Date és Time függvények a PowerAppsbenDate and Time functions in PowerApps

A dátum és időpont összetevőket dátum/időpont értékké konvertálja.Converts date and time components to a date/time value.

LeírásDescription

A Date függvény az Év, Hónap és Nap egyéni értékeket Dátum/Időpont értékké konvertálja.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Az időpont összetevő éjfél.The time portion is midnight.

  • Ha az Év értéke 0 és 1899 (a határértékekkel együtt), az év kiszámításakor a függvény hozzáadja az adott értéket az 1900-hoz.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. 70 érték 1970 lesz.70 becomes 1970.
  • Ha a Hónap értéke kisebb, mint 1 vagy nagyobb, mint 12, a függvény annyi hónapot von ki vagy ad hozzá a megadott év kezdetéhez.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Ha a Nap értéke nagyobb, mint a megadott hónap napjainak száma, a függvény annyi napot ad hozzá a hónap első napjához, és a következő hónap megfelelő napját adja vissza eredményként.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Ha a Nap értéke kisebb, mint 1, a függvény annyi napot plusz 1-et von ki a megadott hónap első napjából.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

A Time függvény az Óra, Perc és Másodperc egyéni értékeket Dátum/Időpont értékké konvertálja.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Az eredményhez nincs dátum hozzárendelve.The result has no date associated with it.

A karakterláncok értékké konvertálásának módja a DateValue, TimeValue és DateTimeValue függvények leírásában található.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

További információk a dátumok és időpontok használatáról.Also see working with dates and times for more information.

SzintaxisSyntax

Date( Év, Hónap, Nap )Date( Year, Month, Day )

  • Év – kötelező.Year - Required. Az 1899-nél nagyobb számokat a rendszer abszolút értékként értelmezi (az 1980-at 1980-ként), a 0 és 1899 közötti számokat pedig 1900-hoz viszonyítva értelmezi.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (Például a 80-at 1980-ként.)(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Hónap – kötelező.Month - Required. 1 és 12 közötti szám.A number that ranges from 1 to 12.
  • Nap – kötelező.Day - Required. 1 és 31 közötti szám.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Óra, Perc, Másodperc )Time( Hour, Minute, Second )

  • Óra – kötelező.Hour - Required. 0 és 23 (12:00–23:00) közötti szám.A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Perc – kötelező.Minute - Required. 0 és 59 közötti szám.A number that ranges from 0 to 59.
  • Másodperc – kötelező.Second - Required. 0 és 59 közötti szám.A number that ranges from 0 to 59.

PéldákExamples

DátumDate

Ha egy felhasználó az 1979 értéket adta meg a HireYear (Felvételi év) szövegbeviteli vezérlőelemben, a 3 értéket a HireMonth (Felvételi hónap) szövegbeviteli vezérlőelemben és a 17 értéket a HireDay (Felvételi nap) szövegbeviteli vezérlőelemben, akkor a függvény a 3/17/1979 értéket adja vissza:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))

TimeTime

Ha egy felhasználó az 14 értéket adta meg a BirthHour (Születési óra) szövegbeviteli vezérlőelemben, az 50 értéket a BirthMinute (Születési perc) szövegbeviteli vezérlőelemben és a 24 értéket a BirthSecond (Születési másodperc) szövegbeviteli vezérlőelemben, akkor a függvény a 02:50:24 p értéket adja vissza:If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")