A PowerApps DateValue, TimeValue és DateTimeValue függvényeDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

A dátumot, az időt vagy mindkettőt dátum/idő értékké alakítja.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

LeírásDescription

A DateValue függvény a dátum karakterláncot (például: 2014/10/01) dátum/idő értékké alakítja.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

A TimeValue függvény az idő karakterláncot (például: 12:15) dátum/idő értékké alakítja.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

A DateTimeValue függvény a dátumot és időt tartalmazó karakterláncot (például: 2013. január 10., 12:13) dátum/idő értékké alakítja.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

A DateValue függvény figyelmen kívül hagyja a dátum karakterláncban szereplő, időre vonatkozó információkat, a TimeValue függvény pedig az idő karakterlánc dátuminformációit nem veszi figyelembe.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

Alapértelmezés szerint a rendszer az aktuális felhasználó által beállított nyelvet veszi alapul, a karakterláncok helyes értelmezésének biztosítása érdekében azonban ez felülírható.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. Például a 10/1/1920 karakterlánc angol („en”) nyelven október 1-ét jelent, francia („fr”) nyelven viszont január 10-ét.For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

A dátumhoz a következő formátumok használhatók:Dates must be in one of these formats:

 • HH/NN/ÉÉÉÉMM/DD/YYYY
 • NN/HH/ÉÉÉÉDD/MM/YYYY
 • NN Hónap ÉÉÉÉDD Mon YYYY
 • Hónap NN, ÉÉÉÉMonth DD, YYYY

A nap, hónap és év, illetve az óra, perc és másodperc numerikus összetevőinek átváltásáról lásd a Date és Time függvényekről szóló cikket.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

További információk a dátumok és időpontok használatáról.Also see working with dates and times for more information.

A számok konvertálásával kapcsolatban lásd a Value függvényről szóló cikket.To convert numbers, see the Value function.

SzintaxisSyntax

DateValue( Karakterlánc [, Nyelv ])DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( Karakterlánc [, Nyelv ])DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( Karakterlánc [, Nyelv ])TimeValue( String [, Language ])

 • String – kötelező.String - Required. Szöveges karakterlánc, amelyben dátum, idő vagy a kettő kombinációjából álló érték szerepel.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Nyelv – Nem kötelező.Language - Optional. Nyelvi karakterlánc, amely általában a Language függvénnyel kapott eredmény első két karakteréből áll.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Egyéb beállítás híján az aktuális felhasználói ügyfél nyelve az alapértelmezett.If not provided, the language of the current user's client is used.

PéldákExamples

DateValueDateValue

Ha a Startdate nevű szövegbeviteli vezérlőben a 10/11/2014 szerepel, egy címke Text tulajdonsága pedig az alábbi függvényre van állítva:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  A címkén Saturday, October 11, 2014 fog megjelenni, amennyiben a számítógép az en (angol) nyelvre van beállítva.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Megjegyzés

  A LongDateTime mellett még számos egyéb beállítás is elérhető a DateTimeFormat paraméterrel.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. A lehetőségek listájának megjelenítéséhez a függvénymezőben meg kell adni a paramétert, felkiáltójellel a végén.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  A címkén a következő jelenik meg: Monday, November 10, 2014.The label would show Monday, November 10, 2014.

Ha az October 20, 2014 esetében történt ugyanez:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Ha a számítógép nyelve en (angol), a címkén a 9 jelenik meg, amely az október 11. és 20. közötti napok számát jelzi.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. A DateDiff függvénnyel hónapok, negyedévek vagy évek szerint is megjeleníthető a különbség.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

Ha a Start nevű szövegbeviteli vezérlőben a 10/11/2014 1:50:24.765 PM szerepel, egy címke Text tulajdonsága pedig az alábbi függvényre van állítva:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  A címkén Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM fog megjelenni, amennyiben a számítógép az „en” (angol) nyelvre van beállítva.The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Megjegyzés

  A LongDateTime mellett még számos egyéb beállítás is elérhető a DateTimeFormat paraméterrel.You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. A lehetőségek listájának megjelenítéséhez a függvénymezőben meg kell adni a paramétert, felkiáltójellel a végén.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  A címkén a következő jelenik meg: Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  A címkén Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM fog megjelenni, amennyiben a számítógép az en (angol) nyelvre van beállítva.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  A hh:mm:ss.f vagy a hh:mm:ss.ff megadásával az időt a másodperc megfelelő tized- vagy századrészére lehet kerekíteni.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Hozzon létre egy FinishedAt nevű szövegbeviteli vezérlőt, egy címke Text tulajdonságát pedig állítsa az alábbi függvényre:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Sikerült!", "Túl késő!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "You made it!", "Too late!")

 • Ha a FinishedAt vezérlőben a 4:59:59.999 PM szerepel, a címke a „Sikerült!” üzenetet jeleníti meg.If you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • Ha a FinishedAt vezérlőben az 5:00:00.000 PM szerepel, a címke a „Túl késő!” üzenetet jeleníti meg.If you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"