A PowerApps Concat és Concatenate függvényeiConcat and Concatenate functions in PowerApps

Összefűzi az önálló szöveges és egyéb karakterláncokat a táblákban.Concatenates individual strings of text and strings in tables.

LeírásDescription

A Concat függvény egy tábla összes rekordjára alkalmazott képlet eredményeit fűzi össze egyetlen karakterlánccá.The Concat function concatenates the result of a formula applied across all the records of a table, resulting in a single string. Ez a függvény úgy összesíti a táblában szereplő karakterláncokat, mint a számok esetében a Sum függvény.Use this function to summarize the strings of a table, just as the Sum function does for numbers.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

A Split függvénnyel egy karakterlánc karakterláncrészletek táblájára osztható fel.Use the Split function to split a string into a table of substrings.

AConcatenate függvény önálló karakterláncokat és karakterláncok egyoszlopos tábláját fűzi össze.The Concatenate function concatenates a mix of individual strings and a single-column table of strings. Önálló karakterláncokra alkalmazva a függvény az & operátor használatának felel meg.Used with individual strings, this function is equivalent to using the & operator. A ShowColumns függvényt tartalmazó képlettel többoszloposból egyoszlopos táblát lehet létrehozni.You can use a formula that includes the ShowColumns function to create a single-column table from a table that has multiple columns.

SzintaxisSyntax

Concat( Table, Formula )Concat( Table, Formula )

 • Tábla – Kötelező.Table - Required. A művelethez használni kívánt tábla.Table to operate on.
 • Képlet – Kötelező.Formula - Required. A tábla rekordjaira alkalmazandó képlet.Formula to apply across the records of the table.

Concatenate( String1 [, String2, ...] )Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • String(s) – Kötelező.String(s) - Required. Önálló karakterláncok vagy karakterláncok egyoszlopos táblája.Mix of individual strings or a single-column table of strings.

PéldákExamples

ÖsszefűzésConcat

 1. Adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, kattintson a gombra, majd nyomja le az Esc billentyűt a tervezési munkaterületre történő visszatéréshez.Press F5, click the button, and then press Esc to return to the design workspace.
 3. Adjon hozzá egy Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Concat(Products, String & " ")Concat(Products, String & " ")

  A címke a Violin Cello karakterláncot jeleníti meg.The label shows Violin Cello.

ConcatenateConcatenate

 1. Adjon hozzá egy Szövegbevitel vezérlőelemet, és adja neki az AuthorName nevet.Add a Text input control, and name it AuthorName.
 2. Adjon hozzá egy Címke vezérlőelemet, és a Text tulajdonság értékeként adja meg a következő képletet:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Concatenate("By ", AuthorName.Text) Concatenate("By ", AuthorName.Text)
 3. Írja be a saját nevét az AuthorName mezőbe.Type your name in AuthorName.

  A címkén a By mögött az Ön neve jelenik meg.The label shows By followed by your name.

Egy olyan Employees (Alkalmazottak) táblában, ahol egy FirstName és egy LastName oszlop szerepel, ez a képlet az oszlopok minden egyes sorában összefűzi az adatokat.If you had an Employees table that contained a FirstName column and a LastName column, this formula would concatenate the data in each row of those columns.
Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)