Globális támogatásGlobal support

A PowerApps globális termék.PowerApps is a global product. Rengeteg nyelven és régióban készíthet és használhat vele alkalmazásokat.You can build and use apps in many different languages and regions.

Mind a PowerApps alkalmazások készítése, mind a futtatása során megjelenő szövegek számos nyelvre le lettek fordítva.Both while building and running apps, the text displayed by PowerApps has been translated into a variety of languages. A menüelemek, párbeszédablakok, a menüszalagról elérhető lapok feliratai és más szövegek is a felhasználó saját nyelvén jelennek meg.You will see menu items, dialog boxes, ribbon tabs, and other text in your native language. A dátumok beírása és megjelenítése tekintetében a termék szintén alkalmazkodik az adott nyelvhez és régióhoz.Typing in and displaying dates and numbers is also adapted for your particular language and region. A világ bizonyos régióiban például a pontot (.) használják tizedesjelként, míg máshol a vesszőt (,).For example, some regions of the world use "." as a decimal separator while others use ",".

Ezek a különbségek a létrehozott alkalmazásokban is érvényesíthetők.The apps you create can be globally aware as well. Azt, hogy az egyes nyelveken mi jelenjen meg, és mi legyen megadható a Language (Nyelv), a Text (Szöveg), a Value (Érték) és a DateValue (Dátumérték) függvényekkel szabályozható.Use the Language, Text, Value, DateValue and other functions to adapt what is displayed and used as input in different languages.

Nyelvi beállításokLanguage settings

Natív módon futtatott stúdió alkalmazás és lejátszó esetén a használt nyelvet a gazdaszámítógép nyelve határozza meg.When using the native studio or a native player, the language used is provided by the host operating system. Windows esetén ez a „Minden beállítás” lehetőség alatt található „Idő és nyelv” beállításokkal szabályozható.For Windows, this can be controlled under "All Settings" and then "Time & language" settings. A Windows azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználó határozza meg, milyen karakter legyen a tizedes elválasztójel, akár a nyelvi beállításokat is felülírva.Windows also allows you to specify the characters to use for the decimal separator, overriding the language setting.

Webes felületeken a böngésző nyelve határozza meg a használt nyelvet.When using the web experiences, the language used is provided by the browser. A legtöbb böngésző nyelve alapértelmezés szerint a gazdaszámítógép nyelve, de van néhány, amely lehetőséget biztosít a nyelv manuális beállítására.Most browser default to the host operating system's setting with some also providing a way to set the language manually.

Szerzői környezetAuthoring environment

A szerzői környezet alkalmazkodik a szerző nyelvi beállításához.The authoring environment adapts to the language setting of the author. Magát az alkalmazást nyelvtől független formában tárolja a rendszer, így ugyanazt az alkalmazást különböző nyelvű szerzők is szerkeszthetik.The app itself is stored in a language agnostic manner, so that authors using different languages can edit the same app.

A képletekben szereplő nevekNames in formulas

A képletekben szereplő legtöbb név mindig angol nyelvű:Most elements in formula are always in English:

 • A függvénynevek: If, Navigate, Collect, ...Function names: If, Navigate, Collect, ...
 • A vezérlők tulajdonságainak neve: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...Control property names: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...
 • A számbavételi nevek: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...Enumeration names: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • A jelzőrekordok neve: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...Signal records: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...
 • Az operátorok neve: Parent, in, exactIn,...Operators: Parent, in, exactIn, ...

Mivel a szerzői tevékenység honosított, a vezérlők és más objektumok neve a szerző saját nyelvén fog megjelenni.As the authoring experience is localized, control and other object names will appear in the native language of the author. Spanyolul például néhány vezérlőelem neve így jelenik meg:In Spanish, some of the control names appear as:

Ha ezek egyikét a szerző beilleszti saját alkalmazásába, a nevük alapértelmezés szerint angolul fog megjelenni.When you insert one of these into your app, their name will default to English. Ez azért van így, hogy konzisztensek maradjanak a tulajdonságnevekkel és a képlet többi részével.This is done for consistency with the control property names and the rest of the formula. Például a feljebb látható Casilla névből a beillesztés után Checkbox1 lesz.For example, Casilla listed above is inserted as Checkbox1.

Beillesztés után a vezérlők nevét a felhasználó tetszés szerint módosíthatja.After a control is inserted, you can change the name to whatever you like. Kiválasztásukkor a tartalmi rész bal szélén megjelenik a vezérlőelem neve.While selected, the far left hand side of the "Content" ribbon displays the name of the control. Ha kiválasztja ezt a nevet, megjelenik egy legördülő lista, ahol lehetősége lesz a név szerkesztésére:Selecting this name drops down a text box where you can edit the name:

Ha szeretné, itt átnevezheti a vezérlőelemet a Casilla1 névre.If you like, here you can rename the control to Casilla1. A böngésző által megjelenített piros hullámvonal csak azt jelzi, hogy a szó nem spanyol szó, más jelentősége nincs.The red squiggly, in this case displayed by a browser, is because the name is not a Spanish word and is of no concern.

Mindezeknek köszönhetően tehát bármilyen nevet használhat:You can use whatever names you like for:

 • vezérlőelemek neveként,Control names
 • gyűjtemények neveként,Collection names
 • környezeti változók neveként.Context variable names

Képletek elválasztójelei és a láncolási műveleti jelFormula separators and chaining operator

Néhány elválasztójel és műveleti jel megváltozik a szerző nyelvi környezetében használt tizedesjel miatt:Some separators and operators will shift based on the decimal separator of the author's language:

Szerzői nyelv tizedesjeleAuthor's language decimal separator PowerApps tizedesjelePowerApps decimal separator PowerApps listaelválasztó-jelePowerApps list separator PowerApps láncolási műveleti jelePowerApps chaining operator
.. (pont)(period) .. (pont)(period) , (vessző), (comma) ; (pontosvessző); (semi-colon)
, (vessző), (comma) , (vessző), (comma) ; (pontosvessző); (semi-colon) ;; (dupla pontosvessző);; (double semi-colon)

A PowerApps listaelválasztójának változása konzisztens azzal, ami az Excel-listaelválasztóval történik.The change in the PowerApps list separator is consistent with that happens to the Excel list separator. A következőkre hat:It impacts:

Például, nézze meg jól az alábbi „en-US” nyelven írt képletet:For example, consider the following formula in "en-US":

If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

Az olyan nyelveken, ahol a tizedesjel vessző (,), ez a szerzői felületen az alábbi formában fog megjelenni:In a language where "," is used for the decimal separator, this will appear in the authoring experience as:

If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

Vegye észre, hogy a . tulajdonságválasztási műveletjelNote that the property selection operator . a Slider1.Value értékben mindkét esetben ugyanaz, függetlenül attól, hogy mi a tizedesjel.in Slider1.Value is always the same, no matter what the decimal separator is.

A képlet belülről nem változik, csak az változik, ahogy a szerző előtt megjelenik illetve, hogy milyen formában szerkesztheti azt.Internally the formula does not change, all that changes is how it is displayed and edited by the author. Ugyanazt a képletet két különböző nyelvet használó szerző is szerkesztheti úgy, hogy mind a kettő a saját nyelvének megfelelő elválasztójeleket és műveleti jeleket látja.Two different authors using two different languages can view and edit the same formula, with each seeing the appropriate separators and operators for their language.

Globális alkalmazás létrehozásaCreating a global app

Az alkalmazás, amit létrehoz különböző nyelvekhez tud alkalmazkodni, nagyszerű felhasználói élményt nyújtva a felhasználóknak világszerte.The app you create can adapt to different languages, providing a great user experience for your users around the world.

A Language függvényLanguage function

A Language függvény az aktuális felhasználó nyelvi címkéjét adja vissza.The Language function returns the language tag of the current user. Például, a függvény az „en-GB” értéket adja vissza nagy-britanniai, és a ** „de-DE”** értéket a németországi felhasználók esetén.For example, this function returns "en-GB" for users in Great Britain and "de-DE" for users in Germany.

A Language funkciót többek között használhatja arra, hogy lefordított szövegeket jelenítsen meg a felhasználók részére.Among other things, you can use Language to display translated text for your users. Az Ön alkalmazása magába foglalhatja például az alkalmazásban szereplő értékek fordításának táblázatát:Your app can include a table of translated values in your app:

Ebben az esetben egy, az alábbihoz hasonló képlettel behúzhatja a lefordított sztringeket a táblából:And then use a formula such as the following to pull translated strings from the table:

LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Gondoljon arra, hogy előfordulhat, hogy a más nyelveken megjelenített sztringek jelentősen hosszabbak lesznek, mint ahogy az Ön nyelvén megjelennek.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. Sok esetben a különböző feliratokat és sztringeket az Ön felhasználói felületén megjelenítő elemeknek szélesebbnek kell majd lennie ahhoz, hogy a sztringek elférjenek rajtuk.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Ha további információkra van szüksége ezzel kapcsolatban, tekintse át a Language függvény dokumentációját.For more information, see the documentation for the Language function.

Számok, dátumok és időpontok formátumaFormatting numbers, dates, and times

A számokat, dátumokat és időpontokat a világ különböző pontjain különböző formátumokban írják.Numbers, dates, and times are written in different formats in different parts of the world. A vesszők jelentése, a tizedesjel valamint a hónap, nap, év sorrendje helyszínenként változik.The meaning of commas, decimals, and the order of month, date, and year vary from location to location.

A Text függvény a felhasználó nyelvi beállításait használva formázza a számokat és a dátumokat.The Text function formats numbers and dates using the language setting of the user.

A Text függvényhez meg kell adni egy formázási sztringet, amely megmutatja, hogyan szeretné formázni a számot és a dátumot.Text requires a format string to know how you want to format the number or date. Ennek a formátumnak két alakja lehetséges:This format string can take one of two forms:

 • Egy globálisan érvényes felsorolás.A global aware enumeration. Például: Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ).For example, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). Ez a képlet a nyelvnek megfelelő módon fogja formázni az aktuális dátumot.This formula will format the current date in a language appropriate format. Ez a formázási sztring megadásának az előnyben részesített módja.This is the preferred way to specify the format string.
 • Egyéni formátumú sztring.A custom format string. Például a Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) érték magadása esetén a rendszer ugyanazt jeleníti meg, mint a felsorolás esetén, ha a nyelvi címke értéke „en-US”.For example, Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) displays the same text as the enumeration when used in the language "en-US". Az egyéni formátumú sztring megadásának az előnye az, hogy pontosan azt tudja megadni, amit szeretne.The advantage of the custom format string is that you can specify exactly what you want.

Az egyéni formátumú sztring elején szereplő "[$-en-US]" azt adja meg a Text függvény számára, hogy melyik nyelven értelmezze az egyéni formázási sztringet.The "[$-en-US]" on the front of the custom format string tells Text in which language to interpret the custom format string. Ezt a rendszer beszúrja, és alapértelmezés szerint a szerzői nyelvre állítja.This is inserted for you and defaults to your authoring language. Normál esetben ezt nem kell megváltoztatnia.Normally you will not need to change this. Ez akkor lehet hasznos, ha különböző nyelvű szerzők szerkesztik ugyanazt az alkalmazást.It is useful when authors from different languages are editing the same app.

A Text függvény harmadik argumentuma azt határozza meg, hogy milyen nyelvű legyen a függvény eredménye.The third argument to Text specifies which language to use for the result of the function. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó nyelvi beállításának megfelelő nyelvű.The default is the language setting of the current user.

Ha további információkra van szüksége ezzel kapcsolatban, tekintse át a Text függvény dokumentációját.For more information, see the documentation for the Text function.

Számok, dátumok és időpontok olvasásaReading numbers, dates, and times

A felhasználó által megadott számok, dátumok és időpontok olvasásához négy függvény használható:There are four functions for reading numbers, dates, and times provided by the user:

 • Value: Szöveges sztringben megjelenő szám számértékre konvertálása.Value: Converts a number in a text string to a number value.
 • DateValue: Szöveges sztringben megjelenő dátum dátum/idő értékre konvertálása.DateValue: Converts a date value in a text string to a date/time value. A szövegben szereplő időt a konvertálás során figyelmen kívül hagyja a rendszer.Any time specified in the text string is ignored.
 • TimeValue: Szöveges sztringben megjelenő idő dátum/idő értékre konvertálása.TimeValue: Converts a time value in a text string to a date/time value. A szövegben szereplő dátumot a konvertálás során figyelmen kívül hagyja a rendszer.Any date specified in the text string is ignored.
 • DateTimeValue: Szöveges sztringben megjelenő dátum és idő dátum/idő értékre konvertálása.DateTimeValue: Converts a date and time value in a text string to a date/time value.

Ha már használt Excelt, tapasztalhatta, hogy ott ezen funkciók mindegyikét a Value függvény tartalmazza.If you have used Excel, all of these functions are combined in the single Value function. Itt azért lettek szétbontva, mert a PowerApps más típusú dátum-/időértékekkel és számokkal rendelkezik.They are broken out here since PowerApps has separate types for date/time values and numbers.

E függvények mindegyike az alábbi argumentumokkal rendelkezik:All of these functions have the same arguments:

 • Sztring, kötelező: A felhasználó által megadott sztring.String, required: A string from the user. A sztringeket a Szövegbevitel vezérlőkbe lehet beírni, ahonnan a Text tulajdonság alapján olvassa ki azokat a rendszer.For example a string types into a Text input control and read from the control with the Text property.
 • Nyelv, nem kötelező: Az a nyelv, amelyen a sztring értelmezendő.Language, optional: The language in which to interpret the String. Alapértelmezés szerint a felhasználó nyelvi beállítása által meghatározott nyelv.By default, the language setting of the user.

Példa:For example:

 • A Value( "12,345.678", "en-US" ) vagy a Value( "12,345.678" ) beadása esetén a rendszer a 12345.678 számot adja vissza számoláshoz ott, ahol a felhasználó nyelve "en-US".Value( "12,345.678", "en-US" ) or Value( "12,345.678" ) when located where "en-US" is the user's language returns the number 12345.678, ready for calculations.
 • A DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) vagy a DateValue( "1/2/01" ) megadása esetén a rendszer a February 1, 2001, at midnight (2001. Február 1., éjfél) értéket adja vissza ott, ahol a felhasználó nyelve "es-ES".DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) or DateValue( "1/2/01" ) when located where "es-ES" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at midnight.
 • A TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) vagy a DateValue( "11:43:02" ) a January 1, 1970 at 11:43:02 (1970. Január 1., 11:43:02) értéket adja vissza ott, ahol a felhasználó nyelve "fr-FR".TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "fr-FR" is the user's language returns the date/time value January 1, 1970 at 11:43:02.
 • A TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) vagy a DateValue( "11:43:02" ) a February 1, 2001 at 11:43:02 (2001. Február 1., 11:43:02) értéket adja vissza ott, ahol a felhasználó nyelve "de-DE".TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "de-DE" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at 11:43:02.

Ha további információkra van szüksége, tekintse át a Value valamint a DateValue, TimeValue és DateTimeValue függvények dokumentációját, valamint a Dátum- és időformátumok kezelése PowerAppsben című témát.For more information, see the documentation for the Value and DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions and working with dates and times.

Naptárral és órával kapcsolatos információkCalendar and Clock information

A felhasználó aktuális nyelvéhez kapcsolódó naptári és óraadatok a Calendar és a Clock függvényt használva kaphatók meg.The Calendar and Clock functions provide calendar and clock information for the user's current language.

Ezekkel a függvényekkel gondoskodhat többek között a Legördülő menü vezérlőelemek választási listájáról.Among other things, use these functions to provide a Dropdown control with a list of choices.

Ha további információkra van szüksége ezzel kapcsolatban, tekintse át a Calendar és a Clock függvények dokumentációját.For more information, see the documentation for the Calendar and Clock functions.