Saját alkalmazások megosztása ügyfelekkel kipróbálásra az AppSource-onLet customers test drive your apps on AppSource

Lelkesen fejleszt alkalmazásokat a PowerAppsben?Are you passionate about building apps in PowerApps? Megosztaná ügyfeleivel az alkalmazását?Do you have an app you would like to share with customers? Az alkalmazások ügyfelekkel való megosztásához, és a terméke iránti érdeklődés felkeltéséhez mostantól támogatjuk a PowerApps tesztverziós megoldását az AppSource.com-on.We now support PowerApps Test Drive solutions on AppSource.com as a way for you to share apps with customers, and generate leads for your business.

Mi az a tesztverziós megoldás?What is a Test Drive solution?

A tesztverziós megoldás lehetővé teszi az ügyfeleknek egy valódi alkalmazás kipróbálását PowerApps-csomagok használata és bármilyen alkalmazás telepítése nélkül.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Az ügyfelek egyszerűen bejelentkeznek az AppSource.com webhelyen az Azure Active Directory (AAD-) -fiókjukkal, és egy webböngészőben futtathatják az alkalmazást.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Tesztverzió nélkül az ügyfelek csak olvashatnának az adott alkalmazásról, vagy csak egy azt bemutató videóban ismerhetnék meg az alkalmazást.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. A tesztverzióval az ügyfelek jobb áttekintést kapnak az Ön megoldásáról és az alkalmazás egyes funkcióiról.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. Ráadásul ténylegesen ki is próbálhatják az alkalmazást.And they have the experience of actually using the app. Az ügyfelek nem kapnak betekintést az alkalmazás fejlesztésére vonatkozó technikai részletekbe, így az Ön szellemi tulajdonának védelme garantált.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. A tesztverziós alkalmazást elindító, érdeklődő felhasználók adatainak összegyűjtésével és megosztásával segítünk Önnek vállalkozása fejlesztésében.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

Íme egy példa egy alkalmazás leírására az AppSource.com-on:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

<span data-ttu-id="6c9cf-116">Példa egy leírásra az AppSource-on</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="6c9cf-116">Sample AppSource listing</span></span>

A fenti leírás Próbaverzió hivatkozásának kiválasztásával közvetlenül a felhasználó böngészőjében indul el a társított tesztverziós PowerApps-alkalmazás:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Példa egy alkalmazás webes lejátszójára

Hogyan lehet létrehozni egy tesztverziós megoldást?How do I build a Test Drive solution?

Egy adott alkalmazás tesztverziós megoldásának létrehozása ugyanolyan, mint egy alkalmazás létrehozása a PowerAppsben – csak ilyenkor beágyazott adatokat használhat külső adatkapcsolatok helyett.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. A beágyazott adatok használatának köszönhetően az ügyfeleknek nem kell alkalmazásokat telepíteniük, így a kipróbálás számukra semmilyen terhet nem jelent. Az ügyfeleknek utólag biztosított teljes megoldás általában adatkapcsolatokat használ, de a beágyazott adatok jól működnek a tesztverziós megoldással.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

A PowerApps natívan támogatja az alkalmazások fejlesztését beágyazott adatokkal, így csak mintaadatokra van szükség az alkalmazás használatához.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Az adatokat egy Excel-fájlban kell rögzíteni egy vagy több táblaként.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. A PowerAppsben beolvashatja az adatokat az Excel-táblából az alkalmazásba, majd helyben használhatja azokat külső kapcsolatok helyett.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Az alábbi háromlépcsős folyamat az adatok beolvasását és az alkalmazásban való használatot mutatja be.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

1. lépés: Adatok importálása az alkalmazásbaStep 1: Import data into the app

Tegyük fel, hogy egy olyan Excel-fájllal rendelkezik, amelyben a következő két tábla található: SiteInspector és SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

Az importálandó Excel-táblák

Importálja ezt a két táblát a PowerAppsbe a Statikus adatok felvétele az alkalmazásba lehetőséggel.Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Statikus adatok felvétele az alkalmazásba

Most már a táblák adatforrásként szolgálnak az alkalmazásban.You now have the tables as data sources in your app.

Excel-táblák importált adatforrásként

2. lépés: Az írásvédett és az írható-olvasható helyzetek kezeléseStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

Az importált adatok statikusak, ezért írásvédettnek minősülnek.The data you imported is static, therefore read-only. Ha az alkalmazás írásvédett (azaz csak adatokat jelenít meg a felhasználónak), a táblákra való hivatkozás közvetlenül történik az alkalmazásban.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Például ha szeretne hozzáférni a Title nevű mezőhöz az SiteInspector nevű táblában, használja a SiteInspector.Title képletet.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Ha az alkalmazás írható és olvasható, először olvassa be az adatokat az egyes táblákból egy gyűjteménybe, amely táblázatos adatstruktúrának minősül a PowerAppsben.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Ezután használja a gyűjteményt a tábla helyett.Then work with the collection rather than the table. Az adatok beolvasása a SiteInspector és a SitePhotos nevű táblákból a SiteInspectorCollect és a SitePhotosCollect nevű gyűjteményekbe:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect(SiteInspectorCollect,SiteInspector); ClearCollect(SitePhotosCollect,SitePhotos)

A képlet törli a gyűjtemények adatait, majd összegyűjti mindkét tábla adatát a megfelelő gyűjteménybe:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

Mostantól ha hozzá szeretne férni a Title nevű mezőhöz, használja a SiteInspectorCollect.Title képletet.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

3. lépés: Adatok felvétele, frissítése és törlése az alkalmazásbanStep 3: Add, update, and delete data in your app

Láthatta, hogyan lehet adatokat közvetlenül és gyűjteményből beolvasni, most azt mutatjuk meg, hogyan lehet egy gyűjtemény adatait felvenni, frissíteni és törölni:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

Egy sor gyűjteményhez való hozzáadásához használja a Collect( DataSource, Item, ... ) képletet:To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect(SiteInspectorCollect,{ID:Value(Max(SiteInspectorCollect, ID)+1),
    Title:TitleText.Text,SubTitle:SubTitleText.Text,Description:DescriptionText.Text)

Egy sor gyűjteményben való frissítéséhez használja az UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ) képletet:To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID,
    {Title:TitleEditText.Text,SubTitle:SubTitleEditText.Text,Description:DescriptionEditText.Text)

Egy sor gyűjteményből való törléséhez használja a RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ) képletet:To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf(SiteInspectorCollect,ID=record.ID)

Megjegyzés

A gyűjtemények csak az alkalmazás futtatásakor tárolnak adatokat, az alkalmazás bezárásakor a módosítások elvesznek.Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

Összefoglalva: létrehozhat beágyazott adatokat használó alkalmazásverziót, amely a külső adatokhoz kapcsolódó alkalmazások használatát szimulálja.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. Az adatok beágyazása után az alkalmazás készen áll a tesztverziós megoldásként történő közzétételre az AppSource.com-on.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Hogyan jeleníthetem meg a tesztverziós megoldásomat az AppSource.com-on?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Most már az alkalmazás készen áll az AppSource.com-on történő közzétételre. A folyamat megkezdéséhez töltse ki a jelentkezési űrlapot a PowerApps.com webhelyen.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

Miután jelentkezett, e-mailben kap utasításokat az alkalmazás beküldésével és az AppSource.com-on való közzététellel kapcsolatban. A teljes folyamatot ismertető részletes előkészítési dokumentáció ide kattintva is letölthető.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.