A Jelölőnégyzet vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanCheck box control in PowerApps

Egy olyan vezérlőelem, amelyet a felhasználó kiválaszthat vagy megszüntetheti a kiválasztását a true (igaz) vagy false (hamis) érték beállításához.A control that the user can select or clear to set its value to true or false.

LeírásDescription

A felhasználó ezzel a jól ismert és évtizedek óta használt vezérlőelemmel egy logikai értéket adhat meg.The user can specify a Boolean value by using this familiar control, which has been used in GUIs for decades.

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text (Szöveg) – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Value (Érték) – Egy bemeneti vezérlőelem értéke.Value – The value of an input control.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CheckboxBackgroundFill (Jelölőnégyzet háttérkitöltése) – A Jelölőnégyzet vezérlőelem pipa jele körüli négyzet hátterének színe.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxBorderColor (Jelölőnégyzet szegélyszíne) – A jelölőnégyzet vezérlőelem pipa jele körüli négyzet szegélyének színe.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxSize (Jelölőnégyzet mérete) – A jelölőnégyzet vezérlőelem pipa jele körüli négyzet szélessége és magassága.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckmarkFill (Jelölőnégyzet kitöltése) – A jelölőnégyzet vezérlőelem pipa jelének színe.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnCheck (Bepipáláskor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó true (igaz) értékre módosít egy jelölőnégyzetet vagy egy váltót.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck (Pipa eltávolításakor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó false (hamis) értékre módosít egy jelölőnégyzetet vagy egy váltót.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign (Függőleges igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Condition, Result )If( Condition, Result )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Jelölőnégyzet vezérlőelemet, adja neki a chkReserve nevet, és állítsa a Text (Szöveg) tulajdonságát Foglalás értékre.Add a Check box control, name it chkReserve, and set its Text property to show Reserve now.

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Vegyen fel egy Dátumválasztó vezérlőelemet, és állítsa be a Visible (Látható) tulajdonságát az alábbi képletre:Add a Date picker control, and set its Visible property to this formula:
  If(chkReserve.Value = true, true)If(chkReserve.Value = true, true)

  Többet szeretne megtudni az If függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the If function or other functions?

 3. Nyomja meg az F5 billentyűt, kattintson vagy koppintson a chkReserve elemre, és állítsa a Value (Érték) tulajdonságát true (Igaz) értékre, majd kattintson vagy koppintson ismét a chkReserve elemre, ha a Value tulajdonságát false (hamis) értékre szeretné állítani.Press F5, click or tap chkReserve to set its Value property to true, and then click or tap chkReserve again to set its Value property to false.

  A Dátumválasztó vezérlőelem megjelenik, ha a chkReserve Value (Érték) tulajdonsága true (igaz), és nem jelenik meg, ha false (hamis).The Date Picker control appears when the Value property of chkReserve is true but not when it's false.

 4. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.