Szövegtulajdonságok a PowerApps szolgáltatásbanText properties in PowerApps

ÁttekintésOverview

Azon szöveg konfigurálása, mely vezérlőkben, elemleírásokban, vagy felhasználói adatbevitelkor tippként jelenik meg, valamint más szöveggel kapcsolatos jellemzők megadása.Configure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

Szöveg megjelenéseText appearance

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight (Betűvastagság) – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Bold (félkövér), Semibold (kicsit kövér), Normal (normál) vagy Lighter (vékonyabb).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic (Dőlt) – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.Italic – Whether the text in a control is italic.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough (Áthúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e áthúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline (Aláhúzás) – Azt határozza meg, hogy legyen-e aláhúzott egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Szöveg elhelyezéseText placement

Align (Igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight (Sormagasság) – A távolság például egy szöveg sorai vagy egy lista elemei között.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign (Függőleges igazítás) – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.