A Legördülő menü vezérlőelem a Power Apps alkalmazásokban

Olyan lista, amelyben csak az első elem jelenik meg, amíg a felhasználó meg nem nyitja azt.

Ismertetés

A Legördülő menü vezérlőelem takarékoskodik a képernyőterülettel, különösen akkor, ha a lista számos választási lehetőséget tartalmaz. A vezérlőelem csak egyetlen sort foglal el, kivéve, ha a felhasználó a sávnyilat választva megjeleníti a további lehetőségeket. A vezérlőelem legfeljebb 500 elemet fog megjeleníteni.

Fő tulajdonságok

Alapértelmezett – Ezt az értéket használja a vezérlőelem, mielőtt a felhasználó egy másik értéket adna meg.

Elemek – A vezérlőelemben megjelenő elemeket tartalmazó adatforrás. Ha a forrás több oszlopot tartalmaz, állítsa be a vezérlő Érték tulajdonságaként azt az adatoszlopot, amelyet meg szeretne jeleníteni.

Érték – Az adatoszlop, amelyet meg szeretne jeleníteni a vezérlőelemben (például, ha az adatforrásnak több oszlopa van).

Kijelölt – A kijelölt elemet jelölő adatrekord.

AllowEmptySelection – Megmutatja, hogy a vezérlőelem megjeleníti-e a kijelölés nélküli elemeket, amennyiben egyetlen elemet sem jelölt ki. Az alkalmazás felhasználói az üres elem kiválasztásával is törölhetik a választási lehetőségeket.

További tulajdonságok

AccessibleLabel – A képernyőolvasók által felolvasott címke.

BorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe.

BorderStyle – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Folytonos, Szaggatott, Pontozott, vagy Nincs értékű.

BorderThickness – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.

ChevronBackground – Egy legördülő menü lefelé nyila mögötti szín.

ChevronFill – Egy legördülő menü lefelé nyilának színe.

Szín – Egy vezérlőelem szövegének színe.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Kikapcsolva).

DisabledBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

DisabledColor – A vezérlőelem szövegszíne abban az esetben, ha a DisplayMode tulajdonság értéke Letiltva.

DisabledFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

Kitöltés – Egy vezérlőelem háttérszíne.

FocusedBorderColor – A vezérlőelem szegélyének színe, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

FocusedBorderThickness – A vezérlőelem szegélyének vastagsága, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

Betűtípus – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.

FontWeight – Egy vezérlőelem szövegének vastagsága: Félkövér, Kicsit kövér, Normál vagy Vékonyabb.

Magasság – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.

HoverBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

HoverColor – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

HoverFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

Dőlt – Azt határozza meg, hogy dőlt betűs-e a vezérlőelem szövege.

OnChange – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PaddingBottom – A távolság egy vezérlőelem szövege és alsó szegélye között.

PaddingLeft – A vezérlőelem szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.

PaddingRight – A vezérlőelem szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.

PaddingTop – A távolság egy vezérlőelem szövege és felső széle között.

PressedBorderColorr – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedColor – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedFill – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

Visszaállítás – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.

SelectedText (elavult) – A kijelölt elemet jelölő sztringérték.

SelectionColor – A kiválasztott elem vagy elemek szövegszíne egy listában, vagy a kijelölőeszköz színe egy tollas vezérlőelemben.

SelectionFill – A kiválasztott elem vagy elemek háttérszíne egy listában, vagy a kijelölt terület színe egy tollas vezérlőelemben.

Méret – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.

Strikethrough – Azt határozza meg, hogy áthúzott legyen-e egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.

TabIndex – A billentyűzettel végzett navigáció sorrendje a többi vezérlőelemhez viszonyítva.

Elemleírás – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.

Aláhúzás – Azt határozza meg, hogy aláhúzott legyen-e egy vezérlőelemen megjelenő szöveg.

Látható – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.

Szélesség – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.

X – A távolság egy vezérlőelem bal oldali szegélye és a fölérendelt tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a fölérendelt tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Példa

Egyszerű lista

 1. Adjon hozzá egy Legördülő menü vezérlőelemet, majd állítsa be az Elemek tulajdonságához a következő kifejezést:

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőelemet?

 2. A lista elemeinek megjelenítéséhez az Alt billentyű lenyomása közben kattintson a vezérlőelem lefelé mutató nyilára.

Adatforrásból származó lista

Az ebben az eljárásban szereplő elvek bármely táblákat tartalmazó adatforrás lehetőségre vonatkoznak, de a lépések pontos követéséhez meg kell nyitnia egy olyan környezetet, amelyhez létrehoztak egy Common Data Service-adatbázist, és hozzáadtak mintaadatokat.

 1. Nyisson meg egy üres alkalmazást, majd adja meg a Fiókok entitást.

 2. Adjon hozzá egy Legördülő menü vezérlőelemet, majd állítsa be az Elemek tulajdonságát a következő képletre:

  Distinct(Accounts, address1_city)

  Ez a képlet megjeleníti az összes várost a Fiókok entitásban. Ha egynél több rekordhoz ugyanaz a város tartozik, az Egyedi függvény elrejti az ismétlődést a legördülő vezérlőelemben.

 3. (nem kötelező) Nevezze át a Legördülő vezérlőelemet Városok névre, adjon hozzá egy függőleges Katalógus vezérlőelemet, és adja meg a katalógus Elemek tulajdonságaként a következő képletet:

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Value)

  Ez a Szűrő függvény csak azokat a rekordokat jeleníti meg a Fiókok entitásban, ahol a város megegyezik a Városok vezérlőelemben kiválasztott értékkel.

Akadálymentességi irányelvek

Színkontraszt

Az alábbi elemek között megfelelő mértékű színkontrasztnak kell lennie:

 • ChevronFill és ChevronBackground
 • ChevronHoverFill és ChevronHoverBackground
 • SelectionColor és SelectionFill
 • SelectionFill és Fill

Ezek a követelmények a normál színkontraszt-követelményeken felül érvényesek.

Képernyőolvasó támogatása

Billentyűzettámogatás

 • A TabIndex értékének nullának vagy nagyobbnak kell lennie, hogy a billentyűzetet használó felhasználók el tudják érni.
 • A fókuszjelzőknek jól láthatóknak kell lenniük. Ezt a FocusedBorderColor és a FocusedBorderThickness tulajdonsággal biztosíthatja.