A Shuffle függvény a PowerAppsbanShuffle function in PowerApps

Véletlenszerűen újrarendezi egy tábla rekordjait.Randomly reorders the records of a table.

LeírásDescription

A Shuffle függvény újrarendezi egy tábla rekordjait.The Shuffle function reorders the records of a table.

A Shuffle olyan táblát ad vissza, amely ugyanazokat az oszlopokat és ugyanannyi sort tartalmaz, mint az argumentum.Shuffle returns a table that has the same columns and number of rows as the argument.

SzintaxisSyntax

Shuffle( Tábla )Shuffle( Table )

  • Tábla – Kötelező.Table - Required. A véletlenszerűen rendezendő tábla.Table to shuffle.

PéldaExample

Ha egy Pakli elnevezésű gyűjteményben tárolta egy kártyajáték részleteit, ez a képlet a gyűjtemény véletlenszerűen elrendezett példányát adja vissza.If you stored details about playing cards in a collection named Deck, this formula would return a copy of that collection that has been randomly shuffled.

Shuffle(Pakli)Shuffle(Deck)