Alapvető tulajdonságok a PowerAppsbenCore properties in PowerApps

ÁttekintésOverview

Beállíthatja, hogy a felhasználó használhatja-e a vezérlőelemet és kezelheti-e az adott vezérlőelemet.Configure whether the user can see and interact with a control.

TulajdonságokProperties

Default (Alapértelmezett) – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

DelayOutput (Kimenet késleltetése) – True (Igaz) értékkel a szövegbevitel során a művelet késleltetése.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

DisplayMode (Megjelenítési üzemmód) – Az értéke lehet Edit (Szerkesztés), View (Megtekintés) vagy Disabled (Letiltott).DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Edit – Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (View – Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Disabled – Kikapcsolva).Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled). A View (Megtekintés) üzemmódban a beviteli vezérlők, például a Text input (Szövegbevitel), Drop down (Legördülő menü), Date Picker (Dátumválasztó), csak a szöveges értéket fogják megjeleníteni, az interaktív elemeket vagy díszítéseket nem.In View mode, input controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations. Ezzel megfelelőbb módon lehet őket megjeleníteni űrlapokon vagy olvasható kimenetként.This makes them suitable to be displayed in Forms or as readable output.

Items (Elemek) – A vezérlőelemben megjelenő adatok forrása, például egy gyűjtemény, lista vagy grafikon.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

OnChange (Módosításkor) – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaáll-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value. Lásd még a Reset függvényt.Also see the Reset function.

Text (Szöveg) – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Value (Érték) – Egy bemeneti vezérlőelem értéke.Value – The value of an input control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.