Kördiagram vezérlő a PowerAppsbanPie chart control in PowerApps

Egymáshoz képest relatív értékeket megjelenítő vezérlő.A control that shows relative values in comparison to each other.

LeírásDescription

Vegyen fel egy kördiagram vezérlőelemet, ha a bal szélső oszlopában feliratokat és a balról a második oszlopban értékeket tartalmazó relatív adatokat kíván megjeleníteni.Add a Pie chart control if you want to show relative data from a table that contains labels in the leftmost column and values in the second column from the left.

Fő tulajdonságokKey properties

Items (Elemek) – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy katalógus, lista vagy grafikon.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

ShowLabels – Azt határozza meg, hogy a kördiagram megjeleníti-e az egyes a szeletekhez társított értékeket.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés), vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Explode (Robbantás) – A kördiagram szeletei közötti távolságot határozza meg.Explode – The distance between wedges in a pie chart.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemBorderColor (Elem szegélyszíne) – A kördiagram egyes szeletei körüli szegély színét határozza meg.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart.

ItemBorderColor (Elem szegélyvastagsága) – A kördiagram egyes szeletei körüli szegély vastagságát határozza meg.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart.

ItemColorSet (Elem színkészlete) – Egy diagram egyes adatpontjainak színét határozza meg.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

LabelPosition (Felirat pozíciója) – A kördiagram feliratainak a szeletekhez viszonyított helyét határozza meg.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – A vezérlő bal széle és a vezérlő szülőtárolójának bal széle (ha nincs szülőtároló, a képernyő bal széle) közötti távolság.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a szülő tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Max( Adatforrás, Oszlopnév )Max( DataSource, ColumnName )

PéldaExample

 1. Adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200}) Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Még nem tudja, hogyan lehet vezérlőt felvenni és konfigurálni?Don't know how to add and configure a control?

  Többet szeretne megtudni a Collect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Nyomja le az F5 billentyűt vagy kattintson a Gomb vezérlőelemre, majd az Esc billentyűt lenyomva térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Adja hozzá a Kördiagram vezérlőelemet, és állítsa be az Items tulajdonságot a következőre: Revenue2015.Add a Pie chart control, and set its Items property to Revenue2015.

  A Kördiagram vezérlő az egyes termékek az egyéb termékekkel kapcsolatos bevételi adatait jeleníti meg.The Pie chart control shows revenue data for each product in relation to the other products.