Gomb típusú vezérlőelem a Power Apps alkalmazásokban

Ezzel a vezérlőelemmel a felhasználók kattintással és koppintással végezhetnek műveleteket az alkalmazásban.

Ismertetés

A Gomb típusú vezérlőelem OnSelect tulajdonságának konfigurálásával beállíthatja, hogy az alkalmazás milyen funkciót vagy funkciókat hajtson végre, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

Fő tulajdonságok

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.

Szöveg – Egy vezérlőelemen megjelenő vagy a felhasználó által oda begépelt szöveg.

További tulajdonságok

Igazítás – A szöveg helyzete a vezérlőeleme vízszintes középpontjához viszonyítva.

AutoDisableOnSelect – Ezzel a tulajdonsággal automatikusan letiltható a vezérlőelem mindaddig, amíg az OnSelect tulajdonsághoz rendelt művelet folyamatban van.

BorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe.

BorderStyle – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Folytonos, Szaggatott, Pontozott, vagy Nincs értékű.

BorderThickness – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.

Szín – Egy vezérlőelem szövegének színe.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Kikapcsolva).

DisabledBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

DisabledColor – A vezérlőelem szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode tulajdonság értéke Letiltva.

DisabledFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

FocusedBorderColor – A vezérlőelem szegélyének színe, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

FocusedBorderThickness – A vezérlőelem szegélyének vastagsága, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

Kitöltés – Egy vezérlőelem háttérszíne.

Betűtípus – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.

FontWeight – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Félkövér, Kicsit kövér, Normál vagy Vékonyabb.

Magasság – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.

HoverBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

HoverColor – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

HoverFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

Dőlt – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.

PaddingBottom – A távolság egy vezérlőelem szövege és alsó szegélye között.

PaddingLeft – A vezérlőelem szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.

PaddingRight – A vezérlőelem szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.

PaddingTop – A távolság egy vezérlőelem szövege és felső széle között.

Lenyomva – Értéke igaz, amikor a vezérlőelemet megnyomják, egyéb esetekben pedig hamis.

PressedBorderColorr – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedColor – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

RadiusBottomLeft – Egy vezérlőelem bal alsó sarkának lekerekítettsége.

RadiusBottomRight – Egy vezérlőelem jobb alsó sarkának lekerekítettsége.

RadiusTopLeft – Egy vezérlőelem bal felső sarkának lekerekítettsége.

RadiusTopRight – Egy vezérlőelem jobb felső sarkának lekerekítettsége.

Méret – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.

Strikethrough – Azt határozza meg, hogy áthúzott legyen-e egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.

TabIndex – A billentyűzettel végzett navigáció sorrendje a többi vezérlőelemhez viszonyítva.

Elemleírás – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.

Aláhúzás – Azt határozza meg, hogy aláhúzott legyen-e egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.

VerticalAlign – A szöveg helyzete a vezérlőeleme függőleges középpontjához viszonyítva.

Látható – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.

Szélesség – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.

X – A távolság egy vezérlőelem bal oldali szegélye és a fölérendelt tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a fölérendelt tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Navigálás( ScreenName, ScreenTransitionValue )

Példák

Egyszerű képlet hozzáadása egy gombhoz

 1. Adjon hozzá egy Szövegbevitel vezérlőelemet, és adja neki a Forrás nevet.

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőelemet?

 2. Adjon hozzá egy Gomb típusú vezérlőt, és állítsa a Szöveg tulajdonságát „Hozzáadás” értékre, az OnSelect tulajdonságát pedig a következő képletre:
  UpdateContext{Total:Total + Value(Source.Text)}

  Szeretne bővebben olvasni az Környezet frissítése függvény vagy egyéb függvények témakörben?

 3. Vegyen fel egy Címke típusú vezérlőelemet, állítsa a Szöveg tulajdonságát Összesen értékűre, és nyomja le az F5 billentyűt.

 4. Törölje a Forrás vezérlőelemből az alapértelmezett szöveget, írjon be egy számot, majd kattintson vagy koppintson az Összeadás gombra.

  A Címke típusú vezérlőelemen látszani fog a beírt szám.

 5. Törölje a számot a Forrás vezérlőelemből, írjon be egy másik számot, majd kattintson vagy koppintson az Összeadás gombra.

  A Címke típusú vezérlőelem megjeleníti a két beírt szám összegét.

 6. (nem kötelező) Ismételje meg az előbbi lépést még egy vagy több alkalommal.

 7. Az alapértelmezett munkaterületre az ESC billentyű lenyomásával (vagy a jobb felső sarokban látható bezárási ikonra kattintva vagy koppintva) térhet vissza.

Több képletet futtató gomb konfigurálása

Adjon hozzá egy képletet, amely az adatbevitelek között törli a Szövegbevitel vezérlőelem tartalmát.

 1. Állítsa a Forrás vezérlőelem HintText tulajdonságát „Adjon meg egy számot” értékre.

 2. Adja meg az Összeadás vezérlőelem OnSelect tulajdonságának értékeként a következő képletet:

  UpdateContext({Total:Total + Value(Source.Text)};
  UpdateContext({ClearInput: ""})

  Megjegyzés

  Több képletet pontosvesszővel (;) választhat el egymástól.

 3. Állítsa a Forrás vezérlőelem Alapértelmezett tulajdonságát a ClearInput értékre.

 4. Nyomja le az F5 billentyűt, és tesztelje az alkalmazást úgy, hogy egymás után több számot is beír.

Az összeg törlésére szolgáló gomb felvétele

Vegyen fel egy további gombot, amellyel törölni lehet az összeget a számítások között.

 1. Vegyen fel még egy Gomb típusú vezérlőelemet, és a Szöveg tulajdonságát állítsa „Törlés” értékűre, az OnSelect tulajdonságát pedig a következő képletre:

  UpdateContext({Total:0})

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, adjon össze több számot, majd a Törlés gombra kattintva vagy koppintva törölje az összeget.

Gomb megjelenésének módosítása

Gomb formájának módosítása

A Power Apps alapértelmezés szerint téglalap alakú, lekerekített sarkú Gomb vezérlőelemet hoz létre. A Magasság, Szélesség és Sugár tulajdonság megadásával egyszerű módosításokat végezhet a Gomb típusú vezérlőelem formáján.

Megjegyzés

Az ikonok és alakzatok számos különböző formában használhatók, és képesek ellátni a Gomb típusú vezérlőelemek több egyszerű funkcióját. Az ikonok és alakzatok lehetőségeknek azonban nincs Szöveg tulajdonságuk.

 1. Vegyen fel egy Gomb típusú vezérlőt, és a Magasság, valamint Szélesség tulajdonságát 300 értékre állítva alakítsa nagy, négyzet alakú gombbá.

 2. Változtassa meg az egyes sarkok lekerekítettségének mértékét a RadiusTopLeft, RadiusTopRight, RadiusBottomLeft és RadiusBottomRight tulajdonság értékének módosításával. Íme, néhány példa a különböző alakzatokra (mindegyikhez egy 300 x 300-as, négyzet alakú gombot használtunk kiindulási alapnak):

A gomb rámutatáskor megjelenő színének módosítása

Alapértelmezés szerint a Gomb típusú vezérlőelemek kitöltőszíne 20%-kal halványabb lesz, amikor az egérmutatóval rámutatnak a gombra. Ezt a HoverFill függvényt használó ColorFade tulajdonság értékének módosításával változtathatja meg. Ha a ColorFade képletben pozitív százalékos értéket ad meg, a gomb színe világosabb lesz, amikor rámutatnak, ha pedig negatív százalékos értéket, akkor sötétebb.

 • Módosítsa valamelyik létrehozott gomb HoverFill tulajdonságának ColorFade függvényében használt százalékos értéket, és figyelje meg az eredményt.

Úgy is megadhatja a Gomb típusú vezérlőelem színét, hogy a HoverFill tulajdonságához olyan képletet ad meg, amely a ColorFade helyett a ColorValue függvényt használja, például: ColorValue("Red").

Megjegyzés

Színként bármely CSS-színdefiníció megadható, akár névvel, akár hexadecimális értékként.

 • Cserélje le valamelyik létrehozott gomb ColorFade függvényét a ColorValue függvényre, és figyelje meg az eredményt.

Akadálymentességi irányelvek

Színkontraszt

Képernyőolvasó támogatása

 • A Szöveg elemnek jelen kell lennie.

Billentyűzettámogatás

 • A TabIndex értékének nullának vagy nagyobbnak kell lennie, hogy a billentyűzetet használó felhasználók el tudják érni.
 • A fókuszjelzőknek jól láthatóknak kell lenniük. Ezt a FocusedBorderColor és a FocusedBorderThickness tulajdonsággal biztosíthatja.