Csúszka vezérlőelem a Power Apps alkalmazásokban

Egy olyan vezérlőelem, amellyel a felhasználó egy fogantyú húzásával adhat meg egy értéket.

Ismertetés

A felhasználó úgy adhat meg egy értéket egy megadott minimális és maximális érték között, hogy egy csúszka fogantyúját húzza balra-jobbra vagy fel-le, a kiválasztott iránytól függően.

Fő tulajdonságok

Alapértelmezés – A vezérlőelem kezdeti értéke, mielőtt a felhasználó megváltoztatná azt.

Maximum – A maximális érték, amelyre a felhasználó beállíthat egy csúszkát vagy egy értékelőt.

Minimum – A minimális érték, amelyre a felhasználó beállíthat egy csúszkát.

Érték – Egy bemeneti vezérlőelem értéke.

További tulajdonságok

AccessibleLabel – A képernyőolvasók által felolvasott címke.

BorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe.

BorderStyle – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Folytonos, Szaggatott, Pontozott, vagy Nincs értékű.

BorderThickness – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Kikapcsolva).

DisabledBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode tulajdonsága a Letiltva értékre van állítva.

FocusedBorderColor – A vezérlőelem szegélyének színe, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

FocusedBorderThickness – A vezérlőelem szegélyének vastagsága, amikor a fókusz a vezérlőelemen van.

HandleActiveFill – Egy csúszka fogantyújának színe, miközben a felhasználó módosítja annak értékét.

HandleFill – Egy váltógomb vagy csúszka vezérlőelem fogantyújának (helyet változtató elemének) színe.

HandleHoverFill – Egy csúszka fogantyújának színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérmutatót.

HandleSize – A fogantyú átmérője.

Magasság – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.

HoverBorderColor – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.

Elrendezés – Azt határozza meg, hogy a felhasználó egy tárat görget, vagy pedig egy csúszka értékét módosítja felülről lefelé (Függőleges) vagy balról jobbra (Vízszintes).

OnChange – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó módosítja egy vezérlőelem értékét (például egy csúszka beállításával).

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.

PressedBorderColorr – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.

RailFill – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke hamis, vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától jobbra található vonal színe.

RailHoverFill – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke hamis, vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától jobbra található vonal színe a váltógomb vagy a csúszka vezérlőelemre való rámutatáskor.

ReadOnly – Azt határozza meg, hogy a felhasználó módosíthatja-e egy csúszka vagy minősítő vezérlőelem értékét.

Visszaállítás – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaálljon-e az alapértelmezett értékére.

ShowValue – Azt határozza meg, hogy megjelenik-e egy csúszka vagy egy értékelő értéke, amikor a felhasználó módosítja az értéket vagy rámutat a vezérlőelemre.

TabIndex – A billentyűzettel végzett navigáció sorrendje a többi vezérlőelemhez viszonyítva.

Elemleírás – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.

ValueFill – Egy váltógomb vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke igaz, vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától balra található vonal színe.

ValueHoverFill – Egy váltó vezérlőelem téglalapjának háttérszíne, amikor annak értéke igaz, vagy pedig egy csúszka vezérlőelem fogantyújától balra található vonal színe az egérmutatónak a váltó vezérlőelem vagy a csúszka fölött tartásakor.

Látható – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.

Szélesség – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.

X – A távolság egy vezérlőelem bal oldali szegélye és a fölérendelt tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Y – A távolság egy vezérlőelem felső szegélye és a fölérendelt tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs fölérendelt tároló).

Összeg( Érték1, Érték2 )

Példa

 1. Adjon hozzá egy gombot, és az OnSelect tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőelemet?

  Többet szeretne megtudni a ClearCollect függvényről, vagy más függvényekről?

 2. Nyomja le az F5 billentyűt, válassza ki a gombot, és nyomja le az ESC billentyűt.

 3. Adja hozzá a csúszkát, helyezze el a gomb alatt, és adja a csúszkának a MinimálisLakosság nevet.

 4. Állítsa be a csúszka Maximum tulajdonságát az 5000000 értékre, a Minimum tulajdonságát pedig az 1000000 értékre.

 5. Adjon hozzá egy szöveges gyűjteményt függőleges/álló tájolással, helyezze el a csúszka alatt, és a katalógus Elemek tulajdonságaként állítsa be a következő képletet:
  Filter(CityPopulations, Population > MinPopulation)

 6. A katalógus első elemében állítsa be a felső címke Szöveg tulajdonságát a ThisItem.City értékre, és állítsa be az alsó címke Szöveg tulajdonságát a következő képletre:
  Text(ThisItem.Population, "##,###")

 7. Nyomja le az F5 billentyűt, majd állítsa be a MinimálisLakosság csúszkát úgy, hogy csak azok a városok jelenjenek meg, amelyek lakossága a megadott értéknél nagyobb.

 8. Az ESC billentyű lenyomásával térhet vissza az alapértelmezett munkaterületre.

Akadálymentességi irányelvek

Színkontraszt

Az alábbi elemek között megfelelő mértékű színkontrasztnak kell lennie:

 • ValueFill és RailFill
 • ValueHoverFill és RailHoverFill
 • FocusedBorderColor és a vezérlőelemen kívüli szín
 • ValueFill és a háttér színe
 • RailFill és a háttér színe
 • ValueHoverFill és a háttér színe
 • RailHoverFill és a háttér színe

Képernyőolvasó támogatása

Billentyűzettámogatás

 • A TabIndex értékének nullának vagy nagyobbnak kell lennie, hogy a billentyűzetet használó felhasználók el tudják érni.
 • A fókuszjelzőknek jól láthatóknak kell lenniük. Ezt a FocusedBorderColor és a FocusedBorderThickness tulajdonsággal biztosíthatja.
 • A csúszka értékének láthatónak kell lennie billentyűzetműveletek végzése közben. Ehhez az alábbi módszerek egyikét használhatja:
  • Állítsa a ShowValue tulajdonságot igaz értékre.
  • Adjon hozzá egy Címke elemet a csúszka mellé. Állítsa a címke Szöveg tulajdonságát a csúszka Érték tulajdonságára.