Önkiszolgáló regisztráció a PowerApps szolgáltatásraSelf-service signup for PowerApps

Az egyéni PowerApps-regisztráció nagyon egyszerű.Signing up for PowerApps as an individual is easy! Ez a cikk végigvezeti egy ingyenes PowerApps-próbafiók beállításának lépésein.This article walks you through the steps to get up and running with a free trial account for PowerApps.

A Rendszergazdai információkért lásd: Purchase PowerApps for your organization (A PowerApps megvásárlása a szervezet számára), vagy a PowerApps in your organization Q&A (A PowerApps használata a szervezetnél – kérdések és válaszok).For administration information, see Purchase PowerApps for your organization or PowerApps in your organization Q&A.

Megjegyzés

Ha Ön egy szervezethez tartozik, előfordulhat, hogy az egyéni regisztráció lehetősége le van tiltva.If you're in an organization, individual signup may be disabled. Ha azt jelző hibaüzenetet kap, hogy ez a lehetőség ki van kapcsolva, Az egyéni előfizetés ki van kapcsolva című szakaszban (ebben a témakörben) találhat további információt ezzel kapcsolatban.If you get an error indicating it's been turned off, see Individual signup has been turned off (in this topic) for more information.

A használható e-mail-címekWhat email addresses can you use?

A PowerApps-regisztrációhoz adja meg munkahelyi vagy iskolai e-mail-címét.To sign up for PowerApps, enter your work or school email address.

Megjegyzés

A szolgáltatás jelenleg nem támogatja a fogyasztói e-mail-szolgáltatások, a távközlési szolgáltatók, a kormányzatok, valamint a fegyveres testületek által biztosított e-mail-címeket, beleértve a következőket:Currently, consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses are not supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com stb.outlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov és .mil.gov and .mil

Ha személyes e-mail-címmel próbál regisztrálni, megjelenik egy üzenet, amely felszólítja, hogy használjon munkahelyi vagy iskolai e-mail-címet.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Hozzáférés Office 365-ön vagy Dynamics 365-ön keresztülAccess through Office 365 or Dynamics 365

Bizonyos Office 365- és Dynamics 365-csomagok tartalmazzák a PowerApps szolgáltatást, így ha már rendelkezik hozzáféréssel, csak be kell jelentkeznie.Select Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps, so if you already have access, you can just sign in. Ha szeretné megtudni, hogy a licence tartalmazza-e a PowerApps szolgáltatást, tekintse meg a PowerApps díjszabását.See PowerApps pricing to determine whether your license includes PowerApps.

Ha az Office 365- vagy Dynamics 365-csomagjának része a PowerApps:If your Office 365 or Dynamics 365 plan includes PowerApps:

A 2. PowerApps-csomag kipróbálása díjmentesenTry PowerApps Plan 2 for free

A PowerApps nem nyújt ingyenes fiókot, de 90 napig díjmentesen próbálhatja ki a 2. PowerApps-csomagot.PowerApps does not offer a free account, but you can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. A próbaidőszak alatt hozzáférést kap a 2. PowerApps-csomag összes funkciójához.You will have access to all of the PowerApps Plan 2 features for the duration of the trial. A 2. PowerApps-csomag az 1. csomag összes funkciójával rendelkezik, ráadásul hozzáférést biztosít a Common Data Service-szolgáltatáshoz és a rendszergazdai funkciókhoz is.PowerApps Plan 2 has all of the features of Plan 1, plus access to the Common Data Service and administrative features. A 2. csomag továbbá nagyobb folyamatfuttatási, valamint adat- és fájltárolási kapacitással is rendelkezik a Common Data Service-szolgáltatásban.Plan 2 also provides higher flow-run capacity and data and file storage capacity in the Common Data Service.

Ingyenes próba megkezdése a legelejétőlStart a free trial from scratch

Ha az Office 365-ön, a Dynamics 365-ön vagy az 1. PowerApps-csomagon keresztül már rendelkezik PowerApps-hozzáféréssel, ugorjon a következő szakaszra.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, go to the next section. Egyéb esetben kövesse az alábbi lépéseket:Otherwise, follow these steps:

 1. Lépjen a powerapps.microsoft.com webhelyre, majd végezze el az alábbi műveletek egyikét:Browse to powerapps.microsoft.com, and then do either of the following:

  • Kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban található Ingyenes regisztráció elemre.Near the upper-right corner, click or tap Sign up free.

   Ha telefonon nyitotta meg a weblapot, kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban található menüikonra, majd az Ingyenes regisztráció elemre.If you're viewing this content on a phone, click or tap the menu icon in the upper-right corner, and then click or tap Sign up free.

   Ingyenes regisztráció

  • Válassza a Díjszabás lehetőséget (a képernyő közepe táján), majd az Ingyenes próba megkezdése elemet.Select Pricing (near the middle of the screen), and then select Start free trial.

   Ingyenes próba megkezdése

 2. Az Első lépések csoportban adja meg munkahelyi vagy iskolai e-mail-címét, majd kattintson vagy koppintson az Küldés elemre.Under Let's get started, type your work or school email address, and then click or tap Submit.

  E-mail-cím megadása

 3. Ha a rendszer megállapítja, hogy a fiók nem található a szervezetnél, üzenet jelenik meg, amely felszólítja, hogy ellenőrizze az e-mail-címet:If your account doesn't exist within an organization, you get a message to check your email:

  E-mail-címellenőrző üzenet

  Ha fiókja egy már meglévő szervezet része, üzenetet kap, hogy jelentkezzen be ezzel a fiókkal.If your account is part of an existing organization, you get a message asking you to sign in with that account. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget, és jelentkezzen be munkahelyi fiókjával:Select Sign in, and sign in with your work account:

  Bejelentkezés munkahelyi fiókkal

 4. Ha e-mail üzenet érkezett, nyissa meg a benne található hivatkozást e-mail-címe megerősítéséhez.If you received an email message, select the link within the message to verify your email address. A cím megerősítését követően meg kell adnia néhány további személyes adatot.After you verify your address, you may need to enter some additional information about yourself.

 5. Ha már van szervezeti fiókja, üzenet jelenik meg, amely felkéri, hogy kattintson az Indítás lehetőségre:If you have an existing organizational account, you see a message asking you to click Start:

  Kattintson az Indítás gombra

 6. A rendszer ekkor megnyitja a powerapps.com oldalt, és megkezdheti a PowerApps használatát.You're then taken to powerapps.com, and you can start to use PowerApps.

  PowerApps-kezdőlap

Ingyenes próba megkezdése a PowerApps-szolgáltatáson belülStart a free trial from within PowerApps

Ha az Office 365, Dynamics 365, vagy az 1. PowerApps-csomag felhasználójaként már rendelkezik PowerApps-hozzáféréssel, díjmentesen kipróbálhatja a 2. PowerApps-csomagot.If you already have access to PowerApps as a user of Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can try PowerApps Plan 2 for free. A 2. csomag 90 napos ingyenes próbájának megkezdéséhez jelentkezzen be a PowerApps-szolgáltatásba, majd próbálja ki a 2. PowerApps-csomag alábbi funkcióinak egyikét:To start a 90-day free trial of Plan 2, sign into PowerApps, and then try one of these PowerApps Plan 2 features:

E funkciók bármelyikének kipróbálásakor a rendszer kérni fogja az ingyenes próba megkezdését.When you try any of these features, you will be prompted to start your free trial. Ehhez válassza egyszerűen a Start my trial (Saját próba megkezdése) lehetőséget.Just select Start my trial.

Próbaverzió indítása

A próba megkezdéséhez el kell fogadnia a használati feltételeket a Saját próba megkezdése lehetőség kiválasztásával.To start your trial, you will need to consent to the terms of use by selecting Start my trial.

A használati feltételek elfogadása

Megjegyzés

Ha több időre lenne szüksége a PowerApps kiértékelésére, lehetősége van kérni a próbaidőszak további 90 nappal való meghosszabbítását.If you need more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for 90 more days.

Megjegyzés

Azok a felhasználók, akik kihasználják e terméken belüli PowerApps-próba előnyeit, nem fognak a 2. PowerApps-csomag próbaverziójának felhasználóiként megjelenni az Office 365 felügyeleti portálon (kivéve, ha nem rendelkeznek más Office 365- , Dynamics 365- vagy PowerApps-licenccel).Users who take advantage of this in-product PowerApps trial do not appear in the Office 365 admin portal as PowerApps Plan 2 trial users (unless they have another license to Office 365, Dynamics 365, or PowerApps).

Megjegyzés

Ha Ön rendszergazda, és anélkül szeretné beszerezni és telepíteni a PowerApps próbaverziós licenceit több, a szervezetben lévő felhasználó számára, hogy az egyes felhasználóknak el kellene fogadniuk a feltételeket, regisztrálhat a 2. PowerApps-csomag próbaverziós előfizetésére.If you're an IT administrator who wants to acquire and deploy PowerApps trial licenses to multiple users in your organization without requiring individual users to accept terms, you can sign up for a PowerApps Plan 2 subscription trial. Ahhoz, hogy rendszergazdai próbára regisztrálhasson, az Office 365 globális vagy számlázási rendszergazdájának kell lennie vagy új bérlőt kell létrehoznia.You'll need to be an Office 365 Global or Billing Admin or create a new tenant to sign up for an admin trial. További információLearn more

Az egyéni előfizetés ki van kapcsolva.Individual signup has been turned off

Előfordulhat, hogy a PowerApps-regisztráció közben a következő üzenetek jelennek meg.When trying to sign up for PowerApps, you may encounter the following message.

Az IT-részleg kikapcsolta a regisztrációt

Ennek az lehet az oka, hogy a szervezet letiltotta az egyéni regisztrációt,This could be because your organization has disabled signups for individuals. de az is előfordulhat, hogy az Office 365-öt egy partneren keresztül vásárolta meg.It could also be because you purchased Office 365 through a partner. Részletek.Learn more.

Ha a szervezetben le van tiltva az egyéni regisztráció, lépjen kapcsolatba az informatikai részleggel a fiókjához társított PowerApps-licenc beszerzéséhez.If your organization has disabled signups for individuals, work with your IT group to get a PowerApps license assigned to your account.

HibaelhárításTroubleshoot

Előfordul, hogy Ön pontosan követi az itt leírt lépéseket a PowerApps-regisztrációhoz, de az mégsem lesz sikeres.In many cases, you can sign up for PowerApps by following the steps in this topic. Ennek számos oka lehet.However, signup may fail because of any of several reasons. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a leggyakoribb problémákat, és azt, hogy hogyan kerülheti meg őket.The following table summarizes some of the most common reasons and ways you can work around these issues.

Probléma/hibaüzenetSymptom / Error Message Ok és megkerülő megoldásCause and Workaround
Személyes e-mail-cím használata (például nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

A regisztráció során az alábbihoz hasonló üzenet jelenik meg:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

vagyor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
A PowerApps nem támogatja a fogyasztói e-mail-szolgáltatók vagy távközlési szolgáltatók által biztosított e-mail-címeket.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Próbálja meg újra a regisztrációt egy munkahelyi vagy iskolai e-mail-címmel.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
.gov vagy .mil végződésű címek használata.gov or .mil addresses

A regisztráció során az alábbihoz hasonló üzenet jelenik meg:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

vagyor

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
A PowerApps jelenleg nem támogatja a .gov és a .mil végződésű e-mail-címeket.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
Le van tiltva az önkiszolgáló regisztrációSelf-service signup disabled

A regisztráció során az alábbihoz hasonló üzenet jelenik meg:You receive a message like the following during signup:

We can't finish signing you up. Your IT department has turned off signup for Microsoft PowerApps. Contact them to complete signup.

vagyor

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
A szervezet rendszergazdája letiltotta az önkiszolgáló regisztrációt a PowerApps szolgáltatásba.Your organization’s IT administrator has disabled self-service signup for PowerApps.

A regisztráció befejezéséhez forduljon a rendszergazdához, és kérje meg, hogy engedélyezze, hogy a felhasználók regisztrálhassanak a PowerAppsbe, valamint hogy az új felhasználók csatlakozhassanak a meglévő bérlőhöz.To complete signup, contact your IT administrator and ask them to allow users to sign up for PowerApps and to allow new users to join your existing tenant.
Az e-mail-cím nem Office 365-azonosítóEmail address is not an Office 365 ID

A regisztráció során az alábbihoz hasonló üzenet jelenik meg:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
A szervezet e-mail címek helyett más azonosítókkal jelentkezik be az Office 365-be és más Microsoft-szolgáltatásokba.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Előfordulhat például, hogy az e-mail-címe Nancy.Smith@contoso.com, míg az azonosítója nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Ilyenkor a regisztrációhoz használja a szervezettől kapott, az Office 365-be és más Microsoft-szolgáltatásokba való bejelentkezéshez szükséges azonosítóját.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Ha ezt nem tudja, forduljon a rendszergazdához.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Lásd mégSee also

A PowerApps használata a szervezetnél – kérdések és válaszokPowerApps in your organization Q&A
PowerApps vásárlása a szervezet számáraPurchase PowerApps for your organization
További kérdései vannak?More questions? Felteheti azokat a PowerApps-közösségnekTry the PowerApps Community