Egyéni entitás törléseDelete a custom entity

Egyéni entitásokat törölhet, standard entitásokat azonban nem.You can delete custom entities, but you can't delete standard entities.

  1. A powerapps.com webhelyen bontsa ki a Common Data Service szakaszt, majd kattintson vagy koppintson az Entitások elemre a bal oldali navigációs ablaktáblán.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane. Az entitások listája szűrhető is, ha a lista fölötti keresősávba egy vagy több karaktert beír.You can filter the list of entities by typing one or more characters in the search bar above the list.
  2. Az entitások listájában kattintson vagy koppintson a törölni kívánt entitásra, majd kattintson vagy koppintson a kuka gombra a jobb felső sarokban.In the list of entities, click or tap the entity to delete, and then click or tap the trash bin button in the upper-right corner.
  3. A megjelenő párbeszédpanelen kattintson vagy koppintson a Törlés elemre az entitás törléséhez.In the dialog box that appears, click or tap Delete to delete the entity.

Note

Egy entitás törlésekor annak definícióját és a benne található összes adatot is törli.When you delete an entity, you delete both the entity definition and all data that the entity contains.

Note

Tönkretehet egy alkalmazást, ha olyan entitást töröl, amelyet az alkalmazás használ.You might break an app if you delete an entity that is used in that app.

Note

Ha az A entitás a B entitásra mutató keresőmezőkkel rendelkezik, előfordulhat, hogy az A entitás törléséhez előbb törölnie kell a B entitást.If entity A has lookup fields to entity B, you might have to delete entity B before you can delete entity A.