A szövegbeviteli vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanText input control in PowerApps

Egy mező, amelybe a felhasználó szöveget, számokat és egyéb adatokat írhat be.A box in which the user can type text, numbers, and other data.

LeírásDescription

A felhasználó úgy adhat meg adatokat, hogy begépeli őket a szövegbeviteli vezérlőelembe.The user can specify data by typing into a text-input control. Az alkalmazás beállításaitól függően ezek az adatok hozzáadhatók adatforráshoz, felhasználhatók ideiglenes érték kiszámításához, vagy más módon használhatók.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

Fő tulajdonságokKey properties

Default (Alapértelmezés) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text (Szöveg) – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

További tulajdonságokAdditional properties

Align (Igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Clear (Törlés) – Megszabja, hogy a vezérlőelemhez tartozik-e egy X jel, amelyre kattintva vagy koppintva a felhasználó törölheti a vezérlőelem tartalmát.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DelayOutput – Ha az értéke igaz, a felhasználó által bevitt adatokat fél másodperces késleltetéssel regisztrálja a rendszer.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Hasznos lehet költséges műveletek késleltetéséhez, amíg a felhasználó befejezi a szövegbevitelt (azaz szűréshez, amikor a bevitel más képletekben zajlik).Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Edit – Szerkesztés), vagy csak megjeleníti az adatokat (View – Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Disabled – Kikapcsolva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – A vezérlő szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Format (Formátum) – Meghatározza, hogy a felhasználói bevitel számokra korlátozódik-e, vagy bármilyen szöveg lehet.Format – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText (Segítő szöveg) – Világosszürke színű szöveg, amely az üres szövegbeviteli vezérlőelemeknél jelenik meg.HintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight (Sormagasság) – A távolság például a szöveg sorai vagy egy lista elemei között.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength (Max. hossz) – A felhasználó által a szövegbeviteli vezérlőelemben megadható karakterek maximális száma.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Mode (Mód) – Meghatározza, hogy a vezérlőelem SingleLine (Egysoros), MultiLine (Többsoros) vagy Password (Jelszó) módban működjön-e.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft (Bal alsó sugár) – Egy vezérlőelem bal alsó sarkának lekerekítettsége.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb alsó sarkának lekerekítettsége.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft (Bal felső sugár) – Egy vezérlőelem bal felső sarkának lekerekítettsége.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb felső sarkának lekerekítettsége.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre, ha nem nulla értékűre van állítva.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue( Karakterlánc )DateTimeValue( String )

PéldákExamples

AdatgyűjtésCollect data

 1. Vegyen fel két szövegbeviteli vezérlőelemet, és adja nekik az inputFirst és az inputLast nevet.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Adjon hozzá egy gombot, állítsa annak Text (Szöveg) tulajdonságát Add (Hozzáadás) értékre, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Nevek, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Többet szeretne megtudni a Collect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Vegyen fel szöveges katalógust álló vagy fekvő tájolásban, állítsa az Items tulajdonságát Names értékre, majd állítsa a Subtitle1 Text tulajdonságát ThisItem.FirstName értékre.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.
 4. (nem kötelező) A sablonkatalógusban törölje az alsó, Body1 nevű feliratot, majd állítsa a katalógus TemplateSize tulajdonságát 80-ra.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.
 5. Nyomja le az F5 billentyűt, írjon be egy karakterláncot mind az inputFirst, mind az inputLast mezőbe, majd koppintson vagy kattintson a Hozzáadás gombra.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.
 6. (nem kötelező) Vegyen fel további neveket a gyűjteményben, majd az Esc billentyűt lenyomva térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Jelszó kérésePrompt for a password

 1. Hozzon létre egy szövegbevitel vezérlőt, adja neki az inputPassword nevet, és állítsa Mode tulajdonságát Password értékre.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.
 2. Vegyen fel egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Hozzáférés engedélyezve", "Hozzáférés megtagadva")If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")

  Többet szeretne megtudni az If függvényről vagy más függvényekről?Want more information about the If function or other functions?

 3. Nyomja le az F5 billentyűt, és írja be a P@ssw0rd szöveget az inputPassword mezőbe.Press F5, and then type P@ssw0rd in inputPassword.

  Ha begépelte a jelszót, a felirat a Hozzáférés megtagadva helyett a Hozzáférés engedélyezve szöveget mutatja.When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Az Esc billentyűt lenyomva térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.To return to the default workspace, press Esc.
 5. (nem kötelező) Vegyen fel egy vezérlőelemet, például egy nyilat, állítsa be úgy, hogy egy másik képernyőre navigáljon, és csak akkor jelenjen meg, ha a felhasználó megadta a jelszót.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.
 6. (nem kötelező) Vegyen fel egy gombot, a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa Sign in (Bejelentkezés) értékre, vegyen fel egy időzítőt, és adja meg azt az időtartamot, amelynek erejéig a rendszer letiltja a szövegbeviteli vezérlőt akkor, ha a felhasználó helytelen jelszót ad meg, és a Sign in (Bejelentkezés) gombra koppint vagy kattint.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.