PowerApps vállalati fejlesztők, partnerek és független szoftverszolgáltatók számáraPowerApps for enterprise developers, partners, and ISVs

A fejlesztők kibővíthetik a PowerAppst, így még hatékonyabb megoldásokat hozhatnak létre a vállalatok és ügyfelek számára.As a developer, you can extend PowerApps, enabling even more powerful solutions for organizations and customers.

PowerApps vállalati fejlesztők számáraPowerApps for enterprise developers

Vállalati fejlesztőként a PowerApps használatával robusztus és testre szabott megoldásokat fejleszthet a munkahelye számára:As an enterprise developer, empower your organization to build robust tailored solutions on PowerApps:

  • Egyéni összekötők fejlesztése: Egyéni összekötők fejlesztésekor a Microsoft Flow használatával csatlakoztathatja a munkahelyi adatokat és webszolgáltatásokat.Build custom connectors: Develop custom connectors to connect to your organization's data and web services through Microsoft Flow. További információLearn more

  • Azure Functions-függvények létrehozása: Azure Functions-függvények létrehozásakor egyéni kiszolgálóoldali logikával terjesztheti ki alkalmazásai képességeit.Build Azure Functions: Craft Azure Functions to extend apps with custom server-side logic. További információLearn more

  • Alkalmazások beágyazása: Az alkalmazások webhelyekbe való közvetlen beágyazásával integrált megoldásokat hozhat létre olyan alkalmazásokra építve, amelyeket munkatársai jelenleg is használnak a munkájuk során.Embed apps: Embed apps directly into your website experiences to create integrated solutions, surfacing apps where people in your organization already do their work. További információLearn more

  • Kapcsolat nélküli üzemmódra képes alkalmazások létrehozása: Fejlesszen kapcsolat nélküli üzemmódra képes alkalmazásokat, hogy a felhasználók bármikor tudjanak dolgozni, függetlenül attól, hogy kapcsolódnak-e vagy sem a hálózathoz.Build offline-capable apps: Develop offline-capable apps so your users are productive whether they are online or offline. További információLearn more

  • Munka adatokkal a Common Data Service SDK használatával: A Common Data Service SDK és az Azure Functions használatával kiterjesztheti a PowerApps lekérdezési és adatmanipulációs képességeit.Work with data using the Common Data Service SDK: Use the Common Data Service SDK with Azure Functions to extend your query and data manipulation capabilities in PowerApps. További információLearn more

PowerApps független szoftverszállítók és Microsoft-partnerek számáraPowerApps for ISVs and Microsoft partners

Microsoft-partnerként vagy független szoftverszállítóként jobban felkeltheti az ügyfelek érdeklődését, ha a termékeit integrálhatóvá teszi az ügyfelek adataival és üzleti folyamataival:As a Microsoft partner or Independent Software Vendor (ISV), accelerate customer adoption by extending your products to integrate with your customers' data and business processes:

  • Alkalmazások fejlesztése közös adatmodellel a Common Data Service használatával: a Egyéni alkalmazásokat fejleszthet és mélyebb szintű adatintegrációval teheti hatékonyabbá termékeit, ha az ügyfelek adataihoz kapcsolódik a Common Data Service-ben.Build apps on the Common Data Model using the Common Data Service SDK: Build custom apps, or enhance your product with deeper data integration by connecting to your customers' data in the Common Data Service. További információLearn more

  • Egyéni összekötők létrehozása és tanúsítványok beszerzése: A PowerApps és a szolgáltatások közötti kommunikációt lehetővé tevő összekötők létrehozásával a Microsoft-felhőbe telepítheti a termékeket.Build and certify custom connectors: Bring your product into the Microsoft cloud by building a connector that enables PowerApps to talk to your service. További információLearn more

  • A megoldás közzététele az AppSource-on: Új érdeklődőket vonzhat vállalatához, ha a PowerApps szolgáltatással fejleszt alkalmazásokat, majd közzéteszi őket az AppSource felületén, ahol új ügyfelek próbálhatják ki őket.List your solution on AppSource: Generate new leads for your business by building an app with PowerApps and publishing it to AppSource for new customers to test-drive. További információLearn more

  • Ingyenes kezdés még ma: Regisztráljon ingyen a PowerApps közösségi díjcsomagjára, és dedikált, különálló környezetben fejleszthet alkalmazásokat.Get started today for free: Sign-up for the PowerApps Community Plan for free and start building apps in a dedicated individual environment. További információLearn more