Distinct függvény a PowerAppsbenDistinct function in PowerApps

Összesíti egy tábla rekordjait, és eltávolítja az ismétlődéseket.Summarizes records of a table, removing duplicates.

LeírásDescription

A Distinct függvény egy tábla összes rekordjára vonatkozóan kiértékel egy képletet.The Distinct function evaluates a formula across each record of a table. A Distinct függvény egyoszlopos táblát ad vissza, amely az eredményeket tartalmazza az ismétlődő értékek nélkül.Distinct returns a one-column table that contains the results, with duplicate values removed.

Fields of the record currently being processed are available within the formula. You simply reference them by name as you would any other value. You can also reference control properties and other values from throughout your app. For more details, see the examples below and working with record scope.

SzintaxisSyntax

Distinct( Tábla, Képlet )Distinct( Table, Formula )

  • Tábla – Kötelező.Table - Required. A kiértékelni kívánt tábla.Table to evaluate across.
  • Képlet – Kötelező.Formula - Required. A rekordok kiértékeléséhez használt képlet.Formula to evaluate for each record.

PéldaExample

Ha rendelkezne egy Employees (Alkalmazottak) nevű táblával, amely tartalmaz egy Department (Részleg) nevű oszlopot, ez a függvény felsorolná az oszlopban szereplő összes egyedi részleget, függetlenül attól, hogy az egyes nevek hányszor szerepelnek az oszlopban:If you had an Employees table that contained a Department column, this function would list each unique department name in that column, no matter how many times each name appeared in that column:

Distinct(Employees, Department)Distinct(Employees, Department)