A Rand függvény a PowerApps szolgáltatásbanRand function in PowerApps

Egy pszeudo-véletlen szám visszaadása.Returns a pseudo-random number.

LeírásDescription

A Rand függvény egy olyan pszeudo-véletlen számot ad vissza, amely nagyobb vagy egyenlő, mint 0, viszont 1-nél kisebb.The Rand function returns a pseudo-random number that's greater than or equal to 0 but less than 1.

SzintaxisSyntax

Rand()Rand()