A Power Apps adatkártyáival kapcsolatos tudnivalók

A Kártya vezérlőelemek a vászonalapú alkalmazások Szerkesztési űrlap és a Megjelenítési űrlap vezérlőelemeinek építőelemei. Az űrlap a teljes rekordot jelöli, az egyes kártyák pedig az adott rekord egyes mezőit.

A kártyák a legegyszerűbben a jobb oldali panelen kezelhetők, miután kiválasztotta az űrlap-vezérlőelemet a tervezési munkaterületen. Ezen a panelen kiválaszthatók a megjelenítendő mezők, azok megjelenésének módja és sorrendje. Ebben a példában egy alkalmazás egy SharePoint-listából készült, Assets (Eszközök) nevű Szerkesztési űrlapja látható.

Első képernyő

A kártyák használatának első lépéseként tekintse át az űrlapok hozzáadását és az adatűrlapok ismertetését. A témakör hátralevő része részletesebben ismerteti a kártyák működését, testreszabását, illetve a saját kártyák létrehozását.

Előre definiált kártyák

A Power Apps előre definiált kártyákat kínál sztringekhez, számokhoz és más adattípusokhoz. A jobb oldali panelen láthatók az elérhető változatok, és megváltoztathatók az egyes mezőkhöz tartozó kártyák:

Ebben a példában egy egysoros szöveget tartalmazó kártya van kijelölve, de az URL-cím túl hosszú ahhoz, hogy kiférjen egy sorban. Többsoros szöveggé kell alakítani, hogy a felhasználóknak több helye legyen a szerkesztéshez:

Az adatforrás néhány mezője nem látható, de a mezők a jelölőnégyzeteikkel megjeleníthetők vagy elrejthetők. A példa a SecurityCode (Biztonsági kód) mező megjelenítését mutatja be.

Kártya testreszabása

A kártyák további vezérlőelemeket tartalmaznak. Egy Szerkesztési űrlap vezérlőelemben a felhasználó egy, az Insert (Beszúrás) lapon hozzáadott szabványos Szövegbevitel vezérlőelembe viszi be az adatot.

Kövessük nyomon a kártya megjelenésének a vezérlőelemei kezelésével való megváltoztatását egy példán keresztül.

  1. Először is, térjen vissza a SecurityCode (Biztonsági kód) mezőbe az imént beszúrt kártyához. Jelölje ki a kártyát egyszeres kattintással vagy koppintással:

  2. Jelölje ki a kártyán belüli Szövegbevitel vezérlőelemet magára a beviteli vezérlőelemre kattintva vagy koppintva.

  3. A kijelölő négyszög húzásával helyezze át a vezérlőelemet a kártyán belül, a szélein elhelyezkedő fogópontjainak húzásával pedig méretezze át a vezérlőelemet:

A kártyában található vezérlőelemek átméretezhetők, áthelyezhetők és más módokon is módosíthatók, de törölni csak a zárolásuk feloldása után lehet őket.

Kártyák feloldása

Amellett, hogy vezérlőelemeket tartalmaznak, maguk a kártyák is ugyanúgy saját tulajdonságokkal és képletekkel rendelkeznek, mint bármely más vezérlőelem. Ha meg kíván jeleníteni egy mezőt egy űrlapon, a jobb oldali panel automatikusan létrehozza a kártyát és generálja a szükséges képleteket. Ezek a képletek a jobb oldali panel Speciális lapján tekinthetők meg:

Azonnal megjelenik a kártya egyik legfontosabb tulajdonsága, a DataField (adatmező) tulajdonság. Ez a tulajdonság jelzi, hogy az adatforrás melyik mezőjét látja és szerkesztheti a felhasználó a kártyán.

A Speciális lap felső szalagja azt jelzi, hogy a kártya tulajdonságai zárolva vannak. Lakat ikon jelenik meg a DataField (adatmező), a DisplayName (megjelenített név) és a Required (kötelező) tulajdonság mellett is. A képleteket a jobb oldali panel hozta létre, a zárolás pedig megakadályozza a véletlen módosításukat.

A fejlécre kattintva vagy koppintva a kártya zárolása feloldható, hogy a tulajdonságok módosíthatóvá váljanak:

Módosítsa a DisplayName (Megjelenített név) mezőt az Asset és az ID kifejezés közé beszúrt szóközzel. Ezzel a változtatással módosítjuk a generált értéket. A kártyának más a címkéje a jobb oldali panelen:

Ezzel átvettük a kártya kezelését, és a kártya az igényeknek megfelelően módosítható. Ettől kezdve azonban a kártya már nem állítható át más megjelenítésre (például egysoros szövegről többsorosra), mint korábban. Az előre definiált kártyát saját kezelésű „egyedi kártyává” alakítottuk.

Important

A feloldott zárolású kártyák nem zárolhatók újra. A kártyát úgy helyezheti újra zárolt állapotba, hogy eltávolítja és újra beszúrja a jobb oldali panelen.

Egy nem zárolt kártya megjelenése és viselkedése többféle módon megváltoztatható, például vezérlőelemek hozzáadásával és törlésével. Hozzáadhat például egy csillag alakzatot a Beszúrás lap Ikonok menüjéből.

A csillag ettől kezdve a kártyához tartozik, és vele együtt mozog, például a kártyák űrlapon belüli sorrendjének átrendezésekor.

Másik példaként oldja fel az ImageURL (Kép URL-címe) kártya zárolását, majd adjon hozzá egy Kép vezérlőelemet a Beszúrás lapon:

A képletsávban állítsa a vezérlő Image (Kép) tulajdonságát a Szövegmező.Text (Szöveg) értékre, ahol a Szövegmező az URL-címet tartalmazó Szövegbevitel vezérlőelem:

A képek most már láthatók, az URL-címeik pedig szerkeszthetők. Érdemes megjegyezni, hogy az Image (Kép) tulajdonság értéke Parent.Default is lehetne, de az nem frissülne, amikor a felhasználó megváltoztatja az URL-címet.

Ugyanez az alkalmazás második képernyőjén is elvégezhető, melyen egy Megjelenítési űrlap vezérlőelemmel vannak megjelenítve egy rekord részletei. Ebben az esetben tanácsos lehet elrejteni a címkét (nem a kártya, hanem a címke Visible (Látható) tulajdonságát false (hamis) értékre állítva), hiszen a felhasználó ezen a képernyőn nem fogja módosítani az URL-címet:

Űrlapok használata

Egy kártya zárolásának feloldása után megváltoztatható az azt tartalmazó űrlappal való kommunikációja.

Az alábbiakban néhány, a vezérlőelemek a kártyákkal, illetve a kártyák az űrlapokkal való együttműködésére vonatkozó irányelv található. Ezek csupán irányelvek. A Power Apps összes vezérlőeleméhez hasonlóan létrehozhat olyan képleteket is, melyek bármely más Power Apps-beli vezérlőelemre hivatkoznak, és ez a kártyákra és a kártyákon belüli vezérlőelemekre is igaz. Legyen kreatív: sokféleképpen létrehozhatók alkalmazások.

A DataField (Adatmező) tulajdonság

A kártya legfontosabb tulajdonsága a DataField (Adatmező). Ez a tulajdonság határozza meg az érvényesítést, a frissítendő mezőket és a kártya egyéb jellemzőit.

Beérkező információ

Mivel az űrlap egy tároló, a benne lévő összes kártya számára hozzáférhetővé teszi a ThisItem (Ez az elem) operátort. Ez a rekord az aktuálisan kijelölt rekord valamennyi mezőjét tartalmazza.

Alapesetben minden kártya Default (Alapértelmezés) tulajdonságának értéke ThisItem.Mezőnév. Bizonyos körülmények esetén szükség lehet a bejövő érték átalakítására. Lehetséges például, hogy formázni kell egy sztringet, vagy az értékét le kell fordítani egy másik nyelvre.

A kártyán belül minden vezérlőnek a Parent.Default értékre kell hivatkoznia, hogy megkapja a mező értékét. Ez a stratégia biztosítja a kártya bizonyos szintű beágyazását, így a kártya Default (Alapértelmezés) tulajdonsága a kártyán belüli képletek módosítása nélkül is megváltoztatható.

A DefaultValue (Alapértelmezett érték) és a Required (Kötelező) tulajdonság értéke alapértelmezés szerint az adatforrás metaadataiból származik a DataField (Adatmező) tulajdonság alapján. Ezek a képletek felülírhatók saját logikával, integrálva az adatforrás metaadatait a DataSourceInfo függvénnyel.

Kimenő információ

Miután a felhasználó módosít egy rekordot a kártya vezérlőelemeinek használatával, a SubmitForm függvény menti a módosításokat az adatforrásba. A függvény futtatásakor az űrlap-vezérlőelem az egyes kártyák DataField (Adatforrás) tulajdonságának beolvasásával állapítja meg, hogy melyik mezőt kell módosítani.

Az űrlap-vezérlőelem az egyes kártyák Update (Frissítés) tulajdonságát is beolvassa. A rendszer tárolja a mező értékét az adatforrásban. Ezen a ponton alkalmazható egy újabb átalakítás, esetleg a kártya Default (Alapértelmezett) képletére alkalmazott átalakítás fordítottja.

A Valid (Érvényes) tulajdonság értéke az adatforrás metaadataiból származik a DataField (Adatforrás) tulajdonság alapján. Emellett függ a Required (Kötelező) tulajdonság értékétől, és attól is, hogy az Update (Frissítés) tulajdonság tartalmaz-e értéket. Ha az Update (Frissítés) tulajdonság értéke érvénytelen, akkor az Error (Hiba) tulajdonság ad egy felhasználóbarát hibaüzenetet.

Ha egy kártya DataField (Adatforrás) tulajdonsága üres, akkor a kártya csak vezérlőelemek tárolására szolgál. A Valid (Érvényes) és az Update (Frissítés) tulajdonsága nem játszik szerepet az űrlap beküldésekor.

Egy példa elemzése

Az alábbiakban egy egyszerű adatbeviteli kártyát alkotó vezérlőelemeket vizsgáljuk meg. A vezérlőelemek közötti térköz nagyobb a valóságosnál, hogy jobban látsszanak:

Ebben a grafikában az adatkártyán belüli vezérlőelemek címkével vannak ellátva:

Ezt a kártyát négy vezérlőelem működteti:

Név szerint Típus szerint Ismertetés
TextRequiredStar Címke vezérlő Megjelenít egy csillagot, amely az adatbeviteli űrlapokon általában azt jelzi, hogy az adott mező kitöltése kötelező.
TextFieldDisplayName Címke vezérlő Megjeleníti a mező felhasználóbarát nevét. Ez a név eltérhet az adatforrás sémájában lévőtől.
InputText Szövegbevitel vezérlőelem Megjeleníti a mező kezdőértékét, és lehetővé teszi, hogy a felhasználó módosítsa azt.
TextErrorMessage Címke vezérlő Felhasználóbarát hibaüzenetet ad a felhasználónak, ha probléma merül fel az érvényesítés során. Azt is biztosítja, hogy a kötelező mezőknek legyen értéke.

A vezérlőelemek adatokkal való feltöltéséhez a tulajdonságaikat a kártya tulajdonságai határozhatják meg a következő alapvető képletekkel. Megfigyelhető, hogy a képletek egyike sem hivatkozik konkrét mezőre. Ehelyett minden információ a kártyáról származik.

Vezérlő tulajdonsága Képlet Ismertetés
TextRequiredStar.Visible Parent.Required A csillag csak akkor jelenik meg, ha a mező kitöltése kötelező. A Required (Kötelező) képletet Ön, vagy az adatforrás metaadatai határozzák meg.
TextFieldDisplayName.Text Parent.DisplayName A szövegdoboz-vezérlőelem az Ön vagy az adatforrás metaadatai által meghatározott, felhasználóbarát nevet jeleníti meg, amely a kártya DisplayName (Megjelenített név) tulajdonságában van beállítva.
InputText.Default Parent.Default A szöveges beviteli vezérlőelem kezdetben a kártya alapértelmezett értéke által meghatározott adatforrásbeli mezőértéket jeleníti meg.
TextErrorMessage.Text Parent.Error Ha érvényesítési hiba történik, akkor a kártya Error (Hiba) tulajdonsága adja meg a megfelelő hibaüzenetet.

Note

A Parent.Error tulajdonság olyan csak kimeneti tulajdonság, amelyet nem lehet képlet segítségével beállítani. Ezért ez a tulajdonság nem jelenik meg a tulajdonságok listájában, közel a bal felső sarokhoz, illetve a Tulajdonságok vagy a Speciális lapok jobb széle közelében. A szerkesztőléc ezt a tulajdonságot javasolja, ha olyan képletet ír, amely a tulajdonságra hivatkozhat.

A vezérlőelemek információinak kinyerésére és az adatforrásba való visszaküldésére a következő alapvető képletek szolgálnak:

Vezérlő neve Képlet Ismertetés
DataCard.DataField "ApproverEmail" A mezőnek a kártyán a felhasználó által megjeleníthető és szerkeszthető neve.
DataCard.Update InputText.Text A SubmitForm futtatásakor érvényesítendő és az adatforrásba visszaküldendő érték.