Kártyák testreszabása Microsoft PowerAppsbenCustomize a card in Microsoft PowerApps

Alapszintű testreszabást hajthat végre (kártya feloldása nélkül) például a vezérlő megváltoztatásával.Perform basic customization (without unlocking a card) by, for example, changing its control. Speciális testreszabás a kártya feloldásával lehetséges, és például jelentheti olyan vezérlő hozzáadását, amely alapértelmezés szerint nem érhető el azon a kártyán.Perform advanced customization by unlocking the card and, for example, adding a control that isn't available for that card by default.

Az áttekintést lásd: Az adatkártyák megértése.For an overview, see Understand data cards.

ElőfeltételekPrerequisites

Zárolt kártya testreszabásaCustomize a locked card

Ezzel az eljárással egy Váltógomb típusú vezérlőelemet cserél le egy Választógomb típusú vezérlőelemre a kártya feloldása nélkül.In this procedure, you'll replace a Toggle control with a Radio control without unlocking the card.

 1. Az EditScreen1 nevű képernyőn kattintson vagy koppintson a Fizetett feliratú kártyára a kijelöléshez.In EditScreen1, click or tap the Paid card to select it.

 2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson vagy koppintson a Fizetett feliratú kártya kártyaválasztójára, majd kattintson vagy koppintson a Beállítások szerkesztése elemre.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the Paid card, and then click or tap Edit Options.

  A képernyőn megjelenik a módosítás.The screen reflects your change.

  Az Ismert problémák szakaszban találhat információt arról, hogy mely típusú SharePoint-oszlopok milyen típusú kártyákat támogatnak.For information about which types of SharePoint columns support which types of cards, see Known issues.

Kártyák feloldása és testreszabásaUnlock and customize a card

Ezzel az eljárással feloldja a kártyát, majd a Szövegbevitel típusú vezérlőelemet lecseréli egy Csúszka típusú vezérlőelemre.In this procedure, you'll unlock a card and then replace a Text input control with a Slider control.

 1. Az EditScreen1 nevű képernyőn kattintson vagy koppintson a Mennyiség kártyára.In EditScreen1, click or tap the Quantity card.

 2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson vagy koppintson a kártya három pontot ábrázoló ikonjára, majd kattintson vagy koppintson a Speciális beállítások elemre.In the right-hand pane, click or tap the ellipsis icon for that card, and then click or tap Advanced options.

  Speciális beállítások megnyitása

 3. A kártya feloldásához kattintson vagy koppintson a zárolás ikonjára a jobb oldali panelen.At the top of the right-hand pane, click or tap the lock icon to unlock the card.

  Kártyák feloldása

 4. A kártyán belül törölje a Szövegbevitel típusú vezérlőelemet, vegyen fel egy Csúszka típusú vezérlőelemet, majd nevezze el az új vezérlőelemet QtySlider néven.In the card, delete the Input text control, add a Slider control, and name the new control QtySlider.

 5. A jobb oldali ablaktáblában állítsa be a Mennyiség kártya Frissítés tulajdonságát az alábbi képletre:In the right-hand pane, set the Update property of the Quantity card to this formula:
  QtySlider.ValueQtySlider.Value

  Megjegyzés

  Ha a Frissítés tulajdonság nem jelenik meg, kattintson vagy koppintson a További beállítások elemre az Adatok szakasz alján.If the Update property doesn't appear, click or tap More options at the bottom of the Data section.

 6. Kattintson vagy koppintson a csúszkára a kijelöléshez, majd nyissa meg a vezérlőelemek listáját a jobb oldali ablaktábla felső részén.Click or tap the slider to select it, and then open the list of controls at the top of the right-hand pane.

 7. Kattintson vagy koppintson az ErrorMessage4 nevű elemre, majd állítsa be a Magasság tulajdonságát az alábbi képletre:Click or tap ErrorMessage4, and then set its Height property to this formula:
  QtySlider.Y + QtySlider.HeightQtySlider.Y + QtySlider.Height