Vonalkód leolvasása a Microsoft PowerAppsbenScan a barcode in Microsoft PowerApps

Különböző típusú vonalkódokat olvashat le egy alkalmazás létrehozásával, majd kamerával rendelkező eszközön (például telefonon) történő futtatásával.Scan several types of barcodes by creating an app and running it on a device, such as a phone, that has a camera. A vonalkód numerikus megfelelője megjelenik a Cím vezérlőelemben, és az adatokat különböző adatforrásokba töltheti fel.The numerical equivalent of the barcode appears in a Label control, and you can upload that data to a variety of data sources.

Ha korábban még nem használta a PowerApps szolgáltatást, olvassa el a bevezetést.If you're unfamiliar with PowerApps, see Get started.

Ismert korlátozásokKnown limitations

 • A vonalkódoknak legalább 2,5 cm magasnak és 4 cm szélesnek kell lenniük.Barcodes should be at least 1" (2.5cm) high and 1.5" (4cm) wide.
 • A vonalkód telefonnal való leolvasásához tartsa a telefont függőleges helyzetben, majd lassan mozgassa azt 18–25 cm-re a vonalkódtól.To scan barcodes by using a phone, hold it in portrait orientation, and slowly move it from 7" (18cm) to 10" (25cm) away from the barcode.
 • A hosszú vonalkódtípusok (mint például az I2of5, amely legalább 15 karakterrel rendelkezik) csonkolt vagy hibás eredményeket adhatnak, különösen akkor, ha a vonalkód nem jól olvashatóan lett kinyomtatva.Long barcode types (such as I2of5, which can have 15 or more characters) can give truncated or otherwise incorrect results, especially if the barcode isn't printed clearly.
 • iPhone-ok és Android-eszközök esetén megadhatja a Vonalkód vezérlőelem Magasság tulajdonságát, de annak szélességét fix méretarány határozza meg.For iPhones and Android devices, you can specify the Height property of the Barcode control, but a fixed aspect ratio determines its width.
 • Elképzelhető, hogy be kell állítania a Vonalkód vezérlőelem Leolvasási sebesség tulajdonságát 35 vagy kisebb értékre.You might need to set the Scanrate property of the Barcode control to 35 or less.
 • Késleltetheti az iOS-es eszközökön a memória elfogyását, ha a Vonalkód vezérlőelem Magasság tulajdonságát 700 (vagy kisebb), illetve a Leolvasási sebesség tulajdonságát 30 értékre állítja.To delay running out of memory on devices that are running iOS, set the Height property of the Barcode control to 700 (or lower) and the Scanrate property to 30.
 • Ha az eszközön nincs elég memória, és az alkalmazás lefagy, indítsa újra az alkalmazást.If the device runs out of memory and the app freezes, restart the app.

Üres alkalmazás létrehozásaCreate a blank app

 1. Regisztráljon a PowerAppsre, majd tegye a következők egyikét:Sign up for PowerApps, and then do either of the following:

  • Nyissa meg a PowerAppst egy kamerával rendelkező eszköz böngészőjében.Open PowerApps in a browser on a device that has a camera.
  • Telepítse a PoweAppst a Windows Áruházból egy kamerával rendelkező eszközön.Install PowerApps from the Windows Store on a device that has a camera. A PowerApps megnyitása után jelentkezzen be, majd kattintson vagy koppintson a Fájl menü Új pontjára (a képernyő bal szélén).Open PowerApps, sign in, and then click or tap New on the File menu (along the left edge).
 2. A Kezdés üres vászonnal vagy sablonnal területen kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés elemre az Üres alkalmazás csempén.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout in the Blank app tile.

  Előzmények nélküli új alkalmazás létrehozása

 3. Ha még nem használta a PowerAppst, a bevezető útmutató segítségével megismerheti az alkalmazás legfontosabb részeit (vagy kattintson vagy koppintson a Kihagyás elemre).If you haven't used PowerApps before, get familiar with key areas of the app by taking the intro tour (or click or tap Skip).

  A gyors bemutató nyitóképernyője

  Megjegyzés

  A bemutatót később is bármikor megtekintheti a jobb felső sarokban található kérdőjel ikonra kattintva vagy koppintva, majd a Take the intro tour (Bemutató megtekintése) lehetőségre kattintva vagy koppintva.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

A Vonalkód vezérlőelem felvételeAdd a Barcode control

 1. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Média, majd az Kép elemre.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Barcode.

  Vonalkódolvasó felvétele

 2. Ellenőrizze a Vonalkód vezérlőelem kijelölési állapotát a vezérlőelem körüli kijelölési mező (és az annak átméretezésére szolgáló fogópontok) meglétének megerősítésével.Ensure that the Barcode control is selected by confirming that a selection box (with handles to resize the control) surrounds it.

  Kijelölési mező

 3. A Kezdőlapon kattintson vagy koppintson a Barcode1 nevű elemre, majd írja be vagy illessze be a MyScanner nevet az Átnevezés területen.On the Home tab, click or tap Barcode1, and then type or paste MyScanner under Rename.

  Tipp

  Az első Vonalkód vezérlőelem, amelyet felvesz, alapértelmezés szerint a Barcode1 nevet kapja.The first Barcode control that you add is named Barcode1 by default. Ha törli a vezérlőelemet, majd egy másik Vonalkód vezérlőelemet vesz fel, annak neve alapértelmezés szerint Barcode2 lesz.If you delete that control and add another Barcode control, it will be named Barcode2 by default. A vezérlőelemek manuális átnevezésével gondoskodhat arról, hogy a képletek a megfelelő néven hivatkozzanak az adott vezérlőelemre.By manually renaming a control, you ensure that formulas will refer to the control by its correct name.

  A Vonalkód vezérlőelem átnevezése

Szövegbevitel típusú vezérlőelem felvételeAdd a Text input control

 1. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Szöveg, majd a Szövegbevitel elemre.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Text input.

  Ha a Beszúrás lap nem jelenik meg, állítsa teljes méretűre a PowerApps ablakát.If the Insert tab doesn't appear, maximize your PowerApps window.

  Szövegbevitel típusú vezérlőelem felvétele

 2. Húzza a Szövegbevitel típusú vezérlőelem körüli kijelölési mezőt lefelé addig, amíg a vezérlőelem a MyScanner elem alá nem kerül.Drag the selection box (not the resize handles) around the Text input control down until it appears below MyScanner.

  Címke a kijelölési mezővel

 3. Miközben a Szövegbevitel típusú vezérlőelem ki van jelölve, ellenőrizze, hogy az Alapértelmezett jelölés látható-e a tulajdonságok listájában, majd írja be vagy illessze be a MyScanner.Text képletet a képletsávba.With the Text input control still selected, ensure that Default appears in the properties list, and then type or paste MyScanner.Text in the formula bar.

  A Címke típusú vezérlőelem szöveges tulajdonsága

A vonalkód típusának módosításaChange the barcode type

 1. A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson a Vezérlőelemek, majd a Legördülő lista elemre.On the Insert tab, click or tap Controls, and then click or tap Drop down.

  Legördülő lista hozzáadása

 2. Helyezze át a Legördülő lista típusú vezérlőelemet úgy, hogy az a többi vezérlőelem alá kerüljön a képernyőn.Move the Drop down control so that it appears below the other controls on the screen.

  Legördülő lista áthelyezése

 3. Miközben a Legördülő lista típusú vezérlőelem ki van jelölve, ellenőrizze, hogy az Elemek jelölés látható-e a tulajdonságok listájában, majd írja be vagy illessze be a következő karakterláncot a képletsávba:With the Drop down control still selected, ensure that the properties list shows Items, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  [Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc][Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  A legördülő lista Elemek tulajdonságának beállítása

 4. A Kezdőlapon nevezze át a Legördülő lista vezérlőelemet ChooseType néven.On the Home tab, rename the Drop down control to ChooseType.

  Legördülő lista átnevezése

 5. Kattintson vagy koppintson a MyScanner nevű elemre a kijelöléshez, ellenőrizze, hogy a BarcodeType látható-e a tulajdonságok listájában, majd írja be vagy illessze be a következő karakterláncot a képletsávba:Click or tap MyScanner to select it, ensure that the properties list shows BarcodeType, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  ChooseType.Selected.ValueChooseType.Selected.Value

Az alkalmazás teszteléseTest the app

 1. Nyissa meg az előnézeti módot az F5 billentyű lenyomásával (vagy a jobb felső sarok közelében lévő lejátszás ikonra kattintva vagy koppintva).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Előnézet mód megnyitása

 2. Tartson egy vonalkódot az eszköz kamerája elé addig, amíg a vonalkód numerikus összetevője meg nem jelenik a Címke vezérlőelemben.Hold a barcode up to the camera on the device until the numerical component of the barcode appears in the Label control.

  Ha a numerikus összetevő nem jelenik meg, próbálkozzon egy másik lehetőséggel a BarcodeType nevű listában.If the numerical component doesn't appear, try a different option in the BarcodeType list. Ha a helyes adatok továbbra sem jelennek meg, adja meg a helyes számot a Szövegbevitel típusú vezérlőelemben.If the correct data still doesn't appear, type the correct number in the Input text control.

Következő lépésekNext steps

 • Az alkalmazás csatlakoztatása egy adatforráshoz, és a Patch függvény konfigurálása úgy, hogy a felhasználók menteni tudják az eredményeket.Connect the app to a data source and configure the Patch function so that users can save results.
 • Egy Legördülő lista típusú vezérlőelem felvétele és beállítása úgy, hogy a felhasználók ki tudják választani a leolvasni kívánt vonalkód típusát.Add a Drop down control, and configure it so that users can choose which type of barcode they want to scan.
 • Egy Csúszka típusú vezérlőelem felvétele és beállítása úgy, hogy a felhasználók módosítani tudják a Vonalkód típusú vezérlőelem leolvasási sebességét és magasságát.Add a Slider control, and configure it so that users can adjust the scan rate or the height of the Barcode control.