Képernyő típusú vezérlőelem a PowerApps alkalmazásbanScreen control in PowerApps

Olyan felhasználói felületi elem, amely legalább egy további vezérlőelemet tartalmaz az alkalmazásban.A UI element that contains one or more other controls in an app.

LeírásDescription

A legtöbb alkalmazás több olyan képernyő típusú vezérlőelemmel rendelkezik, amelyek felirat vagy gomb típusú, vagy adatok megjelenítésére és a navigáció támogatására szolgáló egyéb vezérlőelemeket is tartalmaznak.Most apps have multiple Screen controls that contain Label controls, Button controls, and other controls that show data and support navigation.

Fő tulajdonságokKey properties

BackgroundImage (Háttérkép) – a képernyő hátterében megjelenő képfájl neve.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

További tulajdonságokAdditional properties

ImagePosition (Kép pozíciója) – Egy kép pozíciója (Fill (Kitöltés), Fit (Méretre), Stretch (Nyújtás), Tile (Mozaik elrendezés) vagy Center (Középre igazítás)) egy képernyőn vagy vezérlőelemen, ha az nem a képpel megegyező méretű.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnHidden (Elrejtéskor) – az alkalmazás viselkedése, amikor a felhasználó ellép erről a képernyőről.OnHidden – The behavior of an app when the user navigates away from a screen.

OnVisible (Megjelenítéskor) – az alkalmazás viselkedése, amikor a felhasználó egy adott képernyőre lép.OnVisible – The behavior of an app when the user navigates to a screen.

OnStart (Indításkor) – az alkalmazás viselkedése, amikor a felhasználó megnyitja az alkalmazást.OnStart – The behavior of the app when the user opens the app.

 • A tulajdonsághoz beállított képlet az alkalmazás első képernyőjének megjelenése előtt lefut.The formula to which this property is set runs before the first screen of the app appears. A Navigate (Navigálás) függvény meghívásával módosítani lehet az alkalmazás indításakor először megjelenő képernyőt.Call the Navigate function to change which screen appears first when the app starts.
 • Nem lehet beállítani környezeti változókat az UpdateContext függvénnyel, mert még nem jelent meg képernyő.You can't set context variables with the UpdateContext function because no screen has appeared yet. Azonban átadhatók a környezeti változók a Navigate (Navigálás) függvénynek, valamint létrehozhatók és kitölthetők gyűjtemények a Collect (Összegyűjtés) függvény használatával.However, you can pass context variables in the Navigate function and create and fill a collection by using the Collect function.
 • Az alkalmazás frissítésekor a tulajdonsághoz beállított képlet az alkalmazás PowerApps Studióba való betöltésekor fut le.When you update an app, the formula to which this property is set runs when the app is loaded into PowerApps Studio. A tulajdonság módosításának hatása az alkalmazás mentésével, bezárásával és újbóli betöltésével ellenőrizhető.To see the impact of changing this property, you'll need to save, close, and reload your app.
 • Az OnStart (Indításkor) tulajdonság valójában nem a képernyő, hanem az alkalmazás tulajdonsága.The OnStart property is actually a property of the app, not the screen. A kényelmes szerkesztéshez az alkalmazás első képernyőjének tulajdonságaként lehet megtekinteni és módosítani azt.For editing convenience, you view and modify it as a property on the first screen of your app. Az első képernyő eltávolításakor vagy a képernyők átrendezésekor a tulajdonság megtalálása nehezebb lehet.If you remove the first screen or reorder screens, this property may become hard to find. Ebben az esetben mentse, zárja be és töltse be újra az alkalmazást, majd a tulajdonság újból az első képernyő tulajdonságaként jelenik meg.In this case, save, close, and reload your app, and the property will reappear as a property of the first screen.

Distinct( AdatForrás, OszlopNév )Distinct( DataSource, ColumnName )

PéldaExample

 1. Vegyen fel egy választógomb típusú vezérlőelemet ScreenFills néven, majd állítsa be az Elemek tulajdonságát erre az értékre:Add a Radio control, name it ScreenFills, and set its Items property to this value:
  ["Red", "Green"]["Red", "Green"]

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Legyen az alapértelmezett képernyő típusú vezérlőelem neve Source (Forrás), majd vegyen fel egy másik képernyő típusú vezérlőelemet Target (Cél) néven.Name the default Screen control Source, add another Screen control, and name it Target.
 3. A Source (Forrás) vezérlőelemen vegyen fel egy Shape (Alakzat) vezérlőelemet (például nyíl), majd állítsa be az OnSelect tulajdonságát az alábbi képletre:On Source, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Cél, ScreenTransition.Fade)Navigate(Target, ScreenTransition.Fade)

  Többet szeretne megtudni a Navigate (Navigálás) függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the Navigate function or other functions?

 4. A Target (Cél) vezérlőelemen vegyen fel egy Shape (Alakzat) vezérlőelemet (például nyíl), majd állítsa be az OnSelect tulajdonságát az alábbi képletre:In Target, add a Shape control (such as an arrow), and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Forrás; ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Állítsa be a Target (Cél) vezérlőelem Fill (Kitöltés) tulajdonságát az alábbi képletre:Set the Fill property of Target to this formula:
  If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))If("Red" in ScreenFills.Selected.Value, RGBA(255, 0, 0, 1), RGBA(54, 176, 75, 1))
 6. A Source (Forrás) vezérlőelemnél nyomja le az F5 billentyűt, kattintson vagy koppintson a választógomb típusú vezérlőelem bármelyik beállítására, majd kattintson vagy koppintson a Shape (Alakzat) vezérlőelemre.From Source, press F5, click or tap either option in the Radio control, and then click or tap the Shape control.

  A Target (Cél) nevű vezérlőelem a kiválasztott színben jelenik meg.Target appears in the color that you chose.

 7. A Target (Cél) vezérlőelemnél a Shape (Alakzat) vezérlőelemre kattintva vagy koppintva térhet vissza a Source (Forrás) nevű vezérlőelemhez.On Target, click or tap the Shape control to return to Source.
 8. (nem kötelező) Kattintson vagy koppintson a választógomb típusú vezérlőelem bármelyik beállítására, majd kattintson vagy koppintson a Shape (Alakzat) vezérlőelemre annak ellenőrzéséhez, hogy a Target (Cél) nevű vezérlőelem más színnel jelenik-e meg.(optional) Click or tap the other option in the Radio control, and then click or tap the Shape control to confirm that Target appears in the other color.
 9. Az ESC billentyű lenyomásával térhet vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.