A Mod függvény a PowerApps szolgáltatásbanMod function in PowerApps

Egy osztás maradékának visszaadása.Returns the remainder of a division.

LeírásDescription

A Mod függvény a maradékot adja vissza egy szám egy osztóval való osztását követően.The Mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor.

Az eredmény az osztóéval megegyező előjelű.The result has the same sign as the divisor.

SzintaxisSyntax

Mod( Szám, Osztó )Mod( Number, Divisor )

  • Szám – kötelező.Number - Required. Az osztandó szám.Number to divide.
  • Osztó – Kötelező megadni.Divisor - Required. A szám, mellyel osztani kell.Number to divide by.