A Kombinált lista vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanCombo box control in PowerApps

A vezérlőelem használatával előre megadott lehetőségek közül választhat a felhasználó.A control that allows users to make selections from provided choices. Támogatja a keresést és a több elem kiválasztását.Supports search and multiple selections.

LeírásDescription

A Kombinált lista vezérlőelem lehetővé teszi a kiválasztandó elemek keresését.A Combo box control allows you to search for items you will select. A keresés a kiszolgálói oldalon történik a SearchField tulajdonság alapján, így a teljesítményt nem befolyásolja a nagyon nagy méretű adatforrás.The search is performed server-side on the SearchField property so performance is not affected by very large data sources.

Az egyszeres vagy többszörös kiválasztási lehetőséget a SelectMultiple tulajdonság beállításával lehet meghatározni.Single or multi-select mode is configured via the SelectMultiple property.

Az Adat panel Layout (Elrendezés) beállításával lehet meghatározni, hogy a kiválasztandó elemek keresése közben egyetlen adatérték, két érték vagy egy kép és két érték (Személy) jelenjen meg.When searching for items to select, for each item you can choose to show a single data value, two values, or a picture and two values (Person) by modifying the Layout settings in the Data pane.

Személy kijelölésePeople picker

Ha a kombinált listát személyválasztóként szeretné használni, az Adat panelen válassza a Személy sablont az Elrendezés (Layout) beállításainál, és állítsa be azokat a kapcsolódó adattulajdonságokat, amelyeket a személy esetén meg szeretne jelentetni.To use Combo box as a people picker, choose the Person template from the Layout settings in the Data pane and configure the related data properties to be shown for the person below.

Fő tulajdonságokKey properties

Elemek – Az adatforrás, amelyből a választható elemek származnak.Items – The source of data from which selections can be made.

DefaultItems (Alapértelmezett tételek) – A kezdetileg kiválasztott elem(ek), mielőtt a felhasználó használná a vezérlőelemet.DefaultItems – The initial selected item(s) before the user interacts with the control.

SelectedItems (Kiválasztott elemek) – A felhasználó által kiválasztott elemek listája.SelectedItems – List of selected items resulting from user interaction.

SelectMultiple (Több elem kiválasztása) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó csak egy elemet választhat-e ki vagy többet is.SelectMultiple – Whether the user can select a single item or multiple items.

IsSearchable (Kereshető) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó végezhet-e keresést az elemek kiválasztása előtt.IsSearchable – Whether the user can search for items before selecting.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Default (Alapértelmezett) – Az induláskor kiválasztott érték, mielőtt a felhasználó megváltoztatná egyszeri kiválasztás módban.Default – The initial selection before it is changed by the user in single-select mode.

DisplayFields (Mezők megjelenítése) – A keresés által visszaadott egyes tételekhez tartozó mezők listájának megjelenítése.DisplayFields – List of fields shown for each item returned by the search. Ezt a legegyszerűbben a Tulajdonságok tábla Adatok paneljén lehet beállítani.Easiest to configure via the Data pane in the Properties option tab.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

InputTextPlaceholder (Beviteli szöveg helyőrzője) – A felhasználónak megjelenő információs szöveg, ha nincs kiválasztva elem.InputTextPlaceholder – Instructional text shown to end-users when no items are selected.

OnChange (Változáskor) – Azt határozza meg, hogy az alkalmazás hogyan reagál, amikor a felhasználó megváltoztatja a kiválasztást.OnChange – How the app responds when the user changes a selection.

OnNavigate (Navigáláskor) – Azt határozza meg, hogy az alkalmazás hogyan reagál, amikor a felhasználó egy elemre kattint.OnNavigate – How the app responds when the user clicks on an item.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PéldaExample

  1. A Vezérlőelemek menü Beszúrás lapján vegyen fel egy Kombinált lista elemet.Add a Combo box control from the Insert tab, Controls menu.
  2. A beállítások Tulajdonságok paneljén kattintson az Adatok lehetőségre.In the Properties options tab, click on Data.
  3. Válassza ki az adatforrást, az elrendezést és a kapcsolódó tulajdonságokat.Select the data source, layout and related properties below.
  4. A Speciális lapon állítsa be a SelectMultiple tulajdonságot.Set the SelectMultiple property in the Advanced tab.

    Az alkalmazásban megjelenik egy működő Kombinált lista.A functional Combo box will appear in your app.

    Nem tudja, hogyan adhat hozzá és konfigurálhat vezérlőket?Don't know how to add and configure a control?.