PDF-megjelenítő típusú vezérlők a PowerAppsbanPDF viewer control in PowerApps

Ezzel a vezérlőtípussal PDF-fájlok tartalma jeleníthető meg.A control that shows the content of a PDF file.

LeírásDescription

Ezzel a vezérlőtípussal PDF-fájlokban lévő szöveget, ábrákat és más tartalmakat jeleníthet meg úgy, hogy a vezérlő Document (Dokumentum) tulajdonságának értékeként idézőjelek között megadja a megjelenítendő fájl URL-címét.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

Fő tulajdonságokKey properties

Document (Dokumentum) – A PDF-fájl URL-címe idézőjelek között.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

További tulajdonságokAdditional properties

ActualZoom (Tényleges nagyítás) – A vezérlő tényleges nagyítása, amely eltérhet a Zoom (Nagyítás) tulajdonsággal kért értéktől.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText (Aktuális keresett szöveg) – A jelenleg használt keresési kifejezés.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage (Aktuális oldal) – A PDF-fájl aktuálisan megjelenített oldalának száma.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

FindNext (Következő keresése) – Megkeresi a FindText (Szöveg keresése) tulajdonság értékének következő előfordulását a dokumentumban.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious (Előző keresése) – Megkeresi a FindText (Szöveg keresése) tulajdonság értékének előző előfordulását a dokumentumban.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText (Szöveg keresése) – A dokumentumban keresett kifejezés.FindText – The search term to look for in the document.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange (Állapotváltozás esetén) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy az alkalmazás hogyan reagál a vezérlő változásaira.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page (Oldal) – A megjelenítendő oldal száma.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount (Oldalszám) – A dokumentum oldalainak száma.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls (Vezérlők megjelenítése) – Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a hang- vagy videólejátszókban megjelenjen-e például a lejátszási gomb vagy a hangerőszabályzó csúszka, illetve a toll típusú vezérlőknél például a rajzolási, radírozási és törlési ikonok.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom (Nagyítás) – A kamerával felvett kép vagy a PDF-megjelenítőben megnyitott fájl nagyításának százalékos értéke.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

PéldaExample