Alkalmazás létrehozása a SharePointban a PowerApps segítségévelGenerate an app from within SharePoint using PowerApps

A PowerApps szolgáltatásban automatikusan létrehozhat egy olyan alkalmazást, amelyben a felhasználók egy egyéni SharePoint Online-listában kezelhetik az elemeket.In PowerApps, automatically generate an app in which users can manage items in a custom SharePoint Online list. Az alkalmazás három képernyőt tartalmaz, amelyen a felhasználók az alábbi műveleteket végezhetik el:The app will have three screens in which users can:

 • tallózás a lista összes rekordja között (BrowseScreen1)browse through all records in the list (BrowseScreen1)
 • egy adott rekord összes mezőjének megtekintése (DetailsScreen1)view all fields for a specific record (DetailsScreen1)
 • rekord létrehozása vagy szerkesztése (EditScreen1)create or edit a record (EditScreen1)

Ha a SharePoint Online parancssávjában hoz létre egy egyéni lista alapján készített alkalmazást, az alkalmazás a lista nézeteként jelenik meg.If you create an app of a custom list from the SharePoint Online command bar, the app appears as a view of that list. Az alkalmazást emellett Windows Phone, iOS és Android rendszerű eszközökön, valamint webböngészőben is futtathatja.You can also run the app on a Windows Phone, iOS, or Android device, in addition to a web browser.

Important

A PowerApps nem támogat minden SharePoint-adattípust.PowerApps doesn't support all types of SharePoint data. További információkért lásd az ismert problémákkal foglalkozó témakört.For more information, see Known issues.

Alkalmazás létrehozásaGenerate an app

 1. Nyisson meg egy egyéni listát a SharePoint Online-ban, kattintson vagy koppintson a PowerApps lehetőségre a parancssávon, majd kattintson vagy koppintson az Alkalmazás létrehozása elemre.Open a custom list in SharePoint Online, click or tap PowerApps on the command bar, and then click or tap Create an app.

 2. A megjelenő panelen írja be az alkalmazás nevét, majd kattintson vagy koppintson a Létrehozás lehetőségre.In the panel that appears, type a name for your app, and then click or tap Create.

  Egy új lap nyílik meg a böngészőben, amelyen megtekintheti a SharePoint-lista alapján automatikusan létrehozott alkalmazást.A new tab appears in your web browser that shows the app that you automatically generated based on your SharePoint list.

 3. Kattintson vagy koppintson a SharePoint-listát tartalmazó lapra, majd a Megnyitás lehetőségre.Click or tap the browser tab for your SharePoint list, and then click or tap Open.

  Note

  Előfordulhat, hogy az alkalmazás megnyitása előtt frissítenie kell a böngészőablakot (például az F5 billentyű lenyomásával).You might need to refresh the browser window (for example, by pressing F5) before the app will open.

  Az alkalmazás egy külön böngészőlapon nyílik meg.The app opens in a separate browser tab.

Az alkalmazás kezeléseManage the app

 • Ha az Edit in PowerApps (Szerkesztés a PowerAppsben) lehetőségre kattint vagy koppint, az alkalmazás megnyílik egy külön böngészőlapon, amelyen frissítheti a PowerApps Studio webes felületén.If you click or tap Edit in PowerApps, the app opens in a separate browser tab where you can update the app in PowerApps Studio for the web.
 • Ha a Nézet nyilvánossá tétele lehetőségre kattint vagy koppint, a szervezet más tagjai is megtekinthetik az alkalmazást.If you click or tap Make this view public, other people in your organization can view it. Alapértelmezés szerint csak Ön láthatja a létrehozott nézeteket.By default, only you can see views that you create. Ha engedélyezni szeretné másoknak az alkalmazás szerkesztését, meg kell osztania azt velük, és közreműködői engedélyt kell adnia nekik.If you want to allow other people to edit your app, you need to share it with them, and then grant Contributor permissions.
 • Ha a Nézet eltávolítása lehetőségre kattint vagy koppint, ezzel eltávolítja a nézetet a SharePointból, az alkalmazás azonban továbbra is a PowerAppsben marad, amíg nem törli.If you click or tap Remove this view, you'll remove the view from SharePoint, but the app will remain in PowerApps unless you delete it.

Következő lépésekNext steps

 • A lista elemeinek bővítésével vagy frissítésével kapcsolatban tekintse meg az Open app from a SharePoint Online list (Alkalmazás megnyitása egy SharePoint Online-listából) című témakör „Manage the list using the app” („Lista kezelése az alkalmazással”) című szakaszát.To add or update items in the list, see the "Manage the list using the app" section in Open app from a SharePoint Online list.
 • Az (alapértelmezettként megjelenő) böngészőképernyő testreszabásához tekintse meg az Elrendezés testreszabása című részt.To customize the browse screen (which appears by default), see Customize a layout.
 • Részletek testreszabásához vagy a képernyő szerkesztéséhez tekintse meg az Űrlap testreszabása részt.To customize the details or edit screens, see Customize a form.
 • Ha törölni szeretné az alkalmazást, távolítsa el a nézetet a SharePointból, majd törölje az alkalmazást a PowerApps felületéről.If you want to delete the app, remove the view from SharePoint, and then delete the app from PowerApps.