A PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI integrálása a SharePoint Online-nalIntegrate PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online

Rendelkezik a SharePoint Online-nal, és szeretné jobban automatizálni és egyszerűsíteni az üzleti folyamatait?Do you have SharePoint Online and want to better automate and streamline your business processes? Használta már a PowerApps, a Microsoft Flow vagy a Power BI szolgáltatásokat, de nem világos, hogyan lehetne ezeket együtt használni a SharePoint Online-nal?Have you worked with PowerApps, Microsoft Flow, or Power BI, but you're not sure how to use them with SharePoint Online? Jó helyen jár!You've come to the right place! Ez az oktatóanyag-sorozat azt mutatja be, hogy hogyan lehet létrehozni egy olyan alapszintű projektkezelő alkalmazást, amely SharePoint-listákon és a SharePoint Online-t integráló következő három fő technológián alapul: PowerApps, Microsoft Flow és Power BI.This series of tutorials explores how to build out a basic project-management app based on SharePoint lists and three key technologies that integrate with SharePoint Online: PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI. Ezek a technológiák együttműködnek egymással, egyszerűsítik az üzleti eredmények mérését, az eredmények alapján történő cselekvést, valamint a munkafolyamatok automatizálását.These technologies work together, making it easy to measure your business, act on the results, and automate your workflows. Miután végzett az oktatóanyag-sorozat lépéseivel, az alábbihoz hasonló hatékony megoldással fog rendelkezni:When you're done with this series, you will have a cool scenario like the following:

A befejezett forgatókönyv diagramja

Üzleti forgatókönyvBusiness scenario

Ebben az oktatóanyag-sorozatban a Contoso nevű cég egy SharePoint Online rendszerű webhelyen felügyeli a projektjei életciklusát a kérelmektől kezdve a jóváhagyáson és a fejlesztésen át a végleges ellenőrzésig.In this series of tutorials, the company Contoso has a SharePoint Online site where they manage the lifecycle of projects, from request, to approval, to development, to final review. A projekt kérelmezője – például az osztályvezető – egy IT-projektet kérelmez azáltal, hogy felvesz egy elemet egy SharePoint-listába.A project requestor, such as a department head, requests an IT project by adding an item to a SharePoint list. A projekt jóváhagyója – egy IT-vezető – felülvizsgálja a projektet, majd engedélyezi vagy elutasítja azt.A project approver, such as an IT manager, reviews the project, and then approves it or rejects it. Jóváhagyás esetén a rendszer a projektvezetőhöz rendeli hozzá a projektet, majd a további részletek egy második listába kerülnek ugyanazon az alkalmazáson keresztül.If approved, the project is assigned to a project manager, and additional detail is added to a second list through the same app. Egy üzleti elemző felülvizsgálja a jelenlegi és a befejezett projekteket a SharePoint szolgáltatásba beágyazott Power BI-jelentés használatával.A business analyst reviews current and completed projects using a Power BI report embedded in SharePoint. A Microsoft Flow a jóváhagyási e-mailek elküldésére, valamint a Power BI-riasztásokra való reagálásra szolgál.Microsoft Flow is used to send approval email and respond to Power BI alerts.

Első lépések gyorsanGetting started quickly

Az ebben az oktatóanyag-sorozatban bemutatott forgatókönyv egyszerűnek számít egy teljes értékű projektkezelői és -elemzői alkalmazáshoz képest, de még az ehhez tartozó összes feladat végrehajtása is időbe kerül.The scenario we present in this series of tutorials is simple compared to a full-blown project management and analysis app, but it still takes some time to complete all the tasks. Ha szeretne egy gyors bevezetést a PowerApps, a Microsoft Flow és a Power BI SharePointtal való használatába, olvassa el az alábbi cikkeket:If you just want a quick introduction to using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint, check out the following articles:

Miután elolvasta a fenti cikkeket, remélhetőleg visszatér ide, és áttekinti a teljes forgatókönyvet.When you're done, we hope you'll be back to check out this full scenario.

A forgatókönyvben az Ön számára érdekes feladatokra összpontosíthat, és a szabadidejének megfelelően végezheti el azokat.Even within the scenario, you can focus on the tasks that interest you, and complete the tasks as you have time. Miután létrehozta az 1. feladatban a SharePoint-listákat, tetszőleges sorrendben haladhat végig a 2–5. feladatokon, míg a 6–8. feladatok egymást követik.After you set up SharePoint lists in task 1, you can work through tasks 2-5 in any order; then tasks 6-8 are sequential. Végezetül a forgatókönyv letölthető csomagjában szerepel két befejezett alkalmazás és egy Power BI Desktop-jelentés is.Lastly, we have included two finished apps and a Power BI Desktop report as part of the download package for this scenario. Tekintse át ezeket, és tanuljon a példákból, ha nem is halad végig az egyes feladatokhoz tartozó összes lépésen.You can look at these and learn by example even if you don't go through all the steps in each task.

ElőfeltételekPrerequisites

A forgatókönyvben található lépések végrehajtásához az alábbi előfizetésekre és asztali eszközökre van szükség.To complete the scenario, you need the following subscriptions and desktop tools. Előfizetés az Office 365 Vállalati prémium verziójára, amely tartalmazza a PowerApps és a Microsoft Flow szolgáltatásokat.The Office 365 Business Premium subscription includes PowerApps and Microsoft Flow.

Előfizetés vagy eszközSubscription or tool HivatkozásLink
Előfizetés az Office 365 Vállalati prémium verziójáraOffice 365 Business Premium subscription Próbaverziós előfizetésTrial subscription
Power BI Pro-előfizetésPower BI Pro subscription Próbaverziós előfizetés (kattintson a PRÓBÁLJA KI INGYENESEN elemre)Trial subscription (click TRY FREE)
Power BI DesktopPower BI Desktop Ingyenes letöltés (kattintson az INGYENES LETÖLTÉS elemre)Free download (click DOWNLOAD FREE)

Ideális esetben Ön rendelkezik az egyes technológiák alapszintű ismeretével, de a forgatókönyv lépései akkor is teljesíthetők, ha még csak ismerkedik ezekkel a technológiákkal.Ideally, you have basic familiarity with each technology, but you can still complete the scenario if you're new to some of these technologies. Az alábbi cikkek megkönnyítik a technológiák használatát:Use the following content to get up to speed:

Következő lépésekNext steps

A következő lépés azoknak a SharePoint Online-listáknak a beállítása, amelyeket az oktatóanyag-sorozatban végig használni fogunk.The next step in this tutorial series is to set up the SharePoint Online lists that we use throughout the series.