A Replace és a Substitute függvény a PowerApps szolgáltatásbanReplace and Substitute functions in PowerApps

Egy szöveges karakterlánc egy részletének egy másik karakterláncra való cseréje.Replace a portion of a string of text with another string.

LeírásDescription

A Replace függvény a kezdő pozíció és a hossz alapján azonosítja a cserélendő szöveget.The Replace function identifies the text to replace by starting position and length.

A Substitute függvény egy karakterlánc egyeztetése alapján azonosítja a cserélendő szöveget.The Substitute function identifies the text to replace by matching a string. Ha egynél több egyezés fordul elő, akkor a felhasználó szabhatja meg, hogy a rendszer mely találatokat cserélje le.If more than one match is found, you can control which one is replaced.

Ha a felhasználó egyetlen karakterláncot ad meg, a visszatérési érték a módosított karakterlánc lesz.If you pass a single string, the return value is the modified string. Ha a felhasználó egy karakterláncokat tartalmazó egyoszlopos táblát ad meg, a visszatérési érték a módosított karakterláncok egyoszlopos táblája lesz.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of modified strings. Többoszlopos tábla használata esetén átalakíthatja azt egyoszlopos táblává a táblák használatának megfelelően.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SzintaxisSyntax

Replace( Karakterlánc, KezdőPozíció, KarakterekSzáma, ÚjKarakterlánc )Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • Karakterlánc ‒ kötelező.String - Required. A művelethez használandó karakterlánc.The string to operate on.
 • KezdőPozíció ‒ kötelező.StartingPosition - Required. Az a karakterpozíció, amelytől kezdve cserélni kell a szöveget.Character position to start the replacement. A Karakterlánc első karaktere az 1-es pozícióban található.The first character of String is at position 1.
 • KarakterekSzáma ‒ kötelező.NumberOfCharacters - Required. A Karakterláncban cserélendő karakterek száma.The number of characters to replace in String.
 • ÚjKarakterlánc ‒ kötelező.NewString - Required. A behelyettesítendő karakterlánc.The replacement string. Az ebben az argumentumban megadott karakterek száma eltérhet a KarakterekSzáma argumentumban megadott számtól.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( Karakterlánc, RégiKarakterlánc, ÚjKarakterlánc [, Példányszám ])Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Karakterlánc ‒ kötelező.String - Required. A művelethez használandó karakterlánc.The string to operate on.
 • RégiKarakterlánc ‒ kötelező.OldString - Required. A lecserélendő karakterlánc.The string to replace.
 • ÚjKarakterlánc ‒ kötelező.NewString - Required. A behelyettesítendő karakterlánc.The replacement string. A RégiKarakterlánc és az ÚjKarakterlánc karaktereinek száma eltérhet.OldString and NewString can have different lengths.
 • Pédányszám – nem kötelező.InstanceNumber - Optional. Alapértelmezés szerint a RégiKarakterlánc első példányát cseréli le a rendszer.By default, the first instance of OldString is replaced. Ha a Karakterlánc több példányt is tartalmaz, megadható, hogy melyiket cserélje le a rendszer.If String contains more than one instance, you can specify which instance to replace.

Replace( EgyoszloposTábla, KezdőPozíció, KarakterekSzáma, ÚjKarakterlánc )Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • EgyoszloposTábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. A művelethez használandó egyoszlopos, karakterláncokat tartalmazó tábla.A single-column table of strings to operate on.
 • KezdőPozíció ‒ kötelező.StartingPosition - Required. Az a karakterpozíció, amelytől kezdve cserélni kell a szöveget.Character position to start the replacement. A tábla egyes karakterláncainak első karaktere található az 1-es pozíción.The first character of each string in the table is at position 1.
 • KarakterekSzáma ‒ kötelező.NumberOfCharacters - Required. Az egyes karakterláncokban cserélendő karakterek száma.The number of characters to replace in each string.
 • ÚjKarakterlánc ‒ kötelező.NewString - Required. A behelyettesítendő karakterlánc.The replacement string. Az ebben az argumentumban megadott karakterek száma eltérhet a KarakterekSzáma argumentumban megadott számtól.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( EgyoszloposTábla, RégiKarakterlánc, ÚjKarakterlánc [, Példányszám ] )Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Egyoszlopos tábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. A művelethez használandó egyoszlopos, karakterláncokat tartalmazó tábla.A single-column table of strings to operate on.
 • RégiKarakterlánc ‒ kötelező.OldString - Required. A lecserélendő karakterlánc.The string to replace.
 • ÚjKarakterlánc ‒ kötelező.NewString - Required. A behelyettesítendő karakterlánc.The replacement string. A RégiKarakterlánc és az ÚjKarakterlánc karaktereinek száma eltérhet.OldString and NewString can have different lengths.
 • Pédányszám – nem kötelező.InstanceNumber - Optional. Alapértelmezés szerint a RégiKarakterlánc első példányát cseréli le a rendszer.By default, the first instance of OldString is replaced. Ha a tábla több példányt is tartalmaz, megadható, hogy melyiket cserélje le a rendszer.If the table contains more than one instance, you can specify which instance to replace.