A Power BI-projektjelentés beágyazása a SharePoint Online-banEmbed the Power BI project report in SharePoint Online

Megjegyzés

Ez a cikk a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePoint Online-nal való használatához készült oktatóanyag-sorozat része.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Olvassa el a sorozat bevezetését, hogy átfogó képet alkothasson, és megismerje a kapcsolódó letöltéseket.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Most a Power BI-jelentést fogjuk beágyazni ugyanazon a SharePoint Online webhelyen, ahol a két lista is található.We'll now embed our Power BI report in the same SharePoint Online site that hosts our two lists. A Power BI a beágyazás több formáját támogatja, beleértve a SharePoint-oldalakba való közvetlen integrálást webes és mobilnézetek esetében.Power BI supports a variety of approaches to embedding, including directly integrating into SharePoint pages for web and mobile views.

Az ilyen típusú beágyazással a Power BI kijelzőként ágyazza be a jelentést, megfelelő hozzáférést biztosít a felhasználóknak, és lehetővé teszi, hogy a beágyazott jelentésről átváltson a powerbi.com webhelyen lévő jelentésre. Az első lépés egy, a létrehozott oldalon használható beágyazási hivatkozás generálása a Power BI szolgáltatásban.With this type of embedding, Power BI embeds the report as a web part, provides appropriate access for users, and lets you click through from the embedded report to the report at powerbi.com. First, we'll generate an embed link in Power BI, then use that link in a page that we create. A beágyazásról a Beágyazás jelentéskijelzővel a SharePoint Online-ban című cikk tartalmaz bővebb információt.For more information on embedding, see Embed with report web part in SharePoint Online.

 1. Jelentkezzen be a Power BI szolgáltatásba, majd a bal oldali navigációs panelen kattintson vagy koppintson a jelentés nevére.Sign in to Power BI, then in the left navigation pane, click or tap the report name.

  Ugrás a jelentésre

 2. Kattintson vagy koppintson a Fájl, majd a Beágyazás a SharePoint Online-ban lehetőségre.Click or tap File, then Embed in SharePoint Online.

  Beágyazás a SharePoint Online-ban

 3. Másolja a beágyazási hivatkozást a párbeszédablakból egy fájlba, majd kattintson vagy koppintson a Bezárás lehetőségre.Copy the embed link from the dialog box to a file, then click or tap Close. A hivatkozásra a SharePoint-oldal létrehozása után lesz szükség.We will use the link after we create a SharePoint page.

  Beágyazási hivatkozás a SharePoint-hoz

2. lépés: A jelentés beágyazásaStep 2: Embed the report

 1. Jelentkezzen be a SharePointba, majd kattintson vagy koppintson a Webhely tartalma elemre.Sign in to SharePoint, then click or tap Site contents.

  A SharePoint-webhely tartalma

 2. Egyszerűen a csoport kezdőlapjára is beágyazható egy jelentés, de a következő módszerrel külön oldal is létrehozható hozzá.You could just include a report on the team home page, but we'll show you how to create a separate page for it also. Kattintson vagy koppintson az Új, majd az Oldal lehetőségre.Click or tap New, then Page.

  Új SharePoint-oldal

 3. Adjon nevet az oldalnak, például azt, hogy Projektelemzés.Enter a name for the page, like "Project Analysis".
 4. Kattintson vagy koppintson a Plusz ikonra, majd a Power BI lehetőségre.Click or tap Plus icon then Power BI.

  Power BI-kijelző hozzáadása

 5. Kattintson vagy koppintson a Jelentés hozzáadása lehetőségre.Click or tap Add report.

  Jelentés hozzáadása

 6. A beágyazási URL-címet másolja be a jobb oldali panel Power BI-jelentéshivatkozás mezőjébe.In the right pane, copy the embed URL into the Power BI report link box. Állítsa a Szűrőterület megjelenítése és a Navigációs ablaktábla megjelenítése kapcsolót is a Be értékre.Set both Show Filter Pane and Show Navigation Pane to On.

  Jelentésbeállítások

 7. A jelentés most már be van ágyazva az oldalba.The report is now embedded in the page. Kattintson a Közzététel lehetőségre, hogy elérhetővé tegye mindazok számára, akiknek hozzáférésük van az alapul szolgáló jelentéshez.Click Publish to make it available to anyone who can access the underlying report.

  A jelentés beágyazása kész

3. A jelentéshez való hozzáférés biztosítása.Step 3: Grant access to the report.

Ha az ajánlásnak megfelelően Office 365-csoportokat használ, győződjön meg arról, hogy azon felhasználók, akiknek hozzáférésre van szükségük, a csoportos munkaterület tagjai a Power BI szolgáltatásban.If you are using Office 365 Groups as we recommend, make sure users who need access are members of the group workspace within the Power BI service. Ez biztosítja, hogy a felhasználók láthassák az adott csoport tartalmát.This ensures that users can view the contents of that group. További információ: Együttműködés a Power BI-alkalmazás-munkaterületen.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

Ezzel elkészültek a Power BI szolgáltatásban a forgatókönyvhöz tartozó feladatok.That wraps up our work in Power BI for this scenario. Kiindulásként adatokat nyert ki a SharePoint-listákból a Power BI szolgáltatásba, és a kör most a Power BI-jelentésnek a SharePoint-ba való beágyazásával zárult be.You started by pulling data from our SharePoint lists into Power BI, and have now come full circle to embedding your Power BI report back into SharePoint.

Következő lépésekNext steps

Az oktatóanyag-sorozat következő lépése a létrehozott munkafolyamat áttekintése elejétől a végéig.The next step in this tutorial series is to run through the workflow we created end-to-end.