Calendar és Clock függvények a PowerAppsbenCalendar and Clock functions in PowerApps

Lekéri a jelenlegi területi beállításhoz tartozó naptár- és órainformációkat.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

LeírásDescription

A Calendar és a Clock függvény a jelenlegi területi beállításról kérnek le információkat.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

Ezekkel a függvényekkel az aktuális felhasználó nyelvén jelenítheti meg a dátumokat és az időt.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. A Calendar és Clock függvények által visszaadott egyoszlopos táblák közvetlenül használhatók az Értékválasztás és Listamező vezérlők Items tulajdonságával.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

FüggvényFunction LeírásDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Egyoszlopos tábla, amely tartalmazza az összes hónap teljes nevét. Az első név a „January”.Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Egyoszlopos tábla, amely tartalmazza az összes hónap rövidített nevét. Az első név „Jan.”, amely a január hónapot jelöli.Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Egyoszlopos tábla, amely tartalmazza a hét napjainak teljes nevét. Az első név a „Sunday”.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Egyoszlopos tábla, amely tartalmazza a hét napjainak rövidített nevét. Az első név a „Sun”, amely a vasárnapot jelöli.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Egyoszlopos tábla, amely a két nagybetűből („AM” vagy „PM”) álló jelöléseket tartalmazza.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Ha az adott nyelv 24 órás megjelenítést használ, akkor a tábla üres.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Egyoszlopos tábla, amely egy nagybetűből („A” vagy „P”) álló jelöléseket tartalmazza.Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Ha az adott nyelv 24 órás megjelenítést használ, akkor a tábla üres.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Logikai paraméter, amely azt jelzi, hogy az adott területi beállítás 24 órás megjelenítést használ vagy sem.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

Használja a Text függvényt az ugyanezen információt használó dátum- és időértékek formázásához.Use the Text function to format date and time values using this same information. A Language függvény visszaadja az aktuális nyelvet és régiókódot.The Language function returns the current language and region code.

SzintaxisSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

PéldákExamples

  1. Szúrjon be egy Legördülő vezérlőt.Insert a Dropdown control.
  2. Állítsa az Items tulajdonsághoz tartozó képletet a következőre:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Az alkalmazás felhasználói most már a saját nyelvükön választhatnak hónapot.Users of your app can now select a month in their own language. A hét napja és az idő kiválasztásához a MonthsLong lecserélhető a Calendar által visszaadott bármely egyoszlopos táblára.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

Az Egyesült Államokban, ahol a Language az „en-US” értéket adja vissza, a Calendar függvények az alábbiakat adják vissza:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() A visszaadott érték tartalmazza az összes hónap teljes nevét a „January” értékkel kezdve.The return value contains the full names of each month, starting with "January". [ „January”, „February”, „March”, „April”, „May”, „June”, „July”, „August”, „September”, „October”, „November”, „December” ][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() A visszaadott érték tartalmazza az összes hónap rövidített nevét a „Jan” értékkel kezdve.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "January". [ „Jan”, „Feb”, „Mar”, „Apr”, „May”, „Jun”, „Jul”, „Aug”, „Sep”, „Oct”, „Nov”, „Dec” ][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() A visszaadott érték tartalmazza az összes nap teljes nevét a „Sunday” értékkel kezdve.The return value contains the the full names of each month, starting with "Sunday". [ „Sunday”, „Monday”, „Tuesday”, „Wednesday”, „Thursday”, „Friday”, „Saturday” ][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() A visszaadott érték tartalmazza az összes nap rövidített nevét a „Sunday” értékkel kezdve.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "Sunday". [ „Sun”, „Mon”, „Tue”, „Wed”, „Thu”, „Fri”, „Sat” ][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Ez a nyelv 12 órás megjelenítést használ.This language uses a 12-hour clock. A visszaadott érték tartalmazza a teljes AM és PM jelölések nagybetűs verzióját.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ „AM”, „PM” ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Ez a nyelv 12 órás megjelenítést használ.This language uses a 12-hour clock. A visszaadott érték tartalmazza a rövidített AM és PM jelölések nagybetűs verzióját.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ „A”, „P” ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Ez a nyelv 12 órás megjelenítést használ.This language uses a 12-hour clock. falsefalse