A Len függvény a PowerApps szolgáltatásbanLen function in PowerApps

Egy szöveges sztring hosszát adja vissza.Returns the length of a string of text.

LeírásDescription

Ha az argumentuma egyetlen sztring, akkor a visszaadott érték annak számként kifejezett hossza.If you specify a single string as the argument, the return value is the length as a number. Ha egy sztringeket tartalmazó egyoszlopos táblát kap, akkor a visszaadott érték az egyes sztringek hosszait tartalmazó egyoszlopos tábla.If you specify a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table that contains the length of each string. Többoszlopos tábla használata esetén átalakíthatja azt egyoszlopos táblává a táblák használatának megfelelően.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Üres sztring megadása esetén a Len függvény visszatérési értéke 0.If you specify an empty string, Len returns 0.

SzintaxisSyntax

Len( sztring )Len( String )

  • String – kötelező.String - Required. A megmérni kívánt sztring.The string to measure.

Len( Egyoszlopos tábla )Len( SingleColumnTable )

  • Egyoszlopos tábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. A megmérni kívánt sztringeket tartalmazó egyoszlopos tábla.A single-column table of strings to measure.

PéldákExamples

Egy sztringSingle string

Az ebben a szakaszban szereplő példák adatforrása egy Szerző nevű szövegbeviteli vezérlő, amelynek tartalma: „E.For the examples in this section, the data source is a text-input control that's named Author and that contains the string "E. E.E. Cummings”.Cummings".

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Len( Szerző.Text )Len( Author.Text ) A Szerző vezérlőben lévő sztring hosszát adja meg.Measures the length of the string in the Author control. 1414
Len( "" )Len( "" ) Egy üres sztring hosszát adja meg.Measures the length of an empty string. 00

Egyoszlopos táblávalSingle-column table

Ebben a szakaszban az első példa adatforrásának neve Emberek, és a következő adatokat tartalmazza:For the first example in this section, the data source is named People and contains this data:

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Len( ShowColumns( Emberek, "Cím" ) )Len( ShowColumns( People, "Address" ) ) A Emberek tábla Cím oszlopában:In the Address column of the People table:
  • Megméri az egyes sztringek hosszát.Measures the length of each string.
  • Visszaad egy egyoszlopos táblát, amely az egyes sztringek hosszát tartalmazza.Returns a single-column table that contains the length of each string.
Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] )Len( [ "Hello", "to the", "World", "" ] ) A beágyazott tábla Value oszlopában:In the Value column of the inline table:
  • Megméri az egyes sztringek hosszát.Measures the length of each string.
  • Visszaad egy egyoszlopos táblát, amely az egyes sztringek hosszát tartalmazza.Returns a single-column table that contains the length of each string.