EncodeUrl és PlainText függvények a PowerAppsbenEncodeUrl and PlainText functions in PowerApps

Karakterláncokat kódol és dekódol.Encodes and decodes strings.

LeírásDescription

Az EncodeUrl függvény egy URL-karakterláncot kódol úgy, hogy a nem alfanumerikus karaktereket %-ra és egy hexadecimális számra cseréli.The EncodeUrl function encodes a URL string, replacing non-alphanumeric characters with % and a hexadecimal number.

A PlainText függvény eltávolítja a HTML- és XML-címkéket. Ezeket a címkéket egy megfelelő szimbólummá alakítja át:The PlainText function removes HTML and XML tags, converting tags such as these to an appropriate symbol:

  •   
  • ""

A függvények visszaadott értéke a kódolt vagy dekódolt karakterlánc.The return value from these functions is the encoded or decoded string.

SzintaxisSyntax

EncodeUrl( String )EncodeUrl( String )

  • String – kötelező.String - Required. A kódolni kívánt URL-cím.URL to be encoded.

PlainText( String )PlainText( String )

  • String – kötelező.String - Required. Az a karakterlánc, amelyből a HTML- és XML-címkéket fogja eltávolítani.String from which HTML and XML tags will be stripped.

PéldákExamples

Ha egy szöveges katalógusban jelenít meg RSS-hírcsatornaelemet, majd a katalógus egyik címkéjéhez tartozó Text tulajdonságot ThisItem.description értékűre állítja, előfordulhat, hogy a címke nyers HTML- vagy XML-kódot jelenít meg a következő példához hasonló módon:If you show an RSS feed in a text gallery and then set the Text property of a label in that gallery to ThisItem.description, the label might show raw HTML or XML code as in this example:

<p>We have done an unusually&nbsp;&quot;deep&quot; globalization and localization.<p>

Ha a címke Text tulajdonságát PlainText(ThisItem.description) értékre állítja, a szöveg a következő példa szerint fog megjelenni:If you set the Text property of the label to PlainText(ThisItem.description), the text appears as in this example:

We have done an unusually "deep" globalization and localization.