kitöltés), Fit (Méretre), Stretch (Nyújtás), Tile (Mozaik elrendezés) vagy Center (Középre igazítás)) egy képernyőn vagy vezérlőelemen, ha az nem a képpel megegyező méretű.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd – Azt határozza meg, hogyan reagál az alkalmazás, amikor egy hang- vagy videoklip véget ér.OnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause – Azt határozza meg, hogyan reagál az alkalmazás, amikor a felhasználó felfüggeszti az éppen lejátszott klip lejátszását az adott hang- vagy videovezérlőn.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart – Azt határozza meg, hogyan reagál az alkalmazás, ha a felhasználó elindítja a felvételt a mikrofon vezérlőelemmel.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Paused (Felfüggesztve) – Igaz, ha a médialejátszó vezérlő jelenleg fel van függesztve, egyébként hamis.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Start (Indulás) – Azt határozza meg, hogy egy hang vagy egy videoklip lejátszása elinduljon-e.Start – Whether an audio or video clip plays.

StartTime – A hang- vagy videoklip lejátszásának megkezdése után eltelt idő.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Time (Idő) – A médiavezérlő aktuális pozícióját határozza meg.Time – A media control's current position.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First( táblanév )First( TableName )

PéldákExamples

Hang- vagy videofájl lejátszásaPlay an audio or video file

 1. A Fájl menüben kattintson vagy koppintson a Média elemre, kattintson vagy koppintson a Videók vagy a Hang lehetőségre, majd kattintson vagy koppintson a Tallózás gombra.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.
 2. Tallózással keresse meg a használni kívánt fájlt, kattintson vagy koppintson rá, majd kattintson vagy koppintson a Megnyitás gombra.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.
 3. Az Esc billentyű megnyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre, adjon hozzá egy Hang vagy Videó vezérlőt, és állítsa be a hozzáadott fájl Media tulajdonságát.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Még nem tudja, hogy hogyan lehet vezérlőt felvenni és konfigurálni?Don't know how to add and configure a control?

 4. Nyomja le az F5 billentyűt, majd játssza le a klipet az imént hozzáadott vezérlőn a lejátszás gombra kattintva vagy koppintva.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  Tipp

  A lejátszás gomb a Videó vezérlőelemen akkor jelenik meg, ha a vezérlőre mutat.The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.

YouTube-videó lejátszásaPlay a YouTube video

 1. Adja hozzá a Videó vezérlőelemet, és állítsa be a Media tulajdonságban a YouTube-videó URL-címét dupla idézőjelek között.Add a Video control, and set its Media property to the URL, enclosed in double quotation marks, of a YouTube video.
 2. Nyomja le az F5 billentyűt, majd játssza le a klipet a Videó vezérlőn a lejátszás gombra kattintva vagy koppintva.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.