A PowerApps Download, Launch és Param függvényeiDownload, Launch, and Param functions in PowerApps

Egy paraméterekkel rendelkező weblapot vagy alkalmazást tölt le vagy indít el.Downloads or launches a webpage or an app with parameters.

LeírásDescription

A Download függvény egy fájlt tölt le az internetről a helyi eszközre.The Download function downloads a file from the web to the local device. A rendszer a fájl mentési helyének megadását kéri.The user is prompted for a location to save the file. A Download azt a helyet adja vissza, ahol a fájl karakterláncként helyileg tárolva volt.Download returns the location where the file was stored locally as a string.

A Launch függvény egy weblapot vagy alkalmazást indít el.The Launch function launches a webpage or an app. Szükség esetén a függvény paramétereket adhat át az alkalmazásnak.Optionally, this function can pass parameters to the app.

A Param függvény egy olyan paramétert kérdez le, amely az alkalmazás indításakor lett átadva az alkalmazásnak.The Param function retrieves a parameter passed to the app when it was launched. Ha az elnevezett paraméter nem lett átadva, a Param üres értéket ad vissza.If the named parameter wasn't passed, Param returns blank.

SzintaxisSyntax

Download( Address )Download( Address )

  • Address – Kötelező.Address - Required. A letöltendő webes erőforrás címe.The address of a web resource to download.

Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Address – Kötelező.Address - Required. A betöltendő weblap címe vagy az elindítandó alkalmazás azonosítója.The address of a webpage or the ID of an app to launch.
  • ParameterName – Nem kötelező.ParameterName(s) - Optional. A paraméter neve.Parameter name.
  • ParameterValue – Nem kötelező.ParameterValue(s) - Optional. Az alkalmazásnak vagy a weblapnak átadandó, megfelelő paraméterértékek.Corresponding parameter values to pass to the app or the webpage.

Param( ParameterName )Param( ParameterName )

  • ParameterName – Kötelező.ParameterName - Required. Az alkalmazásnak átadott paraméter neve.The name of the parameter passed to the app.