A PowerApps Now, Today és IsToday függvényeiNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Az aktuális dátumot és időt adja vissza, és teszteli, hogy a dátum/idő érték a mainak felel-e meg.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

LeírásDescription

A Now függvény dátum/idő értékként adja vissza az aktuális dátumot és időt.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

A Today függvény dátum/idő értékként adja vissza az aktuális dátumot.The Today function returns the current date as a date/time value. Az időpont összetevő éjfél.The time portion is midnight. A Today egész nap ugyanazzal az értékkel rendelkezik, ma éjféltől holnap éjfélig.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

Az IsToday függvény teszteli, hogy a dátum/idő érték ma éjfél és holnap éjfél közötti-e.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Ez a függvény egy logikai true vagy false értéket ad vissza.This function returns a Boolean true or false value.

Ezek a függvények az aktuális felhasználó helyi idejét használják.All these functions work with the local time of the current user.

További információk a dátumok és időpontok használatától.See working with dates and times for more information.

SzintaxisSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday( DateTime )IsToday( DateTime )

  • DateTime – Kötelező.DateTime - Required. A tesztelendő dátum/idő érték.The date/time value to test.

PéldákExamples

Az ebben a szakaszban található példákban az aktuális idő 2015. február 12. 03:59, a nyelv pedig en-us.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Lekérdezi az aktuális dátumot és időt, és karakterláncként jeleníti meg.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. "02/12/2015 03:59:00""02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Lekérdezi az aktuális dátumot, miközben az időpont összetevő éjfél értéken marad, és megjeleníti karakterláncként.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. "02/12/2015 00:00:00""02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() )IsToday( Now() ) Teszteli, hogy az aktuális dátum és idő ma éjfél és holnap éjfél közötti-e.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday( Today() )IsToday( Today() ) Teszteli, hogy az aktuális dátum ma éjfél és holnap éjfél közötti-e.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Lekérdezi az aktuális dátumot és időt, hozzáad 12 napot az eredményhez, és karakterláncként jeleníti meg.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 03:59:00""02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Lekérdezi az aktuális dátumot, hozzáad 12 napot az eredményhez, és karakterláncként jeleníti meg.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 00:00:00""02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Teszteli, hogy az aktuális dátum és idő plusz 12 nap ma éjfél és holnap éjfél közötti-e.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Teszteli, hogy az aktuális dátum plusz 12 nap ma éjfél és holnap éjfél közötti-e.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse