Validate függvény a PowerAppsbenValidate function in PowerApps

A Validate függvény ellenőrzi, hogy egy oszlop vagy egy teljes rekord értéke érvényes-e egy adatforrás esetében.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

LeírásDescription

Azonnali visszajelzést adhat a felhasználók adatmódosításai előtt, így jobb felhasználói élményt biztosíthat.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Az adatforrások információval szolgálhatnak arról, hogy egy rekordon belül melyek az érvényes értékek.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Ez az információ számos korlátozást tartalmazhat, például a következőket:This information can include many constraints, such as these examples:

  • szükséges-e, hogy egy oszlophoz érték legyen rendelvewhether a column requires a value
  • milyen hosszú lehet egy karakterlánchow long a string of text can be
  • milyen magas és alacsony lehet egy számhow high and low a number can be
  • milyen korai és késői lehet egy dátumhow early and late a date can be

A Validate függvény ezt az információt használja annak meghatározásához, hogy egy érték érvényes-e, és ha nem az, akkor egy megfelelő hibaüzenetet ad vissza.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. A DataSourceInfo függvény segítségével is megtekintheti a Validate függvény által használt információkat.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Az adatforrások által nyújtott ellenőrzési információ eltérő lehet. Ez jelentheti azt is, hogy semmilyen információval nem szolgálnak.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. A Validate függvénnyel csak az ezen információn alapuló értékek ellenőrizhetők.Validate can only verify values based on this information. Ha a Validate függvény nem talál problémát, akkor is előfordulhat, hogy az adatmódosítás alkalmazása sikertelen.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Az Errors függvény segítségével információt szerezhet a hibáról.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Ha a Validate függvény problémát talál, hibaüzenetet ad vissza, amelyet megmutathat az alkalmazás felhasználójának.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Ha minden érték érvényes, a Validate függvény üres mezőt ad vissza.If all values are valid, Validate returns blank. Ha olyan gyűjteménnyel dolgozik, amely nem tartalmaz ellenőrzési információkat, akkor az értékek mindig érvényesek.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SzintaxisSyntax

Validate( DataSource, Column, Value )Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource – kötelező.DataSource – Required. Az adatforrás, amellyel az érvényesítést végzi.The data source to validate with.
  • Column – Kötelező.Column – Required. Az ellenőrizni kívánt oszlop.The column to validate.
  • Value – Kötelező.Value – Required. A kiválasztott oszlopra vonatkozó, ellenőrizni kívánt érték.The value for the selected column to be validated.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource – kötelező.DataSource – Required. Az adatforrás, amellyel az érvényesítést végzi.The data source to validate with.
  • OriginalRecord – kötelező.OriginalRecord - Required. A rekord, amelynek a frissítéseit ellenőrizni kívánja.The record to which updates are to be validated.
  • Updates – Kötelező.Updates - Required. Az eredeti rekordon végzett módosítások.The changes to apply to the original record.

PéldákExamples

E példák esetében a Scores adatforrás Percentage oszlopában lévő értékeknek 0 és 100 között kell lenniük, a határértékeket is beleértve.For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Ha az adat megfelel az ellenőrzés követelményeinek, a függvény üres értéket ad vissza.If the data passes validation, the function returns blank. Ellenkező esetben a függvény hibaüzenetet ad vissza.Otherwise, the function returns an error message.

Ellenőrzés egy oszloppalValidate with a single column

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Validate( Scores, Percentage, 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) Ellenőrzi, hogy a 10 a Scores adatforrás Percentage oszlopában érvényes érték-e.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. üresblank
Validate( Scores, Percentage, 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) Ellenőrzi, hogy a 120 a Scores adatforrás Percentage oszlopában érvényes érték-e.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. „Az értékeknek 0 és 100 között kell lenniük.”"Values must be between 0 and 100."

Ellenőrzés egy teljes rekorddalValidate with a complete record

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Ellenőrzi, hogy a 10 a Scores adatforrás Percentage oszlopában érvényes érték-e.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. üresblank
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Ellenőrzi, hogy a 120 a Scores adatforrás Percentage oszlopában érvényes érték-e.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. „Az értékeknek 0 és 100 között kell lenniük.”"Values must be between 0 and 100."