Alkalmazás megnyitása egy SharePoint Online-listábanOpen app from a SharePoint Online list

A SharePoint Online-ban megnyithat egy alkalmazást, és kezelhet egy listát.You can open an existing app inside SharePoint Online and manage a list.

A PowerApps által támogatott SharePoint-adattípusokról az Ismert problémák című cikk nyújt tájékoztatást.For information about what types of SharePoint data PowerApps supports, see Known issues.

ElőfeltételekPrerequisites

Create an app in the SharePoint interface (Alkalmazás létrehozása a SharePoint-felületen).Create an app in the SharePoint interface.

Az alkalmazás megnyitásaOpen the app

 1. Nyissa meg a SharePoint Online-listáját és válasszon egy alkalmazást a listáról.Open your SharePoint Online list, and select an app from the list.

 2. Kattintson vagy koppintson a Megnyitás elemre.Click or tap Open.

  Az alkalmazás egy külön böngészőlapon nyílik meg.The app opens in a separate browser tab.

A lista kezelése az alkalmazássalManage the list using the app

Megjegyzés

Ez a témakör egy SharePoint-listából automatikusan generált alkalmazás megnyitását és futtatását ismerteti.This topic describes how to open and run an app that is automatically generated from a SharePoint list. A legtöbb esetben a generált alkalmazást nagy mértékben módosították a szervezet igényeinek megfelelően.The more common scenario is where the generated app has been extensively customized to meet your organization's needs. Ilyen esetben a használata összetettebb lehet az itt leírtnál.In this case, usage may be more complex than what is described here.

 1. Nyissa meg az alkalmazást a fent leírt eljárással.Open the app as the previous procedure describes.
 2. Új elemet a „+” jelre kattintva vagy koppintva vehet fel a listára.To add an item to the list, click or tap the "+" sign.

 3. Megjelenik egy űrlap, amelyen értékeket adhat a lista mezőinek.A form appears where you can enter values in the fields of the list. Ha végzett, kattintson vagy koppintson a pipa jelre.When done, click or tap the check mark.

 4. Kattintson vagy koppintson a nyílra egy elem részleteinek megjelenítéséhez.To view details for an item, click or tap the arrow.

 5. Az elem szerkesztéséhez kattintson vagy koppintson a „ceruza” jelre a megjelenő űrlapon.To edit the item, on the form that appears, click or tap the "pencil".

 6. Hajtsa végre a kívánt módosításokat, majd kattintson vagy koppintson a pipa jelre.Make your changes, then click or tap the check mark.

 7. Egy elem törléséhez a részletes nézetben kattintson vagy koppintson a kukára.To delete an item, from the detail view screen, click or tap the trash can.