A Lista vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanList Box control in PowerApps

Egy lista, amelyben a felhasználó egy vagy több elemet választhat ki.A list in which the user can select one or multiple items.

LeírásDescription

A Lista vezérlőelemek (a Legördülő lista vezérlőelemekkel ellentétben) mindig megjelenítik az összes rendelkezésre álló lehetőséget, és a felhasználó ezekben (a Választógomb vezérlőelemekkel ellentétben) egyszerre több elemet is kiválaszthat.A List Box control always shows all available choices (unlike a Drop down control) and in which the user can choose more than one item at a time (unlike a Radio control).

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items (Elemek) – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Elemek A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Katalógus, lista vagy diagram hozzáadásakor a tulajdonságlistában alapértelmezés szerint az Elemek érték szerepel, hogy egyszerűen meg tudja határozni, milyen adatnak kell megjelennie az új vezérlőn.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Egy katalógus Elemek tulajdonságához beállíthatja például a Számla táblát a Salesforce-ban, egy Készlet nevű táblát, melyet az Excelben hozott létre és feltöltött a felhőbe vagy pedig egy ConferenceSpeakers SharePoint-listát.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

ItemPaddingLeft (Elem bal oldali margója) – Egy lista szövege és bal széle közötti távolság.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge.

LineHeight (Sormagasság) – A távolság például a szöveg sorai vagy egy lista elemei között.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor (Kijelölés színe) – A kiválasztott elem vagy elemek szövegszíne egy listában, vagy a kijelölőeszköz színe egy tollas vezérlőelemben.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill (Kijelölés kitöltése) – A kiválasztott elem vagy elemek háttérszíne egy listában, vagy a kijelölt terület színe egy tollas vezérlőelemben.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

SelectMultiple (Több elem kijelölése) – Azt határozza meg, hogy a felhasználó egy lista egynél több elemét is kiválaszthatja-e.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre, ha nem nulla értékűre van állítva.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( AdatForrás, OszlopNév )Distinct( DataSource, ColumnName )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Lista vezérlőelemet, adja neki a Kategórialista nevet, majd állítsa be az Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:Add a List box control, name it CategoryList, and set its Items property to this formula:
  ["Carpet","Hardwood","Tile"]["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Padlóburkolat-kategóriák egy listában

 2. Adjon hozzá három Legördülő lista vezérlőelemet, helyezze el őket a KategóriaLista alatt, és adja nekik a SzőnyegLista, a KeményfaLista, illetve a CsempeLista nevet.Add three Drop down controls, move them under CategoryList, and name them CarpetList, HardwoodList, and TileList.
 3. Minden Legördülő lista vezérlőelem Items (Elemek) tulajdonságát állítsa be az alábbi értékek egyikére:Set the Items property of each Drop down control to one of these values:

  • SzőnyegLista: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]
  • KeményfaLista: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]
  • CsempeLista: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

   Padlóburkolatok nevei legördülő listákban

 4. Minden Legördülő lista vezérlőelem Visible (Látható) tulajdonságát állítsa be az alábbi értékek egyikére:Set the Visible property of each Drop down control to one of these values:

  • SzőnyegLista: If("Szőnyeg" in KategóriaLista.SelectedItems.Value, true)CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • KeményfaLista: If("Keményfa" in KategóriaLista.SelectedItems.Value, true)HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • CsempeLista: If("Csempe" in KategóriaLista.SelectedItems.Value, true)TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

   Többet szeretne megtudni az If függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the If function or other functions?

 5. Nyomja le az F5 billentyűt, majd válassza ki a KategóriaLista egy vagy több elemét.Press F5, and then choose one or more items in CategoryList.

  Ekkor a kiválasztott elem vagy elemek alapján megjelenik vagy megjelennek a megfelelő Legördülő lista vezérlőelem vagy vezérlőelemek.The appropriate Drop down control or controls appear based on your choice or choices.

  Padlóburkolatok nevei legördülő listákban

 6. (nem kötelező) Az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.(optional) Press Esc to return to the default workspace.