A PowerApps használata táblagépen vagy telefononUse PowerApps on a phone or a tablet

A PowerApps szolgáltatással készült alkalmazások Windows, iOS és Android platformon vagy böngészőben egyaránt futtathatók.Apps built using PowerApps can run on Windows, iOS, Android, or in a web browser. A mobileszközökön futó alkalmazások az eszköz funkcióit, például a helyalapú szolgáltatásokat vagy a kamerát is igénybe vehetik.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location and camera. A PowerApps letölthető a Windows Áruházból, az App Store-ból vagy a Google Play-ből.You can download PowerApps from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

ElőfeltételekPrerequisites

 • A következők valamelyikére:One of the following:
  • Egy sablon vagy adatok alapján, illetve üres vászonból létrehozott alkalmazás.An app that you built from a template, from data, or from a blank canvas.
  • Felhasználói engedélyt biztosító alkalmazás, amelyet valaki más hozott létre.An app that someone else built and shared with you, granting user permissions.
 • A PowerApps iPhone-on, iPaden, illetve Android rendszerű eszközön telepített példánya.PowerApps installed on an iPhone, iPad, or Android device. A támogatott verziók a következők:Here are the specific versions supported:
  • iOS 9.3 vagy újabb (ajánlott: iOS 10 vagy újabb legalább 2GB RAM-mal)iOS 9.3 or later (recommended: iOS 10 or later with at least 2GB of RAM)
  • Android 5 vagy újabb (ajánlott: Android 7 vagy újabb legalább 4GB RAM-mal)Android 5 or later (recommended: Android 7 or later with at least 4GB of RAM)

Ha korábban még nem használta a PowerApps szolgáltatást, lásd: Bevezetés a PowerApps használatába.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Bejelentkezés a PowerAppsbaSign in to PowerApps

Az alkalmazás első használatakor a rendszer felszólítja, hogy jelentkezzen be a PowerAppsba az Azure Active Directoryban használt hitelesítő adataival:The first time you open PowerApps, you are prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials:

Felhasználói bejelentkezés

Alkalmazásszűrők és rendezési beállításokApp filters and sorting options

Az alábbi kategóriákra való kereséssel gyorsan megtalálhat egy adott alkalmazást:Quickly find an app by searching one of these categories:

 • Összes: minden alkalmazás, amelyhez hozzáférése van, beleértve az Ön által létrehozott és az Önnel megosztott alkalmazásokat is.All: All apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.
 • Saját alkalmazások: azok az alkalmazások, amelyeket legalább egyszer futtatott.My Apps: Apps that you have run at least once.
 • Minták: a Microsoft által rendelkezésre bocsátott mintaalkalmazások, amelyek a valódi alkalmazási környezetek fiktív adatokkal való bemutatására és a tervezési lehetőségek szemléltetésére szolgálnak.Samples: Sample apps that Microsoft provided to showcase real application scenarios with fictitious data and to help you explore design possibilities.
 • Kedvencek: a „...” lehetőséggel megjelölt alkalmazások.Favorites: Apps that you've marked by using the "…" option of each app. A kijelölés törlésével eltávolíthatja a listáról az alkalmazást.You can unmark an app to remove it from this list.

  Alkalmazásszűrők

A lista kiválasztása után átrendezheti azt az alkalmazások megnyitási vagy módosítási dátuma szerint.After you choose a list, you can also sort it by the dates on which apps were most recently opened or modified. A PowerApps bezárásával és újramegnyitásával ezek a beállítások tárolódnak.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Alkalmazás megnyitásaOpen an app

Alkalmazás megnyitása táblagépen vagy telefonon: koppintson az alkalmazás ikonjára vagy az akkor megjelenő leküldéses értesítésre, amikor valaki alkalmazást oszt meg Önnel.To open an app on a tablet or a phone, tap the app icon, or tap the push notification that appears when someone shares an app with you.

Ha először használja a PowerApps szolgáltatást, a képernyőn láthatja az alkalmazás bezárásához szükséges pöccintéses műveletet.If this is the first time you are using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to exit PowerApps.

Alkalmazás indítása

Ha egy alkalmazásnak adatforráshoz kell kapcsolódnia vagy jóváhagyást igényel az eszköz képességeinek kiaknázásához, az alkalmazás használata előtt meg kell erősítenie a kapcsolatot vagy meg kell adnia a jóváhagyást:If an app requires a connection to a data source or requires consent to use the device's capabilities, you must confirm the connection or give consent before you use the app:

Kapcsolat

Erre az alkalmazás általában csak az első alkalommal kérdez rá.Typically, you are prompted only the first time.

Az alkalmazás bezárásaExit the app

 • Android-eszközön húzza az ujját jobbra (vagy nyomja meg a vissza gombot, majd erősítse meg, hogy be szeretné zárni az alkalmazást).On an Android device, slide to the right (or press the back button and then confirm that you intended to exit the app).
 • iOS-eszközön húzza az ujját jobbra.On an iOS device, slide to the right.

Alkalmazás megosztásaShare the app

Az alkalmazások megosztásáról a powerapps.com webhely Egy alkalmazás megosztása című szakaszában talál további információt.For information about how to share an app from powerapps.com, see Sharing an app.

Alkalmazás rögzítése a kezdőképernyőnPin an app to the home screen

Ha már letöltött és legalább egyszer használt egy alkalmazást, a gyors hozzáféréshez rögzítheti azt eszköze kezdőképernyőjére.If you've downloaded an app and used it at least once, you can pin it to the home screen of your device for quick access. Koppintson a három pontra (...), majd koppintson a Rögzítés elemre, és kövesse a további utasításokat.Tap the ellipsis (...) for an app, tap Pin, and then follow the instructions that appear.

Alkalmazás rögzítése